Search result for

concusses

(77 entries)
(1.9086 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -concusses-, *concusses*, concusse
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา concusses มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *concusses*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
concuss[VT] ทำให้สั่นอย่างแรง
concussion[N] การสั่นอย่างแรง, Syn. impact, collision

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
concuss(คันคัส') {concussed,concussing,concusses} vt. สั่นสะเทือน,ขู่เข็ญ
concussion(คันคัส'เชิน) n. การสั่นสะเทือน,การปะทะอย่างแรง,การกระเทือนที่เกิดจากการกระทบกระแทก,ภาวะสมองไขสันหลัง หรืออื่น ๆ ถูกกระทบอย่างแรง., See also: concussant adj. ดูconcussion concussive adj. ดูconcussion, Syn. shaking,shoc

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
myelitis, concussionไขสันหลังอักเสบเหตุกระแทกกระเทือน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
concussionการกระแทกกระเทือน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
concussion myelitisไขสันหลังอักเสบเหตุกระแทกกระเทือน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Brain Concussionสมองกระเทือน [การแพทย์]
Cerebral Concussionสมองกระทบกระเทือน,สมองได้รับความสะเทือน [การแพทย์]
Concussionสมองกระทบกระเทือน [การแพทย์]
Concussionความกระทบกระเทือน,กระทบกระเทือน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Could be post concussion syndrome.อาจเป็นอาการหลังการกระแทก Joy (2008)
Not without a pre-concussion.ไม่ใช่ถ้าไม่มีก่อนการกระแทก Joy (2008)
I think I have a concussion.ฉันว่าฉันถูกกระแทกอย่างหนัก Death Takes a Holiday (2009)
You do have a concussion.นายคงโดนกระแืทกหนักจริงๆ Death Takes a Holiday (2009)
Serious, I might have a concussion.- พูดจริงๆนะสมองฉันอาจะได้รับถูกกระทบกระแทก Peekaboo (2009)
Most likely a concussion.เหมือนกับสมองกระเทือน Today Is the Day: Part 2 (2009)
It was a concussive blast.มันแค่ระเบิดแรงอัด Cowboys and Indians (2009)
That can follow a concussive injury.มันเป็นผลข้างเคียงจากการบาดเจ็บ Air: Part 1 (2009)
And a concussion that resulted in neuropraxia.และ ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะเป็นผลให้เส้นประสาทอักเสบ Air: Part 3 (2009)
- No,no,no,no. - I think I have a concussion.ไม่ ไม่ ไม่ ฉันบาดเจ็บ To Hell... And Back (2009)
Bad news is that you've sustained a concussion.ข่าวร้ายคือคุณได้รับ การกระทบกระแทก Remains to Be Seen (2009)
And I'm not talking concussion.และผมไม่ได้หมายถึง การกระทบกระแทก Remains to Be Seen (2009)
Bad news is that you sustained a concussion.ข่าวร้ายเลยนะนั่น คุณได้รับความกระทบกระเทือน Blinded by the Light (2009)
Why didn't you tell me you had a concussion?-ทำไมคุณไม่บอกฉัน ว่าคุณได้รับการกระทบกระเทือน Blinded by the Light (2009)
Ha ha, not a chance, concussion-boy.-ฮ่า ฮ่า ไม่เปลียนเลยน่ะ หนูน้อยแห่งการชน Blinded by the Light (2009)
And your concussion and this apartment?การกระทบกระแทก และอพาร์ทเมนท์? Dirty Harry (2009)
Probably a concussion.คงแค่แป็ปเดียว Of Human Action (2009)
We should have you checked for a concussion. okay. Now, you got to help me put these on.น่าเช็คสมองกระทบกระเทือนด้วย คุณต้องช่วยฉ้นสวมนี่ The Adhesive Duck Deficiency (2009)
There was a long shear of bright light then a series of low concussions.แสงสว่างหายไปนานแล้ว หลังจากนั้นมีแรงสั่นสะเทือนมาเป็นระลอกๆ The Road (2009)
Head back for the concussion test.- หันกลับไปเพื่อทดสอบการกระแทก Repo Men (2010)
Well, sometimes concussions can cause short-term memory lossอื้ม บางครั้งก็จะมีอาการมึนงง และสูญเสียความทรงจำในระยะสั้นได้ Sabotage (2010)
I thought it was post-concussion syndrome.ฉันคิดว่ามันเป็นอาการมึนงงธรรมดา Sabotage (2010)
I don't think you're concussed.ผมไม่คิดว่าคุณกระทบกระเทือนอะไร Polly Wants a Crack at Her (2010)
That's a concussion.นั่นมันการถูกกระทบกระเทือนอย่างแรง Incursion: Part 2 (2010)
And little Celia might have a concussion.เกิดอะไรขึ้นเหรอ If... (2010)
Stupid quarterback only has a concussion.เจ้าทึ่มควอเตอร์แบ็คนั่น แค่สั้นไม่เลิก Blink (2010)
It's a concussion. It's no worse than you've seen before.มันคืออาการสั่น มันไม่ได้แย่ไปกว่าที่คุณเป็นครั้งที่แล้ว Blink (2010)
