ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

chirk

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chirk-, *chirk*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chirk up(phrv) ทำให้รื่นเริงขึ้น, Syn. cheer up

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chirk(เชิร์ค) { chirked, chirking, chirks } vt., vi. โห่ร้องสนับสนุน, โห่ร้อง adj. ร่าเริง, เป็นสุข, ดีอกดีใจ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My eldest son married Princess Chirkov.Mein ältester Sohn ehelichte Prinzessin Tschirkowa. Anna Karenina (2012)
Well, they won't move Mr Chirk or the Tripps, but Mrs Bow wants to live in the village, so we might get hers.Man wird Mr. Chirk oder die Tripps nicht übersiedeln, aber Mrs. Bow möchte im Dorf leben, also könnten wir ihres bekommen. Episode #3.7 (2012)

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chirk \Chirk\, v. i. [Cf. {Chirp}, also {Creak}.]
   1. To shriek; to gnash; to utter harsh or shrill cries.
    [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       All full of chirkyng was that sorry place.
                          --Cheucer.
    [1913 Webster]
 
   2. To chirp like a bird. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chirk \Chirk\, v. t.
   To cheer; to enliven; as, to chirk one up. [Colloq. New Eng.
   ]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chirk \Chirk\, a. [From {Chirk}, v. i.]
   Lively; cheerful; in good spirits. [Colloq. New Eng.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 chirk
   v 1: make a shrill creaking, squeaking, or noise, as of a door,
      mouse, or bird

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top