ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

constitutionality

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -constitutionality-, *constitutionality*
English-Thai: Nontri Dictionary
constitutionality(n) การเห็นชอบตามรัฐธรรมนูญ

Japanese-English: EDICT Dictionary
違憲[いけん, iken] (n) unconstitutionality; (P) [Add to Longdo]
違憲性[いけんせい, ikensei] (n) unconstitutionality [Add to Longdo]
憲法違反[けんぽういはん, kenpouihan] (n,adj-no) unconstitutionality [Add to Longdo]
合憲[ごうけん, gouken] (n,adj-no) constitutionality; (P) [Add to Longdo]
合憲性[ごうけんせい, goukensei] (n) constitutionality [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Constitutionality \Con`sti*tu`tion*al"i*ty\, n.; pl. -{ties}.
   [Cf. F. constitutionalit['e].]
   1. The quality or state of being constitutional, or inherent
    in the natural frame.
    [1913 Webster]
 
   2. The state of being consistent with the constitution or
    frame of government, or of being authorized by its
    provisions. --Burke.
    [1913 Webster]
 
       Constitutionalities, bottomless cavilings and
       questionings about written laws.   --Carlyle.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top