ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cooed

K UW1   
730 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cooed-, *cooed*, coo, cooe
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา cooed มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *cooed*)
English-Thai: Longdo Dictionary
coordinate(v) ประสานงาน
coordinator(n) ผู้ประสานงาน
cooking gas cylinder(n) ถังแก๊สหุงต้ม
rice cooker(n ) หม้อหุงข้าว
so coolเจ๋ง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
coo[VT] กระซิบกระซาบ
coo[VI] กระซิบกระซาบ
coo[VI] ขัน (เสียงนกพิราบ)
coo[N] เสียงร้องของนกพิราบหรือนกเขา, See also: เสียงร้องกู่ๆ
cook[VI] เกิดขึ้น
cook[VI] ทำอาหาร, See also: หุงต้ม, เตรียมอาหาร
cook[VT] ทำอาหาร, See also: หุงต้ม, เตรียมอาหาร, Syn. prepare, make, fix
cook[VT] ปลอมแปลง
cook[N] พ่อครัว, See also: คนทำอาหาร, Syn. chef
cook[VI] อึดอัดเพราะอากาศร้อน, See also: รู้สึกร้อนระอุ
cool[N] ความทันสมัย, Syn. stylishness
cool[N] ความสงบเยือกเย็น, Syn. calmness
cool[ADJ] ใจเย็น, Syn. calm, composed, coolheaded
cool[ADJ] ซึ่งมีจังหวะที่ผ่อนคลาย (บทเพลง)
cool[ADJ] ดีเลิศ (คำสแลง), See also: ดีเยี่ยม, Syn. excellent
cool[ADJ] ทันสมัย, Syn. fashionable
cool[VT] ทำให้เย็นลง, Syn. chill, cool down
cool[VT] ทำให้ลดน้อยลง (อารมณ์, ความโกรธ, ความกระตือรือร้น), Syn. cool down
cool[ADJ] เย็น, See also: หนาวเย็น, Syn. cooling, chilly, frosty, Ant. heated
cool[ADJ] เย็นชา, See also: ซึ่งไร้ความรู้สึก, ซึ่งไม่เป็นมิตร, Syn. unfriendly
cool[VI] เย็นลง, Syn. chill, cool down
cool[VI] ลดน้อยลง (อารมณ์, ความโกรธ, ความกระตือรือร้น), Syn. cool down
cool[SL] เจ๋ง, See also: สุดยอด
cool[SL] โอเค, See also: ตกลง
coon[N] แรคคูน (คำย่อของ raccoon)
coon[SL] คนดำ, See also: นิโกร
coop[N] กรง, Syn. cage
coop[N] เครื่องจักสานสำหรับจับปลา, See also: สุ่ม
coop[N] เล้าไก่, Syn. chicken coop, hencoop, henhouse
coot[N] คนที่แปลกๆ
cooky[N] ุคุกกี้, Syn. cokie
cooly[N] กุลี, See also: ผู้ใช้แรงงาน, กรรมกร, จับกัง, Syn. coolie
scoop[N] ทัพพี, See also: กระบวย, ช้อนตวง, Syn. ladle, shovel
scoop[N] ปริมาณที่ตักขึ้นหนึ่งครั้งด้วยทัพพี กระบวยหรือช้อนตวง
scoop[N] ข่าวเด่น (คำไม่เป็นทางการ), See also: ข่าวน่าสนใจ, สกู๊ปข่าว
scoop[N] โพรง, See also: ช่องแคบๆ
scoop[VT] ตัก, See also: ช้อนขึ้น, ควักขึ้น
scoop[VT] ทำให้เป็นโพรง
scoot[VI] ถลาไป, See also: ไปอย่างรวดเร็ว, Syn. dart, speed
cocoon[VT] แยกตัวเองออกมา, Syn. insulate
cocoon[N] รังไหมดิบ, See also: ดักแด้, Syn. chrysalis, pupa, silky case
cocoon[VT] ห่อหุ้มมิดชิด, Syn. cover, overlay, envelop
cocoon[N] อุปกรณ์กันน้ำ
cooker[N] หม้อหุงข้าว
cookie[N] คุกกี้, Syn. cooky
cookie[N] บุคคล (ที่มีลักษณะเฉพาะ)
cooler[N] เครื่องทำน้ำเย็น, Syn. ice chest
coolie[N] กุลี, See also: ผู้ใช้แรงงาน, กรรมกร, จับกัง, Syn. cooly
cooper[N] ช่างทำหรือซ่อมถังไม้, Syn. barrel-maker
cooper[VI] ทำหรือซ่อมถังไม้, Syn. barrel-maker

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
air-cool(แอร์' คูล) vt. ทำให้อากาศถ่ายเทเย็น. -air-cooler n., Syn. air-condition)
cocoon(โคคูน') n. รังไหม,รังไข่แมลง,รังไข่แมงมุม
cocooneryn. ห้องเลี้ยงดักแด้
coo(คู) {cooed,cooing,coos} vi. ขันกู่ ๆ (เสียงนกพิราบหรือนกเขา) ,ร้องเสียงดังกล่าว,พูดกระซิบเรื่องรัก ๆ ใคร่ ๆ vt. ร้องเสียงกู่ ๆ n. เสียงร้องกู่ ๆ, See also: cooer n. ดูcoo cooingly adv. ดูcoo interj. เสียงอุทานแสดงความแปลกใจ
cooch(คูช) n. ระบำส่วยตะโพกชนิดหนึ่ง
cook(คุค) {cooked,cooking,cooks} vt. ปรุงอาหาร,หุงต้ม,ทำอาหาร,ทำกับข้าว,ปรุงอาหาร,ทำเท็จ,ปลอม vi. ทำหรือปรุงอาหารด้วยความร้อน,เกิดขึ้น,บังเกิดขึ้น -Phr. (cook up กุเรื่อง) n. คนครัว,คนที่ปรุงอาหารเก่ง
cook-out(คุด'เอาท) n. การหุงต้มอาหารกินนอกบ้าน
cookbook(คุค'บุค) n. ตำรากับข้าว,ตำราปรุงอาหาร, Syn. cookery book
cookery(คุด'เคอรี) n. ศิลปะหรือวิธีการปรุงอาหาร
cookhouse(คุด'เฮ้าซฺ) ห้องครัว,ห้องปรุงอาหาร,ห้องครัวในเรือ
cookie(คุค'คี) n. ขนมกินเล่น,บุคคล
cookout(คุด'เอาท) n. การหุงต้มอาหารกินนอกบ้าน
cooky(คุค'คี) n. ขนมกินเล่น,บุคคล
cool(คูล) {cooled,cooling,cools} adj. เย็น,เย็นสบาย,เยือกเย็น,สุขุม,เฉยเมย,หน้าด้าน,หน้าหนา,ไร้ความกระตือรือร้น,ไร้อารมณ์,ดีเลิศ (แสลง) vi. เย็นลง,มีอารมณ์น้อยลง,กระตือรือร้นน้อยลง. vt. ทำให้เย็นลง,ทำให้สงบลง,ทำให้ลดน้อยลง (ความโกรธอารมณ์), See also: co
coolant(คูล'ลันทฺ) n. สารลดอุณหภูมิ
cooler(คูล'เลอะ) n. เครื่องทำความเย็น,ตู้เย็น,ภาชนะแช่เย็น,ภาชนะเก็บของเย็น,น้ำยาทำความเย็น,ห้องขังเดี่ยว,คุก, Syn. refrigerant
coolie(คู'ลี) n. กุลี,กรรมกรผู้ใช้แรงหนัก
coolish(คุล'ลิช) adj. ค่อนข้างเย็น
cooly(คูล'ลี) n. กุลี, Syn. coolie
coon's agen. เวลาอันยาวนาน
coop(โค'ออพ,โคออพ') n. สหกรณ์
cooper(คู'เพอ) n. ช่างทำถังไม้,ช่างซ่อมถังไม้. vt. ทำถังไม้,ซ่อมถังไม้. vi. ทำงานเป็นช่างทำถังไม้
cooperate(โคออพ'พะเรท) vi. ร่วมมือ, See also: cooperator n. ดูcooperate co-operator n. ดูcooperate, Syn. assist,help,plot
cooperation(โคออพเพอเร'เชิน) n. การร่วมมือ., See also: cooperationist n. ดูcooperation cooperationist n. ดูcooperation, Syn. concert,unity
cooperative(โคออพ'เพอเรทิฟว) adj. เกี่ยวกับการร่วมมือ สหกรณ์,บ้านอพาร์ทเมนท์ที่ผู้อยู่แต่ละอพาร์ทเมนท์เป็นเจ้าของ,ห้องในอพาร์ทเมนท์, See also: cooperativeness n. ดูcooperative co-operativeness n. ดูcooperative, Syn. concerted
coordinate(โคออร์'ดิเนท) adj. ขนานกัน,ในระดับเดียวกัน,เท่ากัน,ประสานกัน,พร้อมเพรียงกัน n. สิ่งหรือบุคคลที่มีความสำคัญหรือตำแหน่งเท่ากัน,ระยะพิกัด vt. ทำให้เป็นระดับเดียวกัน,ทำให้เท่ากัน,ทำให้ประสานกัน. vi. เท่ากัน,อยู่ในระดับเดียวกัน,ประสานกัน., See also: c
coordination(โคออร์ดิเน'เชิน) n. ความเสมอกัน,การอยู่ในระดับเดียวกัน,การประสานกัน,ความพร้อมเพรียงกัน, See also: co-ordination n. ดูcoordination, Syn. harmony,cooperation,unity
coot(คูท) n. นกจำพวก Fulica ที่มีปีกและหางสั้น มันว่ายและดำน้ำได้,คนโง่,คนแก่ที่ใจไม่แน่นอน
cootie(คู'ที) n. เหา
incoordinate(อินโคออร์' ดิเนท) adj. ไม่ประสานกัน, ไม่พร้อมเพรียงกัน., Syn. incoordinate, incoordinate
incoordination(อินโคออร์ดิเน' เชิน) n. การไม่ประสานกัน, ความไม่พร้อมเพรียงกัน.