Concussion?ถูกตีอย่างเเรงใช่ไหม Caregiver (2010)
You came in with a concussion, so we needed to keep you in for observation.คุณเข้ามาที่นี่เพราะได้รับ แรงกระทบกระแทก ดังนั้นเราต้องนำตัวคุณ เข้าห้องสังเกตอาการ Revelation Zero: Part 1 (2010)
My concussion... if this is how you want to spend your free time, you have at it.- เขาให้ผ่อนคลาย ถ้าอยากจะใช้เวลาว่างประมาณนี้ละก็ ก็เอาเลย What Happens at Home... (2010)
Concussion. Hand-to-hand got a little out of control.ปะทะกันแรงไปหน่อยน่ะค่ะ What Happens at Home... (2010)
What's the difference between a concussion, and a contusion?มันต่างกันนะระหว่างสมองกระทบกระเทือน กับหัวโนน่ะ The A-Team (2010)
When startled, the Thunderdrum produces a concussive sound that can kill a man at close range.เมื่อถูกรบกวน ทันเดอร์ดรัม จะสร้างเสียงสั่น ที่สามารถฆ่าคนได้ในระยะใกล้ How to Train Your Dragon (2010)
Only a mild concussion.บาดเจ็บเล็กน้อย Mission: Impossible - Ghost Protocol (2011)
They just wanna make sure you don't have a concussion.พวกเขาแค่ต้องการให้แน่ใจว่าไม่ได้รับบาดเจ็บที่หัว The Tell (2011)
Single gunshot wound to the chest, concussion.ถูกยิวหนึ่งนัดที่หน้าอก หัวถูกกระทบกระแทก Nature of the Beast (2011)
We know Agent DiNozzo has killed before, but if he ended the life of another NCIS agent, someone close, in addition to the concussion, that would explain the lapse.เรารู้ว่าเจ้าหน้าที่ดิโนสโซ่ เคยฆ่าคนมาก่อน แต่ถ้าเขาจบชีวิต เจ้าหน้าที่เอ็นซีไอเอสด้วยกัน Nature of the Beast (2011)
Don't fall asleep, Jer. You might have a concussion.อย่าหลับนะเจอ นายอาจจะสมองกระทบกระเทือน The Reckoning (2011)
I'm calling Dean. Sam, do you feel concussion-y?ฉันจะโทร.หาดีน แซม คุณรู้สึกกระทบกระเทือนมั้ย ? Season Seven, Time for a Wedding! (2011)
My memory is like a... it's that damn concussion.ความทรงจำของผมมันราวกับ... .. Restless (2011)
Concussion. Okay.หัวกระทบกระเทือน ไม่เป็นไรครับ Restless (2011)
He's got a concussion.เขาได้รับกระทบกระเทือน Danse Macabre (2011)
I know you're feeling out of it, but to refuse an ultrasound after a concussion, that's just insanity.ผมรู้ว่าคุณเหนื่อย แต่ไม่ยอมอัลตราซาวด์ Oh Gawd, There's Two of Them? (2011)
- Are you dizzy? You might have a concussion.- เวียนหัวไหม สมองคุณอาจกระทบกระเทือน Vs. (2011)
Apparently the, uh, concussion caused a sub-cranial swelling.เห็นชัด การสั่น เป็นผลจากสมองบวม Occupation (2011)
We suspect he has a concussion. Heatstroke. Delirium.เราสงสัยว่าเขาจะได้รับการกระทบกระเทือนที่ศรีษะ เป็นลมแดด มีอาการสับสน The Adventures of Tintin (2011)
He is definitely concussed.สมองกระทบกระเทือนชัวร์ Battleship (2012)
A concussion? So you need his statement.สมองกระทบกระเทือน คุณต้องการสอบปากคำเขา Deadfall (2012)
Internal hemorrhaging, 3 broken ribs, and a severe concussion.เลือดออกและเย็บภายใน กระดูกซี่โครงหักสามซี่ และก็มีอาการสั่นรุนแรง The New Deal (2012)
You might have a concussion.คุณอาจจะสั่นอย่างรุนแรงได้นะคะ All My Children (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
CONCUSSION    K AH0 N K AH1 SH AH0 N
CONCUSSIONS    K AH0 N K AH1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
concuss    (v) (k @1 n k uh1 s)
concussed    (v) (k @1 n k uh1 s t)
concusses    (v) (k @1 n k uh1 s i z)
concussing    (v) (k @1 n k uh1 s i ng)
concussion    (n) (k @1 n k uh1 sh @ n)
concussions    (n) (k @1 n k uh1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erschütterung {f} | Erschütterungen {pl}concussion | concussions [Add to Longdo]
Gehirnerschütterung {f} [med.]cerebral concussion; brain concussion [Add to Longdo]
Bruch {m} durch Anprallconcussion damage [Add to Longdo]
Stoßverletzung {f}concussion damage [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
振盪;震盪;震蕩[しんとう, shintou] (n,vs) shock; impact; concussion [Add to Longdo]
脳振盪;脳震盪[のうしんとう, noushintou] (n) cerebral concussion [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
脑震荡[nǎo zhèn dàng, ㄋㄠˇ ㄓㄣˋ ㄉㄤˋ, / ] (med.) cerebral concussion [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top