ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

choke with

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -choke with-, *choke with*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา choke with มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *choke with*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
choke with[PHRV] ทำให้เบียดเสียด, See also: ทำให้แออัด
choke with[PHRV] จุกเสียด, See also: จุกจนพูดไม่ออก

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
憋气[biē qì, ㄅㄧㄝ ㄑㄧˋ, / ] feel suffocated or oppressed; choke with resentment; feel injured and resentful, #40,636 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top