pastry cookn. คนทำขนม pastry
pressure cookern. หม้อต้มที่สามารถเพิ่มความอัดดันจากไอน้ำ ทำให้อาหารสุกเร็วหรือเนื้อเปื่อยง่ายขึ้น
raccoon(เรคูน',ราคูน') n. สัตว์คล้ายหมีเล็ก ๆ แต่มีหางเป็นช่อเ หากินในเวลากลางคืน,หนังขนของสัตว์ดังกล่าว, Syn. racoon
racoon(เรคูน') n. =raccoon (ดู)
scoop(สโคพ) n. ทัพพี,กระบวย,กระชอน,ถังตัก,พลั่วตัก,ปริมาณดังกล่าว,โพรง,การตักด้วยทัพพี (กระบวย...) ,การฉวยโอกาส,การแทง,ข่าวตีพิมพ์ที่ออกก่อนฉบับอื่น,ทำให้เป็นโพรง,ตีพิมพ์ข่าวก่อน vi. ใช้ทัพพ' (กระบวย) ตัก, Syn. trowel,shovel,ladle,spoon
scooper(สคูพ'เพอะ) n. เครื่องตัก,เครื่องขูด,เครื่องคว้าน
scoopful(สคูพ'ฟูล) n. ปริมาณหนึ่ง (ทัพพี,กระบวย,กระชอน,ถัง,พลั่ว) pl., See also: scoopfuls
scooter(สคูท'เทอะ) n. รถเด็กใช้เท้าถีบพื้น,รถจักรยานยนต์ชนิดเตี้ยของผู้ใหญ่ มีแผ่นวางเท้า,รถสคูเตอร์,เรือใบท้องแบนมีแคร่เลื่อน (ใช้วิ่งบนหิมะหรือในน้ำ)
tycoon(ไท'คูน) n. นักธุรกิจที่ร่ำรวยและมีอิทธิพลมาก,โซกุน (ของญี่ปุ่น), Syn. financier
water coolern. เครื่องทำให้น้ำเย็นและจ่ายน้ำ
water-cool(วอ'เทอะคูล) vt. ใช้น้ำทำให้เย็น

English-Thai: Nontri Dictionary
cocoon(n) รังไหม,รังไข่แมลง,รังไข่แมงมุม
coo(n) เสียงร้องคู,เสียงขันคู
coo(vi) ขันคู,กู่,ร้อง
cook(n) คนครัว,กุ๊ก,คนทำอาหาร,วิเสท
cook(vi,vt) ทำอาหาร,ทำกับข้าว,ปรุงอาหาร,ประกอบอาหาร
cookbook(n) ตำราอาหาร,ตำรากับข้าว,คู่มือประกอบอาหาร
cookery(n) การปรุงอาหาร,การทำกับข้าว,การหุงต้ม,วิธีการปรุงอาหาร
cookie(n) ขนมคุกกี้
cooking(n) การปรุงอาหาร,การทำกับข้าว,การหุงต้ม,การประกอบอาหาร
cooky(n) ขนมคุกกี้
cool(adj) เย็น,เยือกเย็น,ใจเย็น,สุขุม,เฉยเมย,ไร้อารมณ์
cool(vt) ไม่แยแส,เหินห่าง,เฉยเมย,คลาย
cooler(n) ตู้เย็น,เครื่องทำความเย็น,คุก,ห้องขังเดี่ยว
coolie(n) กุลี,กรรมกร,จับกัง,ผู้ใช้แรงงาน
coolness(n) ความเย็น,ความเยือกเย็น,ความสุขุม,ความใจเย็น,ความเฉยเมย
coop(n) ถังไม้,กรง,เล้า,สุ่มไก่,กระชัง,คุก
coop(vt) กักบริเวณ,ครอบ,ใส่กรง
cooper(n) คนซ่อมถังไม้
cooperate(vi) ร่วมมือกัน,จับมือกัน
cooperation(n) ความร่วมมือ
cooperative(adj) เกี่ยวกับความร่วมมือกัน
coordinate(adj) ที่เท่ากัน,ที่ขนานกัน,ในระดับเดียวกัน,ที่คู่กัน
coordinate(n) สิ่งที่เท่ากัน,ระยะพิกัด
coordinate(vt) ประสาน,ควบ,ร่วมกัน,เท่ากัน,อยู่ในระดับเดียวกัน
coordination(n) การประสาน,การร่วมมือกัน,ความเสมอกัน
scoop(n) ทัพพี,พลั่ว,กระบวย,ตะหลิว
scoop(vt) ตักด้วยทัพพี,ตักด้วยพลั่ว,ตีพิมพ์ข่าวก่อน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
polar coordinatesพิกัดเชิงขั้ว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
period, cooling-offช่วงเวลาคลายความตึงเครียด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
projective coordinateพิกัดเชิงภาพฉาย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
protocooperationการได้ประโยชน์ร่วมกัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
precoolerชุดทำให้เย็นล่วงหน้า [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
liquid-cooled engineเครื่องยนต์ระบายความร้อนด้วยของเหลว [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
regenerative coolingการทำความเย็นจากความร้อนปล่อยทิ้ง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
reflex, coordinatedรีเฟล็กซ์ประสานงาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rectangular coordinate systemระบบพิกัดฉาก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
rectangular coordinatesพิกัดฉาก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
surface coolingการทำความเย็นด้วยผิวเย็น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
spherical coordinatesพิกัดทรงกลม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
sodium-cooled valve; sodium-filled valveวาล์วหล่อเย็นด้วยโซเดียม [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
sodium-filled valve; sodium-cooled valveวาล์วหล่อเย็นด้วยโซเดียม [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
scoopช้อนควัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
subcoolingการทำให้เย็นยิ่ง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
Organization for European Economic Cooperation (OEEC)องค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจแห่งยุโรป (โออีอีซี) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
oblique coordinatesพิกัดเฉียง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
OEEC (Organization for European Economic Cooperation)องค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจแห่งยุโรป (โออีอีซี) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
off-time; cool timeเวลาเย็นตัว [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
oil coolerอุปกรณ์ระบายความร้อนน้ำมันหล่อลื่น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
oil coolerอุปกรณ์ทำให้น้ำมันเครื่องเย็น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
axes of coordinatesแกนพิกัด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
analytic geometry; coordinate geometryเรขาคณิตวิเคราะห์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
amplitude of polar coordinatesแอมพลิจูดพิกัดเชิงขั้ว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
air-cooled collectorตัวเก็บรังสีแบบหล่อเย็นด้วยอากาศ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
air-cooled condenserเครื่องควบแน่นระบายความร้อนด้วยอากาศ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
air-cooled condensing unitชุดควบแน่นระบายความร้อนด้วยอากาศ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
air-cooled engineเครื่องยนต์ระบายความร้อนด้วยอากาศ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
atmospheric cooling towerหอทำความเย็นด้วยบรรยากาศ มีความหมายเหมือนกับ natural-draft cooling tower [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
areal coordinatesพิกัดเชิงพื้นที่ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
brine coolerชุดทำน้ำเกลือเย็น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
metrical coordinatesพิกัดอิงระยะทาง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
mechanical-draft cooling towerหอทำความเย็นใช้พัดลม [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
coolerชุดทำให้เย็น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
cooler refrigerating effectผลทำความเย็นของชุดทำให้เย็น มีความหมายเหมือนกับ system refrigerating effect [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
cooling capacityวิสัยสามารถทำให้เย็น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
cooling coilคอยล์ทำความเย็น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
cooling elementผิวทำความเย็น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
cooling loadภาระการทำให้เย็น [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
cooling loadภาระการทำความเย็น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
cooling load factorแฟกเตอร์ภาระการทำความเย็น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
cooling mediumตัวกลางทำความเย็น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
cooling rangeช่วงทำความเย็น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
cooptationการเลือกเข้ามาเป็นสมาชิก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
coordinateพิกัด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
coordinate geometry; analytic geometryเรขาคณิตวิเคราะห์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
coordinate jurisdictionเขตอำนาจเท่าเทียมกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
coordinated reflexรีเฟล็กซ์ประสานงาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
coordinationการประสานงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Library cooperationความร่วมมือระหว่างห้องสมุด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Evaporative coolingการทำความเย็นแบบระเหย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Cookies (Computer science)คุกกี้ (วิทยาการคอมพิวเตอร์) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Agricultural cooperativeสหกรณ์การเกษตร [เศรษฐศาสตร์]
Agricultural cooperative credit associationสมาคมสหกรณ์สินเชื่อเพื่อการเกษตร [เศรษฐศาสตร์]
Cooperativeสหกรณ์ [เศรษฐศาสตร์]
Cooperative bankธนาคารเพื่อการสหกรณ์ [เศรษฐศาสตร์]
Cooperative marketingสหกรณ์การตลาด [เศรษฐศาสตร์]
Credit cooperativeสหกรณ์สินเชื่อ [เศรษฐศาสตร์]
Economic cooperationความร่วมมือทางเศรษฐกิจ [เศรษฐศาสตร์]
Purchasing cooperativeสหกรณ์การซื้อ [เศรษฐศาสตร์]
Rural cooperativeสหกรณ์ชนบท [เศรษฐศาสตร์]
Cool down Chamber Machineเครื่องคูลดาวน์
เครื่องลดอุณหภูมิกระจกให้เย็นตัวลงเร็วกว่าปกติ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Coolingการแช่เย็น [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Advanced Gas-cooled Reactor เครื่องปฏิกรณ์ขั้นสูงระบายความร้อนด้วยแก๊ส, เอจีอาร์, เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ผลิตไฟฟ้าแบบหนึ่ง ใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ระบายความร้อน โดยพัฒนามาจากแบบที่ระบายความร้อนด้วยน้ำ ตัวอย่างของเครื่องปฏิกรณ์ชนิดนี้คือเครื่องปฏิกรณ์ Hinkley Point B อยู่ทางตะวันตกของประเทศอังกฤษ ใช้ยูเรเนียมไดออกไซด์ (มียูเรเนียม-235 ร้อยละ 1.4 ถึง 2.6) เป็นเชื้อเพลิง และใช้แกรไฟต์เป็นสารลดความเร็วนิวตรอน เครื่องปฏิกรณ์นี้ สามารถผลิตไอน้ำที่มีอุณหภูมิสูงถึง 540 องศาเซลเซียส และความดัน 16 เมกะพาสคัล ทำให้มีประสิทธิภาพในการผลิตพลังงานไฟฟ้าได้สูงถึงร้อยละ 40 ซึ่งสูงเท่ากับโรงไฟฟ้าพลังเชื้อเพลิงฟอสซิลที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในปัจจุบัน [นิวเคลียร์]
