ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

checking account

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -checking account-, *checking account*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
checking accountn. เงินฝากธนาคารที่สามารถใช้เช็คถอนได้

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hey. Will you open a checking account for me?เฮ้ยนี่ แกไปเปิดบัญชีให้ฉันหน่อยได้มั้ย ? Lonesome Jim (2005)
ALANCE INQUIRY CHECKING ACCOUNT ACCOUNT BALANCEสอบถามยอดคงเหลือ ตรวจสอบบัญชี ยอดเงินคงเหลือ Chuck Versus the DeLorean (2008)
savings account closed. checking account closed.คุณกำลัีงจะออกไปจากเมือง ใช่มั้ย? The Getaway (2009)
I have $17 in my checking account and no clue how to write a resume.ผมมีตังอยู่ 17 เหรียญในแบงก์ เขียนจดหมายสมัครงานยังไม่เป็นเลยตอนนี้ Get Out of My Life (2012)
Because I have $11 in my checking account right now, Henry.เพราะฉันมีแค่ 11 เหรียญ เหลืออยู่ในบัญชีน่ะสิ เฮนรี่ Pilot (2012)
He deposited 15 grand in cash into his checking account four days ago.เขาได้นำเงินสดเข้าฝากในบัญชี $ 15, 000 4 วันมาแล้ว Event Horizon (2013)
There is a baggage handler named Mike Spires who's been making ridiculously large cash deposits to his checking account on a weekly basis.มีคนขนกระเป๋าชื่อไมค์ สไปร์ส ที่มีเงินฝากมากผิดปกติ เกินกว่าเช็กเงินเดือนรายสัปดาห์ของเขา Brothers Hotchner (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
checking accountDeposit this check in my checking account.
checking accountHe opened a checking account with the bank.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัญชีเดินสะพัด[banchī doēnsaphat] (n, exp) EN: current account ; A/C ; cheque account ; checking account  FR: compte courant [ m ]
บัญชีกระแสรายวัน[banchī krasaērāiwan] (n, exp) EN: current account ; A/C ; cheque account ; checking account  FR: compte courant [ m ]
บัญชีรายวัน[banchī rāiwan] (n, exp) EN: current account ; A/C ; cheque account ; checking account  FR: compte courant [ m ]

Japanese-English: EDICT Dictionary
当座預金[とうざよきん, touzayokin] (n) (1) (See 預金) current account; transactional account; (2) checking account; cheque account; demand account [Add to Longdo]
当座預金口座[とうざよきんこうざ, touzayokinkouza] (n) checking account; cheque account [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 checking account
   n 1: a bank account against which the depositor can draw checks
      that are payable on demand [syn: {checking account},
      {chequing account}, {current account}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top