ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

clathrate

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -clathrate-, *clathrate*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
clathrate(แคลธ'เรท) adj. คล้ายตารางก่ายกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
clathrate-เซลล์ผนังหนา [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Clathratesคลาเทรต [การแพทย์]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Clathrate \Clath"rate\ (kl[a^]th"r[asl]t), a. [L. clathri
   lattice, Gr. klh,qra.]
   1. (Bot.) Shaped like a lattice; cancellate. --Gray.
    [1913 Webster]
 
   2. (Zool.) Having the surface marked with raised lines
    resembling a lattice, as many shells.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 clathrate
   adj 1: having a latticelike structure pierced with holes or
       windows [syn: {cancellate}, {cancellated}, {clathrate}]
   2: designating or relating to a compound in which one component
     is physically enclosed within the crystal structure of
     another

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top