ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

corroborant

   
3 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -corroborant-, *corroborant*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
corroborant(คะรอบ'เบอรันท) adj. ซึ่งเสริมกำลัง

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Corroborant \Cor*rob"o*rant\ (k?r-r?b"?-rant), a. [L.
   corroborans, p. pr. See {Corroborate}.]
   Strengthening; supporting; corroborating. --Bacon. -- n.
   Anything which gives strength or support; a tonic.
   [1913 Webster]
 
      The brain, with its proper corroborants, especially
      with sweet odors and with music.     --Southey.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 corroborant
   adj 1: used of a medicine that is strengthening

  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top