ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

copywriter

K AA1 P IY0 R AY2 T ER0   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -copywriter-, *copywriter*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
copywriter[N] ผู้เขียนคำโฆษณา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
copywriter(คอพ'พีไรเทอะ) n. คนเขียนต้นฉบับ

English-Thai: Nontri Dictionary
copywriter(n) คนเขียนต้นฉบับ,คนคิดคำโฆษณา

CMU English Pronouncing Dictionary
COPYWRITER K AA1 P IY0 R AY2 T ER0
COPYWRITERS K AA1 P IY0 R AY2 T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
copywriter (n) kˈɒpɪraɪtər (k o1 p i r ai t @ r)
copywriters (n) kˈɒpɪraɪtəz (k o1 p i r ai t @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
コピーライター[, kopi-raita-] (n) copywriter [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  copywriter
      n 1: a person employed to write advertising or publicity copy

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top