ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

con artist

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -con artist-, *con artist*
English-Thai: Longdo Dictionary
con artist(n) นักต้มตุ๋น คนลวงโลก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We call such con artists "snakes."เธอเป็นกูมิโฮ เธอเป็นงูดอกไม้หรอ ? Episode #1.6 (2010)
You are the most thoughtful, loving, most conniving little con artist ever.ลูกช่างมีน้ำใจ น่ารัก เป็นศิลปินที่สุด เท่าที่แม่เคยเห็นมา Pack Mentality (2011)
I'm sorry, Rufus, but I can't see a bright side to a con artist living in my home, debasing my mother's memory.ฉันขอโทษรูฟัส แต่ฉัน ไม่สามารถทนเห็น คนโกงอยู่ในบ้านฉัน ความจำของแม่กำลังเสื่อม Con-Heir (2012)
Before that, he dated con artists with an "S"ก่อนหน้านั้น เดทกับศิลปิน อักษรย่อ "S" Portrait of a Lady Alexander (2012)
Why would I want the help of a con artist and a probable sociopath?ทำไมฉันต้องอยากได้ความช่วยเหลือจากดาราตัวประกอบ และก็พวกหลอกลวงสังคมอย่างเธอด้วย Monstrous Ball (2012)
I became a con artist for real.ผมกลายเป็นนักต้มตุ๋น ในชีวิตจริง American Hustle (2013)
She was better than any con artist I ever met, including myself, and she had me like nobody had me.รวมทั้งตัวผมด้วย และเธอมีผม เหมือนไม่เคยมีผมมาก่อน American Hustle (2013)
So, if you want to get somebody like your con artist friend, Carl Elway, you get him to want to buy or sell...เช่น ถ้าจะจับนักศิลปะต้มตุ๋นอย่างอัลเวย์ - เราจะต้องหลอกเขาซะก่อน American Hustle (2013)
I'd say we're dealing with a con artist and a very clever thief.ผมก็พูดได้เต็มปากว่าเรากำลัง รับมือกับนักต้มตุ๋น และโจรที่ฉลาดมากๆ The Perfect Mark (2013)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  con artist
      n 1: a swindler who exploits the confidence of his victim [syn:
           {confidence man}, {con man}, {con artist}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top