ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

collude with

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -collude with-, *collude with*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I assure you, I had no part to play in our abduction, nor would I ever collude with that woman.ผมยืนยันว่า ผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการลักพาตัวเราทั้งสอง และไม่ได้สมรู้ร่วมคิดกับผู้หญิงคนนั้นเลย Collusion (2013)
Well, why collude with Conrad?ทำไมถึงสมคบคิดกับคอนราด? Engagement (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สมคบ[v.] (somkhop) EN: conspire ; collaborate with ; be an accomplice ; collude with ; associate with ; plot ; be accessary   FR: conspirer ; comploter ; fomenter ; être de connivence
สมรู้[v.] (somrū) EN: conspire ; collaborate with ; be an accomplice ; collude with ; associate with ; plot   FR: comploter ; conspirer
สมรู้ร่วมคิด[v. exp.] (somrū ruam khit) EN: conspire ; collaborate with ; be an accomplice ; collude with ; associate with ; plot   

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top