ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

commodores

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -commodores-, *commodores*, commodore
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
commodores (n) kˈɒmədɔːz (k o1 m @ d oo z)
commodore (n) kˈɒmədɔːr (k o1 m @ d oo r)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
commodore(คอม'มะดอร์) n. พลเรือจัตวา, นาวาเอกพิเศษ, ผู้บังคับการขบวนเรือพาณิชย์ขนาดใหญ่, ประธานหรือหัวหน้าสโมสรเล่นเรือ

English-Thai: Nontri Dictionary
commodore(n) ผู้บังคับการเรือ, นายกสโมสรเรือ, นาวาเอกพิเศษ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"Commodore Centipede," they used to call me. - Seven."พลเรือตะขาบ"พวกเขาเรียกฉันว่าอย่างนั้น James and the Giant Peach (1996)
There are seven seas, and Tripoli is in the subtropics, Commodore.- หา? นั่นมัน 7 สมุทร ทริโปลิอยู่ใกล้เขตร้อน พลเรือ James and the Giant Peach (1996)
Nice aim, Commodore.พูดได้ดี พลเรือ James and the Giant Peach (1996)
Commodore Norrington resigned his commission some months ago.ผู้การ นอร์ริงตัน ถูกปลด จากราชการไปหลายเดือนแล้ว Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
- Commodore?- ผู้การฯ .. Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
Welcome to the crew, former commodore.ขอต้อนรับลูกเรือ ท่านอดีตผู้บังคับการฯ Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
- Where's the commodore?- ผู้การฯ อยู่ไหน Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
Okay, Johnny Commodore. Stay here but tell us where to go.โอเค จอห์นนี่ คอมมอนดอร์ งั้นอยู่นี่ จะให้เราไปที่ไหน Pilot (2007)
Not every geek with a commodore 64งั้นไปเอาเลย ต่อให้ผู้เชี่ยวชาญทุกแขนงพร้อมหน่วยคอมมานโด Shut Down (2008)
At the Commodore.ที่คอมโมโดเร The Smile (2012)
You fly commercially into Rafic-Hariri tomorrow afternoon, you grab a cab downtown, and you check into the Commodore.ตอนบ่ายพรุ่งนี้ จากนั้นนั่งแท็กซี่เข้าเมือง เช็คอินที่โรงแรมคอมโมโดเร The Smile (2012)
Hotel Commodore. Carrie?โรงแรมโคโมโดเร แครี่ The Smile (2012)
So, where is this Commodore 64 of yours?แล้ว ไหนล่ะกองบังคับการ 64 ของคุณ? Slumber Party (2013)
I trust your meeting with Commodore Paris went well.ฉันเชื่อว่าการประชุมของคุณกับ พลเรือจัตวาปารีสไปได้ด้วยดี Star Trek Beyond (2016)
Say that I am here in accordance with a treaty entered into... by their Shogun and Commodore Perry two years ago.Sagen Sie, dass ich in Übereinstimmung mit dem Vertrag hier bin, den ihr Shogun vor zwei Jahren mit Commodore Perry abschloss. The Barbarian and the Geisha (1958)
Two years ago, Commodore Perry was allowed within the sacred walls of Edo.Vor zwei Jahren durfte Commodore Perry die heiligen Mauern Edos betreten. The Barbarian and the Geisha (1958)
Whatever its terms... the treaty was made under the threat of Commodore Perry's guns.Was auch immer vereinbart wurde, der Vertrag entstand nur unter dem Druck von Commodore Perrys Kanonen. The Barbarian and the Geisha (1958)
Have you forgotten why Commodore Perry came?Haben Sie vergessen, warum Commodore Perry herkam? The Barbarian and the Geisha (1958)
- Patience won't bring Commodore Perry... nor a battleship to back us up.- Mit Geduld kommt kein Commodore Perry und auch kein Kriegsschiff, das uns hilft. The Barbarian and the Geisha (1958)
So... The safe... The safe...Also, der Tresor ist ein Commodoro, Big Deal on Madonna Street (1958)
My father, the commodore, would not brook insubordination.Mein Vater, der Commodore, duldete keinen Ungehorsam. Lover Come Back (1961)
Well, if you do, anything important, I'll be at the Hotel Commodore in Lincoln.Wenn doch: Ich bin im Hotel Commodore in Lincoln. Two for the Seesaw (1962)
Welcome to Starbase 11, captain. The commodore is waiting to see you.Willkommen auf der Sternenbasis 11. Der Commodore wartet auf Sie. The Menagerie: Part I (1966)
What's his problem, commodore?Was ist mit ihm los, Commodore? The Menagerie: Part I (1966)
I'm afraid our investigation turned up very little, commodore.Leider haben unsere Ermittlungen wenig ergeben, Commodore. The Menagerie: Part I (1966)
Commodore!Commodore! The Menagerie: Part I (1966)
