ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

chip in

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chip in-, *chip in*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chip in[PHRV] พูดแทรก, See also: พูดขัดจังหวะ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Maybe it's that chip in your head.- อาจจะเป็นชิปในหัวของคุณที่ Cubeº: Cube Zero (2004)
Well, then maybe they could all chip in and buy him some deodorant.ถ้าอย่างนั้นพวกเขาน่าจะ เจียดเงินให้เขาไปซื้อโรลออนบ้าง It Takes Two (2006)
We followed the chip in his ear which led us to this building.จากการตรวจสอบชิพในหูของมัน ทำให้เราต้องมาที่นี่ [Rec] (2007)
He's the blue chip in the business right now.เขาเป็นคนสำคัญของธุรกิจในตอนนี้ Love Now (2007)
There's a chip in their head.ชิปมันอยู่ที่หัว Alpine Fields (2008)
Don't tell me you put that chip in his head.อย่าบอกฉันนะว่าคุณ ฝังชิปลงในหัวเขา Dream Logic (2009)
I guess I accidentally gave you the wrong chip in the museum.ผมเอาว่า อันที่ให้คุณวันนั้น มันผิดอัน When in Rome (2010)
You getting a hit on the chip in her pocket?เราเห็นชิปในกระเป๋่าหล่อนมั้ย Chapter Fourteen 'Close to You' (2010)
Okay, so I put a locator chip in its leg so we can track it.ผมติดชิพระบุตำแหน่งไว้บนขามัน เราสามารถตามตัวมันได้ง่ายขึ้น Vs. (2011)
It's got a chip in it, it'll warn me when you're within fifty feet.มันมีชิปในนั้นด้วย Fae-nted Love (2012)
If the cops find that dead GPS chip in that bracelet, they're gonna figure out we use them to track our mules.ถ้าตำรวจเจอเครื่องติดตามตัว บนกำไลข้อมือนั่น พวกเขาต้องคิดออกแน่ว่า เราใช้พวกมันติดตามตัวสาวๆของเรา Buck the System (2012)
All right, we get it. You have a chip in your brain.เอาล่ะ เข้าใจแล้ว นายมีชิปในสมอง The Grey Hat (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลงขัน[v.] (longkhan) EN: contribute ; offer money ; take a share in the expenses ; chip in ; contribute to the pot ; take up a collection   FR: cotiser ; contribuer ; participer
ทะลุกลางปล้อง[v. exp.] (thaluklāngplǿng) EN: interrupt ; cut in ; be saucy ; break into the middle of a conversation impolitely ; chip in   FR: interrompre la conversation

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
chip inหุ้นซื้อของ ลงขันซื้อของ เช่นของขวัญ

Japanese-English: EDICT Dictionary
チップイン[, chippuin] (vs) to chip in [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  chip in
      v 1: contribute to some cause; "I gave at the office" [syn:
           {contribute}, {give}, {chip in}, {kick in}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top