ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

confessors

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -confessors-, *confessors*, confessor
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา confessors มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *confessors*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
confessor[N] ผู้สารภาพ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
confessor(คันเฟส'เซอะ) n. ผู้สารภาพบาป,ผู้สารภาพความในใจ,พระผู้ฟังคำสารภาพ, Syn. confesser

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Is this guy for real,dave? Is a confessor,wannabe?แน่ใจนะเดฟ ว่าหมอนี่ไม่ได้แค่อยากดัง Masterpiece (2008)
Then whatever I have done, I have left in the healing hands of my confessor.หลังจากสิ่งที่ผมได้ทำไป ผมจะทิ้งมันไว้ในอุ้งมือของผู้รับคำสารภาพบาปของผม Doubt (2008)
I used to be Booth's confessor when he was a Ranger.และตัดสินว่าพระเจ้า เป็นศัตรูที่เลวร้ายที่สุดของผม พระเจ้าเป็นความเชื่อ The Secrets in the Proposal (2013)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
confessor (n) kˈənfˈɛsər (k @1 n f e1 s @ r)
confessors (n) kˈənfˈɛsəz (k @1 n f e1 s @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beichtvater {m}confessor [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
コンヘソル[, konhesoru] (n) confessor (por [Add to Longdo]
告解師[こっかいし, kokkaishi] (n) (obsc) confessor [Add to Longdo]
聴聞僧[ちょうもんそう, choumonsou] (n) confessor [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top