ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

chi-square

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chi-square-, *chi-square*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chi-square(ไค'สแควร์) n. คำที่เท่ากับผลบวกทั้งหมดของตัวแปรของผลหารของ (ความแตกต่างระหว่างค่าเห็นได้กับค่าคาดหมาย)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
chi-square distributionการแจกแจงไคกำลังสอง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
chi-square testการทดสอบด้วยไคกำลังสอง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Chi-Squareไค-สแควร์ [การแพทย์]
Chi-square testการทดสอบไคสแควร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Chi-square testการทดสอบไคสแควร์ [TU Subject Heading]
Chi-Square Testการทดสอบไคสแควร์,การทดสอบไคว์สแควร์ [การแพทย์]
Chi-Square, Contingencyคอนทินเจนซีไค-สแควร์ [การแพทย์]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Chi-Quadrat-Verteilung {f} [math.]chi-square distribution [Add to Longdo]
Chi-2-Unabhängigkeitstest {m} [math.]chi-square test [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top