Coolantตัวทำให้เย็น, สารระบายหรือถ่ายโอนความร้อนที่หมุนเวียนในระบบระบายความร้อนของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ เช่น น้ำ น้ำมวลหนัก อากาศ คาร์บอนไดออกไซด์ โซเดียมเหลว และโลหะผสมโซเดียม-โพแทสเซียม [นิวเคลียร์]
Emergency Core Cooling System ระบบระบายความร้อนแกนเครื่องปฏิกรณ์ฉุกเฉิน, อีซีซีเอส, ระบบระบายความร้อนฉุกเฉินที่ออกแบบเพื่อขจัดความร้อนตกค้างจากแท่งเชื้อเพลิงในกรณีระบบระบายความร้อนหลักของแกนเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ไม่ทำงาน ระบบนี้ประกอบด้วย ปั๊ม วาล์ว อุปกรณ์ถ่ายโอนความร้อน ถังน้ำ และระบบท่อ [นิวเคลียร์]
Coordinate measuring machineเครื่องวัดพิกัด 3 มิติ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Systems Performanace Evaluation Cooperativeผลการตรวจสมรรถนะของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
กลุ่มผู้ผลอตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นานาชาติที่มาร่วมกันสรุปผลการตรวจสมรรถนะของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมมาตราฐานที่ทำงานภายใต้เงื่อไขที่กำหนด การวัดสมรรถนะนี้เรียกว่า SPECmark [คอมพิวเตอร์]
Pressurized water cooled moderated reactor เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบน้ำอัดความดัน, เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่ออกแบบให้น้ำภายใต้ความดันสูงในแกนเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ มีอุณหภูมิสูงขึ้นโดยไม่เปลี่ยนสถานะเป็นไอน้ำ แล้วถ่ายโอนความร้อนไปให้น้ำอีกระบบหนึ่งกลายเป็นไอไปหมุนกังหันเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า [นิวเคลียร์]
Loss of coolant accidentอุบัติเหตุจากการสูญเสียตัวทำให้เย็น, โลคา, อุบัติเหตุที่เกิดจากเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์สูญเสียตัวทำให้เย็น ในอัตราที่เกินกว่าความสามารถของระบบเติมตัวทำให้เย็นของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์จะชดเชยให้ได้ เช่น การแตกในระบบระบายความร้อนในส่วนที่มีความดัน หรือการแตกที่มีขนาดเทียบเท่ากับพื้นที่หน้าตัดของท่อที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในระบบระบายความร้อนของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
[นิวเคลียร์]
Thermoelectric coolingเทอร์โมอิเล็กทริกคูลลิง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Gas cooled reactorเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ชนิดระบายความร้อนด้วยแก๊ส, เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่ใช้แก๊ส เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ เป็นตัวระบายความร้อนออกจากแกนเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ [นิวเคลียร์]
Agriculture cooperative credit associationsธนาคารสินเชื่อการเกษตร [TU Subject Heading]
Agriculture, Cooperativeสหกรณ์การเกษตร [TU Subject Heading]
Asia Pacific Economic Cooperation (Organization)ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก [TU Subject Heading]
Asian cooperationความร่วมมือของเอเชีย [TU Subject Heading]
Banks and banking, Cooperativeสหกรณ์ออมทรัพย์ [TU Subject Heading]
Cheesecake (Cookery)ชีสเค้ก (การปรุงอาหาร) [TU Subject Heading]
Christmas cookeryการปรุงอาหารในวันคริสต์มาส [TU Subject Heading]
College-school cooperationความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยกับโรงเรียน [TU Subject Heading]
Consumer cooperativesสหกรณ์ผู้บริโภค [TU Subject Heading]
Cook Islandsหมู่เกาะคุก [TU Subject Heading]
Cookeryการปรุงอาหาร [TU Subject Heading]
Cookery (Avocado)การปรุงอาหาร (อะโวคาโด) [TU Subject Heading]
Cookery (Bananas)การปรุงอาหาร (กล้วย) [TU Subject Heading]
Cookery (Beef)การปรุงอาหาร (เนื้อโค) [TU Subject Heading]
Cookery (Bread)การปรุงอาหาร (ขนมปัง) [TU Subject Heading]
Cookery (Brown rice)การปรุงอาหาร (ข้าวกล้อง) [TU Subject Heading]
Cookery (Carambola)การปรุงอาหาร (มะเฟือง) [TU Subject Heading]
Cookery (Carrots)การปรุงอาหาร (แครอท) [TU Subject Heading]
Cookery (Chinese sausages)การปรุงอาหาร (กุนเชียง) [TU Subject Heading]
Cookery (Chocolate)การปรุงอาหาร (ช็อคโกแลต) [TU Subject Heading]
Cookery (coconut)การปรุงอาหาร (มะพร้าว) [TU Subject Heading]
Cookery (Coffee)การปรุงอาหาร (กาแฟ) [TU Subject Heading]
Cookery (Crabs)การปรุงอาหาร (ปู) [TU Subject Heading]
Cookery (Dried foods)การปรุงอาหาร (อาหารแห้ง) [TU Subject Heading]
Cookery (Dried fruit)การปรุงอาหาร (ผลไม้แห้ง) [TU Subject Heading]
Cookery (Durian)การปรุงอาหาร (ทุเรียน) [TU Subject Heading]
Cookery (Fishs)การปรุงอาหาร (ปลา) [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
cookies girl (n ) เด็กผู้หญิง
coolly[yaang tae] (adv ) อย่างเท่ห์
cooperage (n) กิจการที่เกี่ยวกับการทำถังไม้ เช่น ถังไม้โอ๊คสำหรับบ่มไวน์ หรือสถานที่สำหรับดำเนินการดังกล่าว หรือสิ่งที่ช่างทำถัง (COOPER) ทำออกมา อ่านว่า คูป-เปอร์-ริจ
coopetition (n jargon ) การร่วมมือกันของธุรกิจที่แข่งขันกัน โดยมากมักจะเป็นเรื่องที่ร่วมมือกันทำแล้วจะเกิดประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่าย เป็นการรวมคำ 2 คำเข้าด้วยกัน คือ cooperation (การร่วมมือกัน) และ competition (การแข่งขันกัน)
coordinateเท่ากัน, ประสานกัน, เข้าคู่กัน
non-cooperation[นอน คอปอเรชั่น] (n ) ตายด้าน
scooch (slang ) ขยับ
See also: S. move,

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Cool.เยี่ยม The Marine (2006)
Cool.เจ๋ง Eating Out 2: Sloppy Seconds (2006)
That's cool.เจ๋งหวะ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Cook!คุ้ก ! Cook (2009)
Cool.เจ๋ง Wheels (2009)
Overcooked.สุกไป Sunshine and Frosty Swirl (2012)
Cool.แจ๋ว August: Osage County (2013)
Cool.Cool. Now You See Me (2013)
Cool!Cool! Young & Beautiful (2013)
Cool.เจ๋ง Dead Meat (2013)
Cool.เยี่ยม Devil May Care (2013)
- Cool.- ได้ Max (2015)
Who?Cooky. The Pope of Greenwich Village (1984)
Hey, Cookie.Cookie! One Crazy Summer (1986)
- It's cool.- Ist cool. Shape Up (1990)
- Great.- Cool. Slacker (1990)
Cool.Cool. The Graduates (1991)
Cool.Cool. High I.Q. (1992)
Cool.Cool. The Weaker Sex (1995)
Cool!Cool! The One with the Princess Leia Fantasy (1996)
- Cool- Cool. Gridlock'd (1997)
-Cool!-Cool! The One at the Beach (1997)
Hey, cool!Hey, cool! Small Soldiers (1998)
Great!Cool! The Old College Try (1998)
- Cool.- Cool! Goodbye Iowa (2000)
Good.Cool. Girls on Top (2001)
Cool.Cool. How High (2001)
Cool.Cool. Heartthrob (2001)
- Good one.- Cool. Boo (2001)
- Cool.- Cool. My Fifteen Minutes (2001)
Cool.Cool. Hell's Bells (2002)
Cool.Cool. My Lucky Day (2002)
Cool.Cool. Ocean's Twelve (2004)
Cool.Cool. Origin (2004)
Cool.Cool. Say Goodbye to Daisy Miller (2004)
Cool.Cool. A Weak Link (2004)
Cool.Cool. Netto (2005)
Nice.Cool. Yours, Mine & Ours (2005)
Cool.Cool. The Wild (2006)
Cool.Cool. Final Destination 3 (2006)
Mr. Cooke.Mr. Cooke. Bandidas (2006)
Cool!Cool! The House Is Burning (2006)
Cool.Cool. Greeks Bearing Gifts (2006)
Cool!Cool! Ghost in the Machine (2007)
Cool!- Cool. Bobby Z (2007)
Great!Cool! Varg Veum - Bitre blomster (2007)
Cool.Cool. ...And the Bag's in the River (2008)
Cool.Cool. Pilot (2008)
Cool.Cool. The Sontaran Stratagem (2008)
Cool.Cool. Chapter Five 'Angels and Monsters' (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cooA cookie almost choked the baby.
cooA gas stove provides the most even heat for cooking.
cooA good cook doesn't throw out yesterday's soup.
cooAll the guests did justice to his wife's cooking.
cooAll things cooperated to make her pass the exam.
cooAre you good at cooking?
cooAs a cook he is in a class by himself.
cooAs for me, instead of trying to be a cool, international man, I would like to be an open-minded earth person.
cooAs the day got cooler, I had to put on a sweater.
cooAs we go up higher, the air becomes cooler.
cooAt the sight of cooked snails, Jane turned pale.
cooAutumn is just around the corner. It's about time the weather stared cooling off.
cooBaseball is said to have been invented in Cooperstown in 1839.
cooBecause I eat out everyday, I miss home cooking.
cooBecause my mother is sick, my father will cook today.
cooBob can cook.
cooBob cooks breakfast in the morning.
cooBoth boys and girls should take cooking class in school.
cooBut I am able to cook well.
cooBut it's a typical savanna country, and we enjoy cooler temperatures.
cooCan you cook a meal?
cooCan you guess which cooler is the most efficient?
cooCaptain Cook discovered those islands.
cooCaptain Cook thanked the natives for their hospitality.
cooCarol has a nose for the best Thai cooking anywhere in town.
cooCompanions with the same aim, to carve out their own future, cooperate with each other.
cooCookie is under 5 years old.
cooCookie is under the table.
cooCookie is younger than Kate by ten years.
cooCookie jumped over Kate.
cooCookie likes a story of adventure.
cooCookie's house is made of wood.
cooCookie's house is under repair.
cooCookie's mother died of cancer.
cooCookie turned over in his sleep.
cooCookie was raised by Kate.
cooCooking courses are mandatory in school.
cooCooking is her delight.
cooCooking is interesting.
cooCooking runs in my family.
cooCooking's one of my strong suits.
cooCooking takes up too much time.
cooCool fall is here.
cooCool off!
cooCool or chill it until set.
cooCool the burned finger in running water.
cooCool this morning isn't it?
cooCooperate with your friends in doing the work.
cooCould you cook this meat a little more?
