ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

control unit

   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -control unit-, *control unit*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
control unitหน่วยควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยประมวลผลกลาง (central processing unit) หน่วยควบคุม มีหน้าที่ควบคุมการทำงานทั้งหมด กล่าวคือ ควบคุมการทำงานของหน่วยคำนวณและตรรกะ ควบคุมการรับ/ส่งข้อมูลระหว่างหน่วยความจำหลัก (main memory) กับหน่วยความจำในหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ติตต่อและควบคุมการทำงานของหน่วยรับข้อมูลและแสดงผล (input/output unit) เป็นต้นว่า รับข้อมูลเข้ามาเก็บในหน่วยความจำ ปฏิบัติตามคำสั่งในโปรแกรมหรือชุดคำสั่ง รวมทั้งจัดการให้การทำงานเป็นไปตามขั้นตอน และแสดงผลตามคำสั่งด้วยดู central processing unit ประกอบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
control unitหน่วยควบคุม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Control Unitหน่วยควบคุม [การแพทย์]
control unitหน่วยควบคุม, หน่วยที่ทำหน้าที่ประสานงาน และควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We need all available Animal Control units. All available Animal Control units.เราต้องการหน่วยควบคุมสัตว์ที่มีอยู่ทั้งหมด Hotel for Dogs (2009)
That stator control unit can reverse the polarity long enough to disengage maglev and that could...ที่หน่วยควบคุม สเตเตอร์ นั้น สามารถกลับขั้ว นานพอที่จะปลด แมกเลฟ และสามารถ ... The Avengers (2012)
I should be able to infiltrate the bluetooth, then access the engine control unit.ผมจะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธกับเขา แล้วแฮ็คเข้าไปในระบบการควบคุมของรถได้ One Percent (2013)
Someone is overriding the vehicle's electronic control unit.มีคนกำลังควบคุม ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ของรถยนต์ Nothing to Hide (2013)
This electronic control unit, it overrode your car's internal E.C.U., allowing someone to control the vehicle's functions remotely.หน่วยควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ ตัวควบคุมอีซียูภายในรถของคุณ มันปล่อยให้ มีคนเข้ามาบังคับรถของคุณจากระยะไกล Nothing to Hide (2013)
They're old, and their control units are unpredictable.ที่เก่ากึก หน่วยควบคุมของมันก็เดาใจไม่ได้ รัฐบาลจัดมาแบบนี้ Interstellar (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หน่วยควบคุม[N] control unit, Example: หน่วยควบคุมจะรับผิดชอบในการย้ายข้อมูล จากหน่วยความหลัก ไปยังหน่วยคำนวณ, Count unit: หน่วย, Thai definition: หน่วยควบคุมการไหลของข้อมูล

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Reglerentwurf {m}control unit design [Add to Longdo]
Steuereinheit {f}; Steuerwerk {n}control unit controller [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
演算制御装置[えんざんせいぎょそうち, enzanseigyosouchi] (n) {comp} arithmetic and control unit; ACU [Add to Longdo]
主制御機構[しゅせいぎょきこう, shuseigyokikou] (n) {comp} main control unit [Add to Longdo]
主制御装置[しゅせいぎょそうち, shuseigyosouchi] (n) {comp} main control unit [Add to Longdo]
制御装置[せいぎょそうち, seigyosouchi] (n) controller; control unit [Add to Longdo]
通信制御機構[つうしんせいぎょきこう, tsuushinseigyokikou] (n) {comp} communication control unit [Add to Longdo]
通信制御装置[つうしんせいぎょそうち, tsuushinseigyosouchi] (n) {comp} communication control unit [Add to Longdo]
汎用入出力制御装置[はんようにゅうしゅつりょくせいぎょそうち, hanyounyuushutsuryokuseigyosouchi] (n) {comp} UIOC; Universal I; O Control unit [Add to Longdo]
命令制御ユニット[めいれいせいぎょユニット, meireiseigyo yunitto] (n) {comp} instruction control unit [Add to Longdo]
網制御装置[もうせいぎょそうち, mouseigyosouchi] (n) {comp} NCU; Network Control Unit [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
演算制御装置[えんざんせいぎょそうち, enzanseigyosouchi] arithmetic and control unit, ACU [Add to Longdo]
主制御機構[しゅせいぎょきこう, shuseigyokikou] main control unit [Add to Longdo]
主制御装置[しゅせいぎょそうち, shuseigyosouchi] main control unit [Add to Longdo]
通信制御機構[つうしんせいぎょきこう, tsuushinseigyokikou] communication control unit [Add to Longdo]
通信制御装置[つうしんせいぎょそうち, tsuushinseigyosouchi] communication control unit [Add to Longdo]
汎用入出力制御装置[はんようにゅうしゅつりょくせいぎょそうち, hanyounyuushutsuryokuseigyosouchi] UIOC, Universal I, O Control unit [Add to Longdo]
命令制御ユニット[めいれいせいぎょユニット, meireiseigyo yunitto] instruction control unit [Add to Longdo]
網制御装置[もうせいぎょそうち, mouseigyosouchi] NCU, Network Control Unit [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top