ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

chivalric

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chivalric-, *chivalric*
English-Thai: Nontri Dictionary
chivalric(adj) อย่างขุนนาง,อย่างอัศวิน,กล้าหาญ

Japanese-English: EDICT Dictionary
騎士団[きしだん, kishidan] (n) order of chivalry; chivalric order [Add to Longdo]
武侠小説[ぶきょうしょうせつ, bukyoushousetsu] (n) swashbuckling stories; martial arts fiction; chivalric knight novels; wuxia xiaoshuo [Add to Longdo]
武勇伝[ぶゆうでん, buyuuden] (n) martial story; heroic saga; tale of one's heroism; tale of heroic deeds; chivalric romance [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chivalric \Chiv"al*ric\, a. [See {Chivalry}.]
   Relating to chivalry; knightly; chivalrous.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 chivalric
   adj 1: characteristic of the time of chivalry and knighthood in
       the Middle Ages; "chivalric rites"; "the knightly years"
       [syn: {chivalric}, {knightly}, {medieval}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top