cooDesert sand cools off rapidly at night.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ประสานงาน[N] coordinator, See also: coordinate, Syn. คนประสานงาน, Example: กระทรวงได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อเป็นผู้ประสานงานในการศึกษาลู่ทางในตลาดต่างประเทศ, Count unit: คน, Thai definition: คนที่ทำให้ฝ่ายต่างๆ เชื่อมโยงเข้าด้วยกันเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างคล่องตัว
ผู้ร่วมมือ[N] cooperator, See also: cooperant, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่พร้อมใจช่วยกันทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ชาเย็น[ADJ] cold, See also: cool, unfeeling, irresponsive, Syn. เฉยเมย, เย็นชา, Ant. ไยดี, สนใจ, สนใจไยดี, Example: จากการศึกษาประวัติคนไข้พบว่า คนไข้มีมารดาที่มีบุคลิกลักษณะกระด้าง ชาเย็น เจ้าอารมณ์, Thai definition: ที่ไม่สนใจไยดีกับคนหรือสิ่งรอบข้าง
เตาไฟฟ้า[N] electric stove, See also: electric cooker, Example: แม่บ้านเริ่มนิยมใช้เตาไฟฟ้าหุงหาอาหารแทนเตาแก๊ส, Thai definition: เตาหุงต้มอาหารแบบใช้ไฟฟ้า
กษ[N] Ministry of Agriculture and Cooperatives, Syn. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ธกส.[N] Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives, See also: BAAC, Syn. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เครื่องดูดควัน[N] cooker hood, Example: ข้อที่ควรระวังสำหรับครัวที่อยู่ติดกับห้องรับประทานอาหารก็คือ เรื่องของกลิ่นอาหารขณะที่กำลังปรุงจะเข้ามารบกวนได้ ดังนั้นการใช้เครื่องดูดควันจึงกลายเป็นเรื่องจำเป็น
เครื่องทำความเย็น[N] freezers, See also: condenser, cooler, Example: ปัจจุบันนี้เครื่องทำความเย็น เครื่องปรับอากาศได้มีส่วนสำคัญเป็นอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมต่างๆ
เครื่องดูดควัน[N] cooker hood
สหการ[N] cooperation, Syn. การร่วมมือ, Example: การจัดตั้งสหการจะทำได้ก็แต่โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกาซึ่งจะได้กำหนดชื่ออำนาจหน้าที่และระเบียบการดำเนินงานไว้, Thai definition: รูปแบบของการกระทำระหว่างกันทางสังคมซึ่งบุคคลและกลุ่มร่วมกิจกรรมหรือทำงานร่วมกัน
สุขุม[V] keep cool, See also: to be calm, Syn. เยือกเย็น, สำรวม, Ant. โวยวาย, ตีโพยตีพาย
ประสานงาน[V] coordinate, See also: integrate, bring together, systematize, harmonize, Example: เครื่องคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยวงจรไฟฟ้ามากมาย ซึ่งทำงานเป็นจังหวะ และประสานงานกันเป็นระบบ, Thai definition: ทำให้งานของแต่ละฝ่ายเป็นไปด้วยกันอย่างสอดคล้อง
หนาวเย็น[V] be cold, See also: be freezing, be frigid, be frozen, be chilly, be cool, , Example: ช่วงเดือนธันวาคม - กุมภาพันธ์เป็นระยะที่อากาศในประเทศไทยจะหนาวเย็นเกือบทั่วไป
กุเรื่อง[V] cook up, See also: concoct, invent, make up, contrive, fabricate, trump up, Syn. สร้างเรื่อง, แต่งเรื่อง, ยกเมฆ, มดเท็จ, Example: เธอกุเรื่องขึ้นมาหลอกเขาได้ไม่เว้นแต่ละวัน, Thai definition: สร้างหรือแต่งให้เป็นเรื่องเป็นข่าวขึ้นโดยไม่มีมูล
หุงข้าว[V] cook rice, Example: น้าสุดาก้มหน้าก้มตาหุงข้าว ผัดกับข้าวอย่างรีบเร่ง, Thai definition: ทำข้าวให้สุกด้วยวิธีต้มแล้วทำให้น้ำแห้ง
เลขเด็ด[N] lucky number, See also: cool number, Example: นางได้เลขเด็ดมาจากเจดีย์ในวัด, Count unit: ตัว, Thai definition: เลขที่เก็งด้วยความมั่นใจว่าจะถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือหวยใต้ดิน
เจ๋ง[V] be great, See also: cool, smart, excellent, outstanding, exceptional, Syn. แจ๋ว, เยี่ยม, เก่ง, Example: ถ้าพวกมันเจ๋งมากนัก ก็มาสู้กับพวกเราสักตั้ง, Thai definition: ทำได้เด่นหรือทำดีเลิศอย่างมีความสามารถ, Notes: (ปาก)
เข้าขากัน[V] get along well with, See also: be good friends, cooperate (coordinate) with each other, Example: นายตำรวจนครบาลคนหนึ่งจบจ.ป.ร.5 แต่ไม่ค่อยเข้าขากันกับกลุ่มเท่าไรนัก, Thai definition: เป็นพวกกัน, ถูกนิสัยใจคอกัน
เย็นฉ่ำ[ADJ] ice-cold, See also: very cold, icy, frosty, cool and luscious, Syn. เย็นเฉียบ, เย็นเจี๊ยบ, Example: แห้วเย็นฉ่ำช่วยบรรเทาอากาศร้อน
ร่มเย็น[ADJ] shady and cool, Syn. ร่มรื่น, Example: มันนอนเฉยอยู่บนใบไม้แห้งตามพื้นดิน ใต้ต้นไม้ที่ร่มเย็น
สหกรณ์[N] cooperative, Example: หลังสงครามโลกครั้งที่สองรัฐบาลได้ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งสหกรณ์ประเภทต่างๆ อย่างกว้างขวาง เช่น สหกรณ์เกี่ยวกับสินเชื่อ เกี่ยวกับการผลิต และเกี่ยวกับที่ดิน, Thai definition: งานร่วมมือกัน เช่นทางธุรกิจหรืออุตสาหกรรม เพื่อหากำไรหรือเพื่อประโยชน์อื่นๆ ในงานนั้นๆ ร่วมกัน, (กฎ) คณะบุคคลซึ่งร่วมกันดำเนินกิจการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และได้จดทะเบียนเป็นสหกรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์
เสกสรร[V] invent, See also: make up, concoct, rig, fabricate, cook up, trump up, Syn. เสกสรรปั้นแต่ง, Example: ข้อหาเหล่านี้ตำรวจเสกสรรขึ้นเองทั้งนั้น, Thai definition: เลือกทำหรือพูดเอาเอง
หนาว[ADJ] cold, See also: cool, frigid, gelid, frozen, Syn. เย็น, Ant. ร้อน, Example: ประเทศนอร์เวย์จัดเป็นประเทศที่อยู่ในเขตหนาว
หนาว[V] be cold, See also: feel cold, be cool, be freezing, be frozen, Syn. เย็น, หนาวเย็น, หนาวเหน็บ, เหน็บหนาว, , Ant. ร้อน, Example: ปีนี้อากาศหนาวจัดกว่าทุกปี
หุง[V] cook, See also: prepare, boil, Syn. หุงหา, Example: สิ่งที่ท่านพึงกระทำเวลาหุงข้าวคือ อย่าซาวข้าวหลายครั้ง และจงหุงโดยวิธีไม่เช็ดน้ำ หรือเช็ดน้ำก็เอาไว้บริโภค, Thai definition: ทำให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งสุกด้วยวิธีต้มหรือเคี่ยวเป็นต้น
หุง[V] cook, See also: melt, Example: เขาเอาแก้วมาหุงเป็นพลอยเทียม, Thai definition: ใช้ความร้อนสูงทำให้สีของผิวสิ่งของบางชนิดเปลี่ยนไป
อบ[V] bake, See also: roast, broil, cook in an oven, Example: อาหารมื้อนี้มีหอยแมลงภู่อบด้วยเครื่องเทศ หอมหรือกุ้งชุบแป้งทอดกรอบนุ่ม, Thai definition: ทำให้ร้อนหรือสุกด้วยไอน้ำหรือไอไฟในที่ที่ความร้อนออกไม่ได้
สุก[V] be cooked, See also: be boiled, Ant. ดิบ, Example: การหลนหมายถึงการทำอาหารให้สุกด้วยการใช้กะทิข้นๆ
สุก[ADJ] cooked, See also: done, Ant. ดิบ, Example: เราไปซื้อเป็ดย่างสักครึ่งตัวเพื่อรับประทานกับข้าวสุก, Thai definition: อาหารที่ผ่านการแปรสภาพด้วยความร้อน
สุ่ม[V] catch fish with a coop, Example: ชายหาปลาคนหนึ่งออกไปสุ่มปลาแถวหลังวัดตอนใกล้รุ่ง, Thai definition: อาการที่เอาสุ่มครอบเพื่อจับปลาเป็นต้น
