ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

convocation

K AA2 N V AH0 K EY1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -convocation-, *convocation*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
convocation(n) การเรียกมาชุมนุม, See also: การเรียกประชุม, Syn. calling together

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
convocation(คอนวะเค'เชิน) n. การเรียกประชุม, ภาวะที่ถูกเรียกประชุม, กลุ่มคนที่ชุมนุมกันตามคำเรียกตัว, การชุมนุมทางศาสนา, Syn. assemblage, congregation

English-Thai: Nontri Dictionary
convocation(n) การชุมนุมทางศาสนา, การเรียกประชุม, ที่ประชุม, ความสนุกสนาน

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CONVOCATION K AA2 N V AH0 K EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
convocation (n) kˌɒnvəkˈɛɪʃən (k o2 n v @ k ei1 sh @ n)
convocations (n) kˌɒnvəkˈɛɪʃənz (k o2 n v @ k ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einberufung { f } | Einberufungen { pl }convocation | convocations [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Convocation \Con`vo*ca"tion\, n. [L. convocatio: cf. F.
   convocation. See {Convoke}.]
   1. The act of calling or assembling by summons.
    [1913 Webster]
 
   2. An assembly or meeting.
    [1913 Webster]
 
       In the first day there shall be a holy convocation.
                          --Ex. xii. 16.
    [1913 Webster]
 
   3. (Ch. of Eng.) An assembly of the clergy, by their
    representatives, to consult on ecclesiastical affairs.
    [1913 Webster]
 
   Note: In England, the provinces of Canterbury and York have
      each their convocation, but no session for business
      were allowed from 1717 to 1861. The Convocation of
      Canterbury consists of two houses. In the Convocation
      of York the business has been generally conducted in
      one assembly.
      [1913 Webster]
 
   4. (Oxf. University) An academical assembly, in which the
    business of the university is transacted.
 
   Syn: meeting; assembly; congregation; congress; diet;
     convention; synod; council.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 convocation
   n 1: a group gathered in response to a summons
   2: the act of convoking [syn: {convocation}, {calling together}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top