ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

comptroller

K AH0 M T R OW1 L ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -comptroller-, *comptroller*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
comptroller(คัมโทรล'เลอะ) n. ดูcontroller, See also: comptrollership n. ดูcomptroller

English-Thai: Nontri Dictionary
comptroller(n) ผู้ชำระบัญชี, ผู้ควบคุม, ผู้ตรวจสอบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
comptrollerเจ้าพนักงานตรวจสอบการเงินการบัญชี (ของรัฐ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Comptroller General๑. ผู้อำนวยการตรวจสอบการเงินการบัญชี (ของรัฐ) (อเมริกัน)๒. อธิบดีกรมบัญชีกลาง (ไทย) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
comptroller in bankruptcyเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Busted my ass, but ended up comptroller of a billion dollar pipeline in the rectum of the Third World.ปากกัดตีนถีบ แต่ลงเอยไปทำบัญชี มูลค่าพันล้านที่เป็นท่อน้ำเลี้ยง ส่งตรงไปสู่ประเทศโลกที่สาม Pain & Gain (2013)
Captain Lance, the district attorney was pronounced dead, and reports are coming in that the city comptroller and the head of emergency services have also been killed.ผู้กองแลนซ์อัยการเขต ถูกประกาศว่าเสียชีวิต และรายงานกำลังเข้ามาว่า ผู้ชำระบัญชีของเมือง และ หัวหน้าของหน่วยบริการฉุกเฉินก็ถูกฆ่าด้วย Green Arrow (2015)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กรมบัญชีกลาง(n) Comptroller General's Department, Example: กรมบัญชีกลางได้เสนอให้มีการปรับปรุงสวัสดิการข้าราชการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
COMPTROLLER K AH0 M T R OW1 L ER0
COMPTROLLER K AA1 M T R OW2 L ER0
COMPTROLLER'S K AH0 M T R OW1 L ER0 Z
COMPTROLLER'S K AA1 M T R OW2 L ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
comptroller (n) kˈəntrˈoulər (k @1 n t r ou1 l @ r)
comptrollers (n) kˈəntrˈouləz (k @1 n t r ou1 l @ z)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  comptroller
      n 1: someone who maintains and audits business accounts [syn:
           {accountant}, {comptroller}, {controller}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top