สุ่ม[N] coop-like trap for catching fish, See also: coop, Syn. สุ่มปลา, Count unit: ลูก, Thai definition: เครื่องมือจับปลาชนิดหนึ่ง มักสานด้วยไม้ไผ่เป็นตาๆ ลักษณะคล้ายทรงกระบอก ด้านบนสอบเข้า มีช่องให้มือล้วงลงไปได้
สุ่ม[N] chicken coop, Syn. สุ่มไก่, Example: ลุงแม้นนำสุ่มไปครอบไก่ในตอนเย็น, Count unit: ลูก, Thai definition: เครื่องสานตาห่างๆ มีลักษณะครึ่งทรงกลมหรือโอคว่ำ ข้างบนมีช่องกลมๆ ใช้สำหรับครอบขังไก่เป็นต้น
หมดอาลัยไยดี[V] be unconcerned, See also: be not interested in, disassociate, be indifferent, be cool, Example: เขาหมดอาลัยไยดีกับหล่อนเสียแล้ว, Thai definition: ไม่ไยดี, ไม่สนใจ, หมดความเอาใจใส่
หุงต้ม[V] cook, Syn. หุง, หุงหาอาหาร, Example: ในสมัยดึกดำบรรพ์มนุษย์ได้ใช้ไม้จากป่ามาเพื่อทำเชื้อเพลิงสำหรับหุงต้มอาหารและให้ความอบอุ่นในฤดูหนาว, Thai definition: ทำให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งสุกด้วยวิธีต้มหรือเคี่ยว เป็นต้น
ทำกับข้าว[V] cook, Syn. ทำอาหาร, ทำครัว, ปรุงอาหาร, Example: แม่ครัวที่จ้างมาใหม่ทำกับข้าวฝีมือเยี่ยมยอดมาก
ทำอาหาร[V] cook, Syn. ทำกับข้าว, ทำครัว, ปรุงอาหาร, Example: แม่ต้องเข้าครัวทำอาหารเองเพราะอาหารที่แม่ครัวทำไม่ถูกปากผม
แจ๋ว[V] be cool, See also: be great, be excellent, be wonderful, be splendid, Syn. เยี่ยม, เจ๋ง, Example: รถคันนี้แจ๋วมาก ลองขับดูแล้วจะติดใจในความแรง, Thai definition: มีคุณสมบัติที่ดีเลิศ, มีประสิทธิภาพ
กรงขัง[N] cage, See also: enclosure, pen, pound, coop, Syn. กรง, Example: เด็กน้อยจับกระต่ายสีขาวตัวนั้นออกจากกรงขัง แล้วใช้เชือกผูกคอวิ่งไล่จับมันเล่นไปรอบๆ บริเวณสนามหญ้า, Thai definition: กรงสำหรับใช้ขังสัตว์
ความพร้อมเพรียงกัน[N] harmony, See also: esprit de corps, concord, cooperation, rapport, Syn. ความสามัคคี, การร่วมแรงร่วมใจ, Example: เมืองไทยดำรงมั่นคงมาช้านานแล้วเพราะความพร้อมเพรียงกันของคนในชาติ
ร่วมมือ[V] cooperate, See also: collaborate, work together, combine, coordinate, pull together, Ant. ขัดขวาง, Example: ภาวะดังกล่าวทำให้ร่วมมือกันได้ยาก, Thai definition: พร้อมใจช่วยกัน
กุลี[N] coolie, See also: workman, laborer, labourer, toiler, Syn. จับกัง, กรรมกร, Example: ส่วนหนึ่งของชาวจีนที่อพยพเข้ามาอยู่ในเมืองไทยนั้น เข้ามาขายแรงงานเป็นกุลี หรือกรรมการรับจ้างตามกิจการโรงสี เหมืองแร่, Thai definition: คนรับจ้างทำงานหนักมีหาบหามเป็นต้น
กุ๊ก[N] cook, See also: chef, Example: เจ้าของโรงสีมีกุ๊กอาหารจีนเป็นประจำเอาไว้คอยทำอาหารรับแขก, Count unit: คน, Thai definition: คนทำอาหาร, คนประกอบอาหาร, Notes: (อังกฤษ)
เก๋า[ADJ] smart, See also: cool (slang), great, fine, excellent, Syn. เจ๋ง, Example: ฝ่ายการตลาดในองค์กรโจรกรรมรถส่วนใหญ่มักเป็นมือเก๋า มากด้วยประสบการณ์ มีชั้นเชิงแพรวพราว
ข้าวเก่า[N] cooked rice left over from the previous meal, Syn. ข้าวเย็น, Ant. ข้าวร้อน, ข้าวใหม่, Example: ฉันไม่เอาข้าวเก่านะ มันแข็งแล้วก็ไม่ร้อนด้วย, Thai definition: ข้าวที่หุงสุกไว้ข้ามคืน
ข้าวเย็น[N] cooked rice left over from the previous meal, Syn. ข้าวเก่า, Ant. ข้าวใหม่, ข้าวร้อน, Example: แม่สั่งให้เอาข้าวเย็นมากินก่อน จะได้ไม่ต้องทิ้งไปเปล่าๆ, Thai definition: ข้าวสุกที่กินเหลือจากมื้อก่อน
ข้าวสุก[N] cooked rice, Syn. ข้าวสวย, Ant. ข้าวดิบ, Example: ไปดูในครัวหน่อยว่ามีข้าวสุกเหลืออยู่บ้างหรือปล่า, Thai definition: ข้าวที่หุงสุกแล้ว ด้วยวิธีให้งวดเหลือแต่เมล็ดข้าว
ข้าวสวย[N] cooked rice, Syn. ข้าวสุก, Example: ฉันชอบกินข้าวสวยมากกว่าข้าวต้ม เพราะมันหนักท้องกว่า, Thai definition: ข้าวที่หุงสุกแล้ว ด้วยวิธีให้งวดเหลือแต่เมล็ดข้าว
ข้าวมัน[N] rice cooked with coconut milk, See also: oily rice, Example: เสียดายไม่มีข้าวมันมากินกับส้มตำ จะได้เพิ่มรสชาติให้อร่อยยิ่งขึ้น, Thai definition: ข้าวที่หุงด้วยกะทิให้สุก
ข้าวตาก[N] dried cooked rice, Example: ยายเก็บข้าวตากใส่หม้อไว้กินช่วงข้าวยากหมากแพง, Thai definition: ข้าวสุกที่ตากแห้งเพื่อเอาไว้กินนานๆ
ขึ้นหม้อ[V] become fluffy rice, See also: rise well with cooking (of rice), Example: ข้าวยี่ห้อนี้ขึ้นหม้อดีกว่ายี่ห้อที่เคยกิน, Thai definition: ข้าวที่หุงแล้วพองตัวมากกว่าข้าวธรรมดา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอลกอฮอล์[n.] (aelkøhø = aeokøhø) EN: alcohol   FR: alcool [m]
อากาศเย็น[n. exp.] (ākāt yen) EN: cool weather   FR: il fait frais ; temps frais [m]
อัตราการเย็นตัว[n. exp.] (attrā kān yen tūa) EN: cooling rate   FR: vitesse de refroidissement [f]
บายศรี [n.] (bāisī) EN: rice offering ; offering of cooked rice under a conical arrangement of folded leaves and flowers   
บัญชีผี[n. exp.] (banchī phī) EN: phoney account ; phoney list ; cooked account   
เบียร์วุ้น[n. exp.] (bīa wun) EN: cool beer   FR: bière glacée [f]
ช้อน[v.] (chøn) EN: take up ; scoop ; dip   FR: puiser ; retirer
ช่วย[v.] (chūay) EN: help ; save (a life) ; rescue ; assist ; aid ; co-operate = cooperate   FR: aider ; assister ; sauver
ฉู่ฉี่[n.] (chūchī) EN: king of curry cooked with fried fish or pork served with a spicy sauce   FR: poisson frit pimenté [m]
ดื่มเหล้า[v. exp.] (deūm lao) EN: drink   FR: consommer de l'alcool ; boire
ดิบ[adj.] (dip) EN: uncooked ; raw ; half-cooked   FR: cru
ดองเหล้า[v. exp.] (døng lao) EN: soak in the liquor   FR: macérer dans de l'alcool
เอเปค[org.] (Ēpēk) EN: APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation)   
หุง[v.] (hung) EN: cook ; boil ; prepare food   FR: cuire à l'eau ; cuisiner ; faire la cuisine ; préparer un plat ; fricoter (fam.)
หุงอาหาร[v. exp.] (hung āhān) EN: cook ; prepare food   FR: cuisiner ; préparer un repas
หุงข้าว[v. exp.] (hung khāo) EN: cook rice ; boil rice ; prepare meals   FR: cuire le riz ; préparer le repas
หุงต้ม[v.] (hungtom) EN: cook   FR: cuisiner
แจ๋ว[adj.] (jaeo) EN: cool ; great ; excellent ; wonderful ; splendid   FR: excellent ; magnifique
ใจเย็น[adj.] (jaiyen) EN: calm ; cool ; cool-headed ; patient ; unemotional ; composed ; unruffled ; mentally calm ; even-tempered ; steady   FR: calme ; placide ; paisible ; serein ; imperturbable ; flegmatique ; patient
ใจเย็น ฯ[v. exp.] (jai yen-yen) EN: calm down ; be calm ; have a cool heart ; take it easy ; don't get excited   FR: garder son calme ; rester calme ; ne pas s'énerver
ใจเย็น ฯ[xp] (jai yen-yen) EN: take it easy ! ; keep cool   FR: du calme !
