ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

corniculate

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -corniculate-, *corniculate*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
corniculate(คอร์นิค'ยะเลท) adj. คล้ายเขาสัตว์,เป็นปุ่ม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
corniculateมีติ่งคล้ายเขาสัตว์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

Japanese-English: EDICT Dictionary
角状[かくじょう, kakujou] (adj-no) horned; horn-shaped; hornlike; corneous; corniculate [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Corniculate \Cor*nic"u*late\ (k?r-n?k"?-l?t), a. [L.
   corniculatus.]
   [1913 Webster]
   1. Horned; having horns. --Dr. H. More.
    [1913 Webster]
 
   2. (Bot.) Having processes resembling small horns.
    [1913 Webster]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

corniculate

 


  

 
corniculate
 • (คอร์นิค'ยะเลท) adj. คล้ายเขาสัตว์,เป็นปุ่ม [Hope]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top