Enterprise, Commodore Mendez and Captain Kirk.Enterprise, hier Commodore Mendez und Captain Kirk. The Menagerie: Part I (1966)
Yourself, Commodore Mendez, and Captain Christopher Pike.Sie, Commodore Mendez und Captain Christopher Pike. The Menagerie: Part I (1966)
- It's for Commodore Mendez.- Commodore Mendez wird verlangt. The Menagerie: Part I (1966)
Commodore Mendez. Urgent.Dringende Nachricht an Commodore Mendez. The Menagerie: Part I (1966)
The commodore must be aware that Captain Kirk knew nothing of this.Der Commodore sollte wissen, dass Captain Kirk nichts davon wusste. The Menagerie: Part I (1966)
Isn't the proprietor, Commodore Schmidlapp bringing with him a new invention from Big Ben`s lab?Bringt die Jacht mit Commodore Schmidlapp... nicht eine neue Erfindung vom Big Ben Institut mit? Batman: The Movie (1966)
Your tea, commodore.Ihr Tee, Commodore. Batman: The Movie (1966)
-Commodore SchmidIapp?- Commodore Schmidlapp? Batman: The Movie (1966)
Commodore Schmidlapp ringing for his tea.Commodore Schmidlapp verlangt seinen Tee. Batman: The Movie (1966)
Now, my fine fishy finks you see the commodore's pièce de "no-résistance" an instant whiskey maker.Nun, meine zweifelhaften Freunde... hier seht ihr Commodore Schmidlapps prächtige Erfindung... ein Gerät zur Herstellung von Instant-Whisky. Batman: The Movie (1966)
Commodore Schmidlapp`s the name.Commodore Schmidlapp mein Name. Batman: The Movie (1966)
Help yourself, commodore. Slake your thirst.Löschen Sie Ihren Durst, Commodore. Batman: The Movie (1966)
My apologies, commodore.Entschuldigen Sie, Commodore. Batman: The Movie (1966)
Come on down, commodore.Kommen Sie herunter, Commodore. Batman: The Movie (1966)
Commodore, don't you think that?Commodore, finden Sie nicht, dass? The Menagerie: Part II (1966)
The commodore was never aboard your vessel.Der Commodore war nie an Bord Ihres Raumschiffs. The Menagerie: Part II (1966)
Signed, Mendez, J. I., commodore, Starbase 11.Gesendet von Commodore J.I. Mendez, Sternenbasis 11. The Menagerie: Part II (1966)
I'm at the Commodore Hotel if you need me.Ich bin im Commodore Hotel. A Taste of Blood (1967)
You'll enjoy Commodore Travers.Commodore Travers wird Ihnen gefallen. Arena (1967)
Spock, isn't it enough the commodore is famous for his hospitality?Reicht es nicht, dass der Commodore für Gastfreundschaft berühmt ist? Arena (1967)
A full report of damages was made to the commanding officer of Starbase 11, Commodore Stone.Der Schadensbericht wurde dem dortigen Kommandanten vorgelegt, Commodore Stone. Court Martial (1967)
- By what, Commodore Stone?- Wovon, Commodore Stone? Court Martial (1967)
Enterprise standing by, Commodore.Enterprise bereit, Commodore. The Alternative Factor (1967)
The invasion that Commodore Barstow suspected.Die Invasion, die Commodore Barstow vermutete. The Alternative Factor (1967)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผีเสื้อแถบ ขาวใหญ่[phīseūa thaēp khāo yai] (n, exp) EN: White Commodore
ผีเสื้อแถบเขียวอ่อน[phīseūa thaēp khīo øn] (n, exp) EN: Green Commodore

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
COMMODORE K AA1 M AH0 D AO2 R
COMMODORE'S K AA1 M AH0 D AO2 R Z

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
海军大校[hǎi jūn dà xiào, ㄏㄞˇ ㄐㄩㄣ ㄉㄚˋ ㄒㄧㄠˋ, / ] commodore (= US Navy equivalent) [Add to Longdo]
空军司令[kōng jūn sī lìng, ㄎㄨㄥ ㄐㄩㄣ ㄙ ㄌㄧㄥˋ, / ] air commodore; top commander of air force [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Commodore { m }commodore [Add to Longdo]
Flottillenadmiral { m } [ naut. ]commodore [Add to Longdo]
Kommodore { m }commodore [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
コモドール[komodo-ru] (n) { comp } Commodore [Add to Longdo]
准将[じゅんしょう, junshou] (n) commodore; brigadier general [Add to Longdo]
少将[しょうしょう, shoushou] (n, adj-no) major general; rear admiral; air commodore; (P) [Add to Longdo]
代将[だいしょう, daishou] (n) brigadier general; commodore [Add to Longdo]
提督[ていとく, teitoku] (n) admiral; commodore [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コモドール[こもどーる, komodo-ru] Commodore [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top