เจ๋ง[X] (jeng) EN: great ; cool ; smart ; excellent ; outstanding ; exceptional ; fantastic   FR: fantastique ; remarquable ; excellent
จู๋จี๋[v.] (jūjī) EN: affectionate chat or whisper ; billing and cooing ; talk in a low voice   FR: roucouler (fam.) ; conter fleurette
กะแช่[n. exp.] (kachaē) EN: palm wine ; fermented palm juice ; toddy ; rice liquor   FR: vin de palme [m] ; alcool de riz [m]
แก๊ส[n.] (kaēt = kaēs) EN: cooking gaz   FR: gaz [m]
แก๊สหุงต้ม[n. exp.] (kaēt hungtom) EN: cooking gaz   FR: gaz [m] ; butane [m]
กักบริเวณ[v.] (kak børiwēn) EN: coop up   FR: enfermer
กรรมกร[n.] (kammakøn) EN: craftsman ; workman ; labourer = laborer (Am.) ; manual labourer ; worker ; unskilled laborer ; coolie ; hand   FR: ouvrier [m] ; ouvrière [f] ; travailleur [m] ; travailleuse [f] ; aide [m] ; coolie [m] ; travailleur manuel [m] ; travailleuse manuelle [f] ; manoeuvre [m]
การบริโภคเหล้า[n. exp.] (kān børiphōk lao) EN: liquor consumption   FR: consommation d'alcool [f]
การได้ประโยชน์ร่วมกัน [n. exp.] (kān dāi prayōt ruam kan) EN: protocooperation   
การดื่มสุรา[n. exp.] (kān deūm surā) EN: drinking   FR: consommation d'alcool [f]
การให้ความร่วมมือ[n. exp.] (kān hai khwām ruammeū) EN: cooperation   FR: coopération [f]
การเปลี่ยนถ่ายน้ำหม้อน้ำ[n. exp.] (kān plīen thāi nām mønām) EN: water coolant replacement   
การประชุมกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก[org.] (Kān Prachum Klum Khwām Ruammeū Thāng Sētthakit Ēchīa-Paēsifik) EN: Asia Pacific Economic Cooperation Conference (APEC)   
การประกอบอาหาร[n. exp.] (kān prakøp āhān) EN: cooking   
การประสาน[n.] (kān prasān) EN: coordination   
การประสานกัน[n. exp.] (kān prasān kan) EN: coordination   
การประสานงาน[n. exp.] (kān prasān ngān) EN: coordination   
การประสานงานกัน[n. exp.] (kān prasān ngān kan) EN: coordination   
การติดสุรา[n. exp.] (kāntit surā) EN: alcoholic ; drunkenness   FR: dépendance à l'alcool [m] ; alcoolisme [m]
การเย็นตัว[n. exp.] (kān yen tūa) EN: cooling   FR: refroidissement [m]
เก๋า[adj.] (kao) EN: smart ; cool   
กับแกล้ม[n.] (kapklaēm) EN: food eaten with alcoholic drinks ; savoury dish eaten to go with wine   FR: plats accompagnant les alcools
ขัน[v.] (khan) EN: crow ; coo   FR: chanter ; roucouler
คณะกรรมการประสานงาน[n. exp.] (khanakammakān prasān-ngān) EN: coordinating committee   FR: comité de coordination [m]
ข้าวมัน[n.] (khāoman) EN: rice cooked in coconut milk ; oily rice   FR: riz onctueux [m]
ข้าวมันไก่[xp] (khāoman kai) EN: chicken with rice cooked in chicken broth ; rice steamed with chicken soup   FR: poule au riz [f]
ข้าวมันส้มตำ[xp] (khāoman somtam) EN: rice cooked in coconut milk and eaten with spicy papaya salad   
ข้าวหมกไก่[xp] (khāomok kai) EN: rice cooked with chicken ; spiced rice steamed with chicken   
เข้าร่วม[v. exp.] (khaoruam) EN: join ; participate ; attend ; cooperate   FR: se joindre ; s'associer ; participer

CMU English Pronouncing Dictionary
COO K UW1
COOP K UW1 P
COOL K UW1 L
COOK K UH1 K
COOS K UW1 S
COOT K UW1 T
COON K UW1 N
COOTE K UW1 T
COOKE K UH1 K
COOLS K UW1 L Z
SCOOT S K UW1 T
COORS K UW1 R Z
COOLE K UW1 L
COOTS K UW1 T S
COONS K UW1 N Z
SCOOP S K UW1 P
COOSA K UW1 S AH0
COONE K UW1 N
COODY K UW1 D IY0
COOKS K UH1 K S
COOMES K UW1 M Z
COOMER K UW1 M ER0
COONEY K UW1 N IY0
COONTZ K UW1 N T S
COOPER K UW1 P ER0
COONAN K UW1 N AH0 N
COOMBE K UW1 M B
COOLED K UW1 L D
COOLER K UW1 L ER0
COOPED K UW1 P T
COONCE K UW1 N S
COOLEY K UW1 L IY0
COONES K UW1 N Z
BOCOOK B AA1 K UH0 K
COCOON K AH0 K UW1 N
COOMBE K UW1 M
COONER K UW1 N ER0
COOGAN K UW1 G AH0 N
COOGLE K UW1 G AH0 L
MCCOOK M AH0 K UH1 K
COOK'S K UH1 K S
COOLIO K UW1 L Y OW0
COOLLY K UW1 L IY0
DECOOK D EH0 K UH1 K
COOVER K UW1 V ER0
COOTER K UW1 T ER0
COOKIE K UH1 K IY0
COOKER K UH1 K ER0
COOKED K UH1 K T
COOLIO K UW1 L IY2 OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
coo (v) kˈuː (k uu1)
cook (v) kˈuk (k u1 k)
cool (v) kˈuːl (k uu1 l)
coon (n) kˈuːn (k uu1 n)
coop (v) kˈuːp (k uu1 p)
coos (v) kˈuːz (k uu1 z)
coot (n) kˈuːt (k uu1 t)
Coors (n) kˈuəʳrz (k u@1 r z)
cooed (v) kˈuːd (k uu1 d)
cooks (v) kˈuks (k u1 k s)
cooky (n) kˈukiː (k u1 k ii)
cools (v) kˈuːlz (k uu1 l z)
coons (n) kˈuːnz (k uu1 n z)
coops (v) kˈuːps (k uu1 p s)
coots (n) kˈuːts (k uu1 t s)
scoop (v) skˈuːp (s k uu1 p)
scoot (v) skˈuːt (s k uu1 t)
cocoon (v) kˈəkˈuːn (k @1 k uu1 n)
cooing (v) kˈuːɪŋ (k uu1 i ng)
cooked (v) kˈukt (k u1 k t)
cooker (n) kˈukər (k u1 k @ r)
cookie (n) kˈukiː (k u1 k ii)
cooled (v) kˈuːld (k uu1 l d)
cooler (n) kˈuːlər (k uu1 l @ r)
coolie (n) kˈuːliː (k uu1 l ii)
coolly (a) kˈuːl-liː (k uu1 l - l ii)
cooped (v) kˈuːpt (k uu1 p t)
cooper (n) kˈuːpər (k uu1 p @ r)
racoon (n) rˈəkˈuːn (r @1 k uu1 n)
scoops (v) skˈuːps (s k uu1 p s)
scoots (v) skˈuːts (s k uu1 t s)
tycoon (n) tˈaɪkˈuːn (t ai1 k uu1 n)
Cookham (n) kˈukəm (k u1 k @ m)
cocoons (v) kˈəkˈuːnz (k @1 k uu1 n z)
cookers (n) kˈukəz (k u1 k @ z)
cookery (n) kˈukəriː (k u1 k @ r ii)
cookies (n) kˈukɪz (k u1 k i z)
cooking (v) kˈukɪŋ (k u1 k i ng)
coolant (n) kˈuːlənt (k uu1 l @ n t)
coolers (n) kˈuːləz (k uu1 l @ z)
coolest (j) kˈuːlɪst (k uu1 l i s t)
coolies (n) kˈuːlɪz (k uu1 l i z)
cooling (v) kˈuːlɪŋ (k uu1 l i ng)
coopers (n) kˈuːpəz (k uu1 p @ z)
cooping (v) kˈuːpɪŋ (k uu1 p i ng)
hencoop (n) hˈɛnkuːp (h e1 n k uu p)
raccoon (n) rˈəkˈuːn (r @1 k uu1 n)
racoons (n) rˈəkˈuːnz (r @1 k uu1 n z)
scooped (v) skˈuːpt (s k uu1 p t)
scooted (v) skˈuːtɪd (s k uu1 t i d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
合作[hé zuò, ㄏㄜˊ ㄗㄨㄛˋ, ] to cooperate; to collaborate; to work together; cooperation, #414 [Add to Longdo]
[, ㄊㄧˊ, ] to carry (hanging down from the hand); to lift; to put forward; to mention; to raise (an issue); upwards character stroke; lifting brush stroke (in painting); scoop for measuring liquid, #1,222 [Add to Longdo]
[fàn, ㄈㄢˋ, / ] food; cuisine; cooked rice; meal, #1,546 [Add to Longdo]
配合[pèi hé, ㄆㄟˋ ㄏㄜˊ, ] matching; fitting in with; compatible with; to correspond; to fit; to conform to; rapport; to coordinate with; to act in concert with; to cooperate; to become man and wife; to combine parts of machine, #1,588 [Add to Longdo]
协调[xié tiáo, ㄒㄧㄝˊ ㄊㄧㄠˊ, / 調] to coordinate; to harmonize; negotiation, #1,799 [Add to Longdo]
[shāo, ㄕㄠ, / ] to burn; to cook; to stew; to bake; to roast; fever, #1,929 [Add to Longdo]
[zhǔ, ㄓㄨˇ, ] to cook; to boil, #2,678 [Add to Longdo]
[, ㄨㄚ, ] to dig; to excavate; to scoop out, #3,309 [Add to Longdo]
[shú, ㄕㄨˊ, ] cooked (of food); ripe (of fruit); mature (of seeds); familiar; skilled; done; colloquial pr. shou2, #3,477 [Add to Longdo]
[, ㄎㄨˋ, ] ruthless; strong (as of wine); (slang loan from English) cool, great, #3,490 [Add to Longdo]
[liáng, ㄌㄧㄤˊ, / ] cool; cold; the five Liang of the Sixteen Kingdoms, namely Former Liang 前涼 (314-376), Later Liang 後涼 (386-403), Northern Liang 北涼 (398-439), Southern Liang 南涼 (397-414), Western Liang 西涼 (400-421), #3,664 [Add to Longdo]
[làn, ㄌㄢˋ, / ] soft; mushy; well-cooked and soft; to rot; to decompose; rotten; worn out; chaotic; messy; utterly; thoroughly, #3,666 [Add to Longdo]
冷静[lěng jìng, ㄌㄥˇ ㄐㄧㄥˋ, / ] calm; cool-headed, #5,067 [Add to Longdo]
协作[xié zuò, ㄒㄧㄝˊ ㄗㄨㄛˋ, / ] cooperation; coordination, #5,936 [Add to Longdo]
[bǐng, ㄅㄧㄥˇ, / ] round flat cake; cookie; cake; pastry, #6,129 [Add to Longdo]
巨头[jù tóu, ㄐㄩˋ ㄊㄡˊ, / ] tycoon; magnate; big shot, #6,300 [Add to Longdo]
[xié, ㄒㄧㄝˊ, / ] cooperate; harmonize; to help; to assist; to join, #6,597 [Add to Longdo]
做饭[zuò fàn, ㄗㄨㄛˋ ㄈㄢˋ, / ] to prepare a meal; to cook, #7,222 [Add to Longdo]
[bāo, ㄅㄠ, ] pot or saucepan; to boil; cook or heat, #7,585 [Add to Longdo]
抵制[dǐ zhì, ㄉㄧˇ ㄓˋ, ] resistance; refusal (to cooperate); boycott, #7,687 [Add to Longdo]
合作社[hé zuò shè, ㄏㄜˊ ㄗㄨㄛˋ ㄕㄜˋ, ] cooperative; workers' or agricultural producers' cooperative etc, #8,459 [Add to Longdo]
