ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

counterpoint

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -counterpoint-, *counterpoint*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Counterpointลีลาสอดประสานแนวทำนอง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Counterpoint: she's not the catch of a lifetime.เธอไม่ใช่สิ่งที่ดีในชีวิต เธอคือผู้บงการจอมเจ้าเล่ห์ Chuck Versus the Lethal Weapon (2009)
- counterpoint.- เคาน์เตอร์พอยท์ Debate 109 (2009)
Whether it's counterpointing or not, I couldn't tell you.เรื่องท่วงทำนองสอดประสาน ฉันตอบคุณไม่ได้หรอก Maiden Quest (2015)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
counterpoint
counterpoints

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
counterpoint
counterpoints

WordNet (3.0)
counterpoint(n) a musical form involving the simultaneous sound of two or more melodies
counterpoint(v) write in counterpoint
contrast(v) to show differences when compared; be different, Syn. counterpoint

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Counterpoint

n. [ Counter- + point. ] An opposite point [ Obs. ] Sir E. Sandys. [ 1913 Webster ]

Counterpoint

n. [ F. contrepoint; cf. It. contrappunto. Cf. Contrapuntal. ] (Mus.) (a) The setting of note against note in harmony; the adding of one or more parts to a given canto fermo or melody. (b) The art of polyphony, or composite melody, i. e., melody not single, but moving attended by one or more related melodies. (c) Music in parts; part writing; harmony; polyphonic music. See Polyphony. [ 1913 Webster ]

Counterpoint, an invention equivalent to a new creation of music. Whewell. [ 1913 Webster ]

Counterpoint

n. [ OF. contrepoincte, corruption of earlier counstepointe, countepointe, F. courtepointe, fr. L. culcita cushion, mattress (see Quilt, and cf. Cushion) + puncta, fem. p. p. of pungere to prick (see Point). The word properly meant a stitched quilt, with the colors broken one into another. ] A coverlet; a cover for a bed, often stitched or broken into squares; a counterpane. See 1st Counterpane. [ 1913 Webster ]

Embroidered coverlets or counterpoints of purple silk. Sir T. North. [ 1913 Webster ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
对位[duì wèi, ㄉㄨㄟˋ ㄨㄟˋ,   /  ] counterpoint (in music) #41,058 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
対位法[たいいほう, taiihou] (n) counterpoint [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top