ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

clearing house

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -clearing house-, *clearing house*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
clearing housen. หน่วยงานแลกเปลี่ยนเอกสารการเงินหรือหักบัญชีกัน,หน่วยงานแลกเปลี่ยนข่าวกรอง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
clearing house; clearinghouseสำนักงานหักบัญชี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Clearing Houseหน่วยทะเบียนกลาง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's become a clearing house of intel for the rebels.จนมันกลายมาที่พักพิงของพวกกบฏหัวรุนแรง Deadline (2011)
Well, homeboy's, like, a clearing house for the supernatural now.หมอนั่น เหมือนกับ คลังข้อมูลสำหรับ เรื่องเหนือธรรมชาติน่ะ ตอนนี้ When I Think About You I Shred Myself (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สำนักหักบัญชี[n. exp.] (samnak hak banchī) EN: clearing house   

Japanese-English: EDICT Dictionary
クリアリングハウス[, kuriaringuhausu] (n) {comp} clearing house [Add to Longdo]
交換所[こうかんじょ, koukanjo] (n) clearing house [Add to Longdo]
手形交換所[てがたこうかんじょ, tegatakoukanjo] (n) clearing house [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
クリアリングハウス[くりありんぐはうす, kuriaringuhausu] clearing house [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Clearing \Clear"ing\, n.
   1. The act or process of making clear.
    [1913 Webster]
 
       The better clearing of this point.  --South.
    [1913 Webster]
 
   2. A tract of land cleared of wood for cultivation.
    [1913 Webster]
 
       A lonely clearing on the shores of Moxie Lake. --J.
                          Burroughs.
    [1913 Webster]
 
   3. A method adopted by banks and bankers for making an
    exchange of checks held by each against the others, and
    settling differences of accounts.
    [1913 Webster]
 
   Note: In England, a similar method has been adopted by
      railroads for adjusting their accounts with each other.
      [1913 Webster]
 
   4. The gross amount of the balances adjusted in the clearing
    house.
    [1913 Webster]
 
   {Clearing house}, the establishment where the business of
    clearing is carried on. See {above}, {3}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 clearing house
   n 1: a central collection place where banks exchange checks or
      drafts; participants maintain an account against which
      credits or debits are posted

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top