协同[xié tóng, ㄒㄧㄝˊ ㄊㄨㄥˊ, / ] to cooperate; in coordination with, #8,484 [Add to Longdo]
搭档[dā dàng, ㄉㄚ ㄉㄤˋ, / ] to cooperate; partner, #9,087 [Add to Longdo]
配方[pèi fāng, ㄆㄟˋ ㄈㄤ, ] prescription; cooking recipe; formulation; completing the square (to solve quadratic equation, math), #9,292 [Add to Longdo]
冷却[lěng què, ㄌㄥˇ ㄑㄩㄝˋ, / ] cooling; cool off, #9,748 [Add to Longdo]
合力[hé lì, ㄏㄜˊ ㄌㄧˋ, ] cooperate, #10,182 [Add to Longdo]
料理[liào lǐ, ㄌㄧㄠˋ ㄌㄧˇ, ] to arrange; to handle; the ordinary Japanese word for cooking; cuisine (esp. foreign restaurants), #10,455 [Add to Longdo]
饼干[bǐng gān, ㄅㄧㄥˇ ㄍㄢ, / ] biscuit; cracker; cookie, #10,532 [Add to Longdo]
牵头[qiān tǒu, ㄑㄧㄢ ㄊㄡˇ, / ] lit. to lead (an animal by the head); to take the lead; to coordinate (a combined operation); to mediate; a go-between (e.g. marriage broker), #10,772 [Add to Longdo]
厨师[chú shī, ㄔㄨˊ ㄕ, / ] cook, #11,209 [Add to Longdo]
米饭[mǐ fàn, ㄇㄧˇ ㄈㄢˋ, / ] (cooked) rice, #11,298 [Add to Longdo]
清爽[qīng shuǎng, ㄑㄧㄥ ㄕㄨㄤˇ, ] fresh and cool, #11,301 [Add to Longdo]
点心[diǎn xin, ㄉㄧㄢˇ ㄒㄧㄣ˙, / ] light refreshments; pastry; dimsum (in Cantonese cooking); dessert, #12,440 [Add to Longdo]
机车[jī chē, ㄐㄧ ㄔㄜ, / ] locomotive; train engine car; scooter, #13,551 [Add to Longdo]
烹饪[pēng rèn, ㄆㄥ ㄖㄣˋ, / ] cooking; culinary arts, #14,099 [Add to Longdo]
极点[jí diǎn, ㄐㄧˊ ㄉㄧㄢˇ, / ] extreme point; pole; the origin (in polar coordinates), #14,531 [Add to Longdo]
镇定[zhèn dìng, ㄓㄣˋ ㄉㄧㄥˋ, / ] calm; unperturbed; cool, #15,078 [Add to Longdo]
手艺[shǒu yì, ㄕㄡˇ ㄧˋ, / ] craft; workmanship; one's cooking, #15,354 [Add to Longdo]
坐标[zuò biāo, ㄗㄨㄛˋ ㄅㄧㄠ, / ] coordinate (geom.); also written 座標|座标, #15,378 [Add to Longdo]
清风[qīng fēng, ㄑㄧㄥ ㄈㄥ, / ] cool breeze; fig. pure and honest, #15,724 [Add to Longdo]
[mèn, ㄇㄣˋ, / ] cook in a covered vessel, #15,750 [Add to Longdo]
协办[xié bàn, ㄒㄧㄝˊ ㄅㄢˋ, / ] assist; help sb do something; cooperate in doing something, #16,535 [Add to Longdo]
一条龙[yī tiáo lóng, ㄧ ㄊㄧㄠˊ ㄌㄨㄥˊ, / ] lit. one dragon; integrated chain; coordinated process, #16,871 [Add to Longdo]
镇静[zhèn jìng, ㄓㄣˋ ㄐㄧㄥˋ, / ] calm; cool, #16,970 [Add to Longdo]
开挖[kāi wā, ㄎㄞ ㄨㄚ, / ] to dig out; to excavate; to scoop out, #16,985 [Add to Longdo]
料酒[liào jiǔ, ㄌㄧㄠˋ ㄐㄧㄡˇ, ] cooking wine, #17,112 [Add to Longdo]
交汇[jiāo huì, ㄐㄧㄠ ㄏㄨㄟˋ, / ] to flow together; confluence (of rivers, airflow, roads); (international) cooperation, #17,592 [Add to Longdo]
配料[pèi liào, ㄆㄟˋ ㄌㄧㄠˋ, ] ingredients (in a cooking recipe), #18,004 [Add to Longdo]
笼子[lóng zi, ㄌㄨㄥˊ ㄗ˙, / ] cage; coop; basket; container, #18,613 [Add to Longdo]
[jiǎn, ㄐㄧㄢˇ, / ] cocoon, #18,695 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
総合[そうごう, sougou] Thai: รวม English: coordination
整合[せいごう, seigou] Thai: การประสานเข้ากัน English: coordination
助け合う[たすけあう, tasukeau] Thai: ร่วมมือกัน English: to cooperate
冷やす[ひやす, hiyasu] Thai: ดับร้อน English: to cool

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aalsuppe {f} [cook.]eel soup [Add to Longdo]
Abgaskühler {m}exhaust gas cooler [Add to Longdo]
Abkühlung {f}cooling down; cool-off [Add to Longdo]
Abkühlung {f}; Kühlung {f}cooling [Add to Longdo]
Abkühlungsart {f}type of cooling [Add to Longdo]
Abkühlungsperiode {f}cooling off period [Add to Longdo]
Ablauforganisation {f}internal coordination and scheduling [Add to Longdo]
Absinth {m} [cook.]absinth [Add to Longdo]
Abstimmung {f} (von Terminen)coordination (of dates) [Add to Longdo]
Abstimmungsbedarf {m}need for coordination [Add to Longdo]
planerischer Abstimmungsprozessprocess of coordination of planning [Add to Longdo]
Abszisse {f}; x-Koordinate {f}; x-Achse {f} (Waagerechte im Diagramm) [math.]abscissa; x-coordinate; axis of abscissas; x-axis [Add to Longdo]
Abszissenwert {m}x-coordinate [Add to Longdo]
Achsenkreuz {n} [math.]axes of coordinates [Add to Longdo]
Ahornsirup {m} [cook.]maple syrup [Add to Longdo]
Ajowan-Kümmel {m} [cook.]thymol seed [Add to Longdo]
Leipziger Allerlei {n} [cook.]Leipzig mixed vegetable [Add to Longdo]
Almkäse {m} [cook.]cheese from a hill farm [Add to Longdo]
Amtshilfe {f}administrative cooperation [Add to Longdo]
Aperitif {m} [cook.]appetizer [Add to Longdo]
Apfelpfannkuchen {m} [cook.]apple pancake [Add to Longdo]
Aubergine {f}; Eierfrucht {f} [bot.] [cook.] | Melanzani {f} [Ös.] | Auberginen {pl}eggplant; aubergine; madapple | eggplant; aubergine; madapple | eggplants; aubergines [Add to Longdo]
Backaroma {n} [cook.]extracts (for baking) [Add to Longdo]
Backpulver {n}; Natron {n} [cook.]baking soda; baking powder [Add to Longdo]
Backtriebmittel {n} [cook.] | Backtriebmittel {pl}baking agent | baking agents [Add to Longdo]
Basilikumrahmsauce {f} [cook.]basil cream sauce [Add to Longdo]
Baggereimer {m}; Baggerlöffel {m}scoop [Add to Longdo]
Baguette {n} [cook.]baguette [Add to Longdo]
Baiser {n} [cook.]meringue [Add to Longdo]
Basilikum {n} [bot.] [cook.]basil [Add to Longdo]
Bauernfrühstück {n} [cook.]fried potatoes with scrambled egg and bacon [Add to Longdo]
Bauernspeck {m} [cook.]farmhouse bacon [Add to Longdo]
Baugenossenschaft {f}building cooperative [Add to Longdo]
Beiordnung {f}coordinateness [Add to Longdo]
Biene {f}cootie [Add to Longdo]
Blattgelatine {f} [cook.]gelatin leaves [Add to Longdo]
Borschtsch {m} [cook.]borsch [Add to Longdo]
Bouillon {n} [cook.]bouillon [Add to Longdo]
Brät {m,n} [cook.]sausage meat [Add to Longdo]
Brasil-Gewürz {n} [cook.]brazilian spice [Add to Longdo]
Bratfett {n} [cook.]dripping [Add to Longdo]
Brathähnchen {n} [cook.]roast chicken [Add to Longdo]
Bratkartoffeln {pl} [cook.]fried potatoes [Add to Longdo]
Bratwurst {f} [cook.] | Bratwürste {pl}frying sausage; bratwurst | frying sausages [Add to Longdo]
Brie {m}; Briekäse {m} [cook.]Brie; Brie cheese [Add to Longdo]
Brunnenkresse {f} [bot.] [cook.]watercress [Add to Longdo]
Calvados {m} [cook.]Calvados [Add to Longdo]
Camembert {m} [cook.]Camembert [Add to Longdo]
Cappuccino {m} [cook.]cappuccino [Add to Longdo]
Cheddarkäse {m}; Cheddar {m} [cook.]cheddar cheese; cheddar [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
alcool(n) |m| แอลกอฮอล์

Japanese-English: EDICT Dictionary
AGR[エージーアール, e-ji-a-ru] (n) advanced gas-cooled reactor; AGR [Add to Longdo]
APEC[エーペック;エイペック, e-pekku ; eipekku] (n) Asia-Pacific Economic Cooperation; APEC [Add to Longdo]
ECCS[イーシーシーエス, i-shi-shi-esu] (n) emergency core cooling system; ECCS [Add to Longdo]
IH調理器[アイエッチちょうりき, aiecchi chouriki] (n) (IH is induction heating) induction cooker [Add to Longdo]
ITC[アイティーシー, aitei-shi-] (n) (1) International Trade Commission; ITC; (2) Independent Television Commission; ITC; (3) International Trade Center; ITC; (4) integrated traffic control; ITC; (5) inclusive tour charter; (6) IT coordinator [Add to Longdo]
LLC[エルエルシー, eruerushi-] (n) (1) {comp} logical link control; LLC; (2) long-life coolant; LLC [Add to Longdo]
LOCA[ロカ, roka] (n) loss-of-coolant accident; LOCA [Add to Longdo]
XO醤[エックスオーじゃん, ekkusuo-jan] (n) XO sauce (spicy seafood sauce used primarily in Cantonese cooking) [Add to Longdo]
いかす[, ikasu] (v5s,vi) to be smart; to be cool; to be sharp; to be stylish [Add to Longdo]
お粥;御粥[おかゆ, okayu] (n) thin rice porridge; watery cooked rice; rice gruel [Add to Longdo]
お茶を濁す[おちゃをにごす, ochawonigosu] (exp,v5s) (1) to be evasive; to give an evasive answer; (2) to speak ambiguously; to prevaricate; (3) to cook up a specious story to get out of an uncomfortable situation; (4) to make do with [Add to Longdo]
お番菜;御番菜;お晩菜;御晩菜;お晩彩(iK)[おばんさい;おばんざい, obansai ; obanzai] (n) (uk) (See 惣菜・そうざい) light Kyoto-style home cooking with boiled vegetables and marinated food, also now served in restaurants [Add to Longdo]
かっけー[, kakke-] (adj-na,adj-no) (col) (See 格好いい・かっこういい) attractive; good-looking; stylish; "cool" [Add to Longdo]
かっこかわいい;カッコカワイイ[, kakkokawaii ; kakkokawaii] (exp) (col) cool and cute [Add to Longdo]
かぶり笠;被り笠[かぶりがさ, kaburigasa] (n) (obsc) conical hat (East-Asian style); coolie hat [Add to Longdo]
こちょこちょ;コチョコチョ[, kochokocho ; kochokocho] (adv,adv-to,vs) (on-mim) coochy-coo; hitchy-koo; kitchy-koo (tickling sound) [Add to Longdo]
ことこと[, kotokoto] (adv,adv-to) (1) (on-mim) simmering noise; light bubbling; gentle clinking; sound of rapping; sound of rattling; (2) cooking something on a low flame; chopping something lightly [Add to Longdo]
こんがり[, kongari] (adv,adv-to) (on-mim) well-cooked; well-done; browned [Add to Longdo]
ごった煮[ごったに, gottani] (n) various foods cooked together; hodgepodge; hotchpotch; mulligan stew [Add to Longdo]
ご協力;御協力[ごきょうりょく, gokyouryoku] (n,vs) (See 協力) cooperation; collaboration [Add to Longdo]
ご飯(P);御飯(P)[ごはん(P);おまんま(御飯), gohan (P); omanma ( gohan )] (n) (1) (おまんま is slang and uk) cooked rice; (2) meal; (P) [Add to Longdo]
さしすせそ[, sashisuseso] (n) the five fundamental seasonings used in Japanese cooking [Add to Longdo]
しゃこめし;シャコめし[, shakomeshi ; shako meshi] (n) (See 蝦蛄) shako meshi; rice cooked with shrimp [Add to Longdo]
じいじい[, jiijii] (adv) (1) (on-mim) sizzle (sound of meat cooking); (2) shrill droning of a cicada [Add to Longdo]
じゅうじゅう;ジュージュー[, juujuu ; ju-ju-] (adv,adv-to) (1) (on-mim) sizzle (as in meat cooking); sizzling sound; frizzle; (n) (2) juju (African fetish) [Add to Longdo]
すーすー[, su-su-] (adv,vs) (on-mim) cool sensation from passing air; sound of air leaking [Add to Longdo]
すき焼き(P);すき焼(P);鋤焼き;鋤焼;剥焼;寿喜焼[すきやき, sukiyaki] (n) {food} thin slices of beef, cooked with various vegetables in a table-top cast-iron pan; sukiyaki; (P) [Add to Longdo]
そば飯;蕎麦飯[そばめし, sobameshi] (n) (uk) soba and rice cooked together along with meat, vegetables, etc. on a metal plate [Add to Longdo]
ちゃんこ長[ちゃんこちょう, chankochou] (n) most experienced chanko cook in the sumo stable [Add to Longdo]
ちり鍋[ちりなべ, chirinabe] (n) dish of fish (meat, etc.), tofu, vegetables boiled together and served with ponzu dipping sauce; pot used to cook such a dish [Add to Longdo]
ちんけ;チンケ[, chinke ; chinke] (adj-na) worst; poor and boring; uncool [Add to Longdo]
とろっと;トロッと[, torotto ; torotsu to] (vs) (1) (See とろとろ・3) to become syrupy; to become thick (e.g. when cooking); (adv) (2) stickily [Add to Longdo]
ひんやり[, hinyari] (adv,n,vs) to feel (pleasantly) cool [Add to Longdo]
ふうふう;ふーふー[, fuufuu ; fu-fu-] (adv) (1) (on-mim) sound of heavy breathing; (n,vs) (2) blowing on something (e.g. to cool it down) [Add to Longdo]
ぷよぷよすくい[, puyopuyosukui] (n) (See 金魚掬い,ぷよぷよ) jelly ball scooping (festival game) [Add to Longdo]
みじん切り(P);微塵切り[みじんぎり, mijingiri] (n) finely chopped (cooking); (P) [Add to Longdo]
やばい[, yabai] (adj-i) (1) (sl) dangerous; risky; (2) (sl) awful; terrible; crap; (3) (sl) terrific; amazing; cool; (P) [Add to Longdo]
アジア太平洋経済協力会議[アジアたいへいようけいざいきょうりょくかいぎ, ajia taiheiyoukeizaikyouryokukaigi] (n) Asia-Pacific Economic Cooperation; APEC [Add to Longdo]
アルファ化米;α化米[アルファかまい, arufa kamai] (n) (See 糒) cooked and dry packed rice (modern version of hoshii rice); processed quick-cooking rice [Add to Longdo]
イケてる[, ike teru] (adj-f) cool; with-it; turn-on; sexy [Add to Longdo]
イケ面[イケめん;イケメン, ike men ; ikemen] (n) (poss. from イケてるメン) (See フツメン) cool guy; good-looking, energetic man; hunk [Add to Longdo]
イタリア料理[イタリアりょうり, itaria ryouri] (n) Italian food; Italian cooking [Add to Longdo]
インスタントラーメン[, insutantora-men] (n) instant ramen; precooked Chinese noodles [Add to Longdo]
インテリアコーディネーター[, interiako-deine-ta-] (n) interior coordinator [Add to Longdo]
インド料理[インドりょうり, indo ryouri] (n) Indian food; Indian cooking [Add to Longdo]
ウォータークーラー;ウオータークーラー[, uo-ta-ku-ra-; uo-ta-ku-ra-] (n) watercooler; water cooler [Add to Longdo]
エレック[, erekku] (n) (abbr) electronic cooking [Add to Longdo]
エロかっこいい[, ero kakkoii] (adj-i) (sl) sexy and cool [Add to Longdo]
オートミールクッキー[, o-tomi-rukukki-] (n) oatmeal cookie [Add to Longdo]
オイルクーラー[, oiruku-ra-] (n) oil cooler [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
グリフ座標系[ぐりふざひょうけい, gurifuzahyoukei] glyph coordinate system [Add to Longdo]
コミットメント調整者[こみっとめんとちょうせいしゃ, komittomentochouseisha] commitment coordinator [Add to Longdo]
テキスト局所座標系[テキストきょくしょざひょうけい, tekisuto kyokushozahyoukei] text local coordinate system [Add to Longdo]
ビュー基準座標系[ビューきじゅんざひょうけい, byu-kijunzahyoukei] view reference coordinates [Add to Longdo]
ページ座標系[ページざひょうけい, pe-ji zahyoukei] page coordinate system [Add to Longdo]
モデリング座標系[モデリングざひょうけい, moderingu zahyoukei] modelling coordinates [Add to Longdo]
ワールド座標[ワールドざひょう, wa-rudo zahyou] world coordinate [Add to Longdo]
仮想装置座標[かそうそうちざひょう, kasousouchizahyou] virtual device coordinates [Add to Longdo]
仮想装置座標領域[かそうそうちざひょうりょういき, kasousouchizahyouryouiki] virtual device coordinate domain [Add to Longdo]
技術提携[ぎじゅつていけい, gijutsuteikei] technical cooperation [Add to Longdo]
協調試験法[きょうちょうしけんほう, kyouchoushikenhou] coordinated test method [Add to Longdo]
協定世界時[きょうていせかいじ, kyouteisekaiji] Coordinated Universal Time, UTC [Add to Longdo]
極座標[きょくざひょう, kyokuzahyou] polar coordinates [Add to Longdo]
検索時概念組合せ索引作業[けんさくじがいねんくみあわせさくいんさぎょう, kensakujigainenkumiawasesakuinsagyou] post-coordinated indexing [Add to Longdo]
原点[げんてん, genten] origin (coordinates), starting point [Add to Longdo]
座標[ざひょう, zahyou] coordinate [Add to Longdo]
座標格子[ざひょうこうし, zahyoukoushi] coordinate grid [Add to Longdo]
座標系[ざひょうけい, zahyoukei] coordinate system [Add to Longdo]
座標軸[ざひょうじく, zahyoujiku] (xy) coordinate axis [Add to Longdo]
座標図形処理[ざひょうずけいしょり, zahyouzukeishori] coordinate graphics, line graphics [Add to Longdo]
座標点[ざひょうてん, zahyouten] coordinate point [Add to Longdo]
座標変換[ざひょうへんかん, zahyouhenkan] coordinate transformation [Add to Longdo]
座標方式グラフィクス[ざひょうほうしきぐらふいくす, zahyouhoushikigurafuikusu] coordinate graphics, line graphics [Add to Longdo]
索引時概念組合せ索引作業[さくいんじがいねんくみあわせさくいんさぎょう, sakuinjigainenkumiawasesakuinsagyou] pre-coordinated indexing [Add to Longdo]
試験協調手続[しけんきょうちょうてつづき, shikenkyouchoutetsuduki] test coordination procedures [Add to Longdo]
世界座標[せかいざひょう, sekaizahyou] world coordinate, WC [Add to Longdo]
世界座標系[せかいざひょうけい, sekaizahyoukei] world coordinates, WC [Add to Longdo]
正規化装置座標[せいきかそうちざひょう, seikikasouchizahyou] normalized device coordinates, NDC [Add to Longdo]
正規化投影座標系[せいきかとうえいざひょうけい, seikikatoueizahyoukei] normalized projection coordinates, NPC [Add to Longdo]
絶対座標[ぜったいざひょう, zettaizahyou] absolute coordinate, absolute address [Add to Longdo]
線図形処理[せんずけいしょり, senzukeishori] coordinate graphics, line graphics [Add to Longdo]
相対座標[そうたいざひょう, soutaizahyou] relative coordinate [Add to Longdo]
装置座標[そうちざひょう, souchizahyou] device coordinate, DC [Add to Longdo]
装置座標系[そうちざひょうけい, souchizahyoukei] device coordinates, DC [Add to Longdo]
増分座標[ぞうぶんざひょう, zoubunzahyou] incremental coordinate [Add to Longdo]
対応付け索引方式[たいおうつけさくいんしき, taioutsukesakuinshiki] coordinate indexing [Add to Longdo]
調整水準[ちょうせいすいじゅん, chouseisuijun] coordination level [Add to Longdo]
同格関係[どうかくかんけい, doukakukankei] coordinate relation [Add to Longdo]
分散協調処理[ぶんさんきょうちょうしょり, bunsankyouchoushori] distributed cooperative processing [Add to Longdo]
利用者座標[りようしゃざひょう, riyoushazahyou] user coordinate [Add to Longdo]
クッキー[くっきー, kukki-] cookie [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Coo \Coo\, v. i. [imp. & p. p. {Cooed}; p. pr. & vb. n.
   {Cooing}.]
   1. To make a low repeated cry or sound, like the
    characteristic note of pigeons or doves.
    [1913 Webster]
 
       The stockdove only through the forest cooes,
       Mournfully hoarse.          --Thomson.
    [1913 Webster]
 
   2. To show affection; to act in a loving way. See under
    {Bill}, v. i. "Billing or cooing." --Byron.
    [1913 Webster] Cooey

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top