ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

chaperone

SH AE1 P ER0 OW2 N   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chaperone-, *chaperone*
Possible hiragana form: ちゃぺろね
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chaperone(แ?พ'พะโรน) n. หญิง (มีอายุหรือแต่งงานแล้ว) ที่คอยไปเป็นเพื่อนของชายหนุ่มหรือหญิงสาวที่ยังไม่แต่งงานในงานสังคม -vt. ติดตาม,เป็นเพื่อน, See also: chaperonage n.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
An innocent chaperone to these kids ?คุณว่าคุณเป็นพี่เลี้ยงเด็ก Rio (2006)
We still need some chaperones for the junior prom.เรายังต้องการผู้ดูแลสำหรับงานเลี้ยง What More Do I Need? (2008)
We oversee the meal plans, chaperone the social events, make sure the girls stay out of trouble.ดูแลเรื่องอาหารการกิน ก็ค่อยดูแลการออกงาน ให้แน่ใจว่าเค้าไม่มีปัญหา The House Bunny (2008)
Carmel's gonna be the team to beat at Regionals... and I was wondering if you might want to come chaperone with me.คาร์เมล เป็นทีมที่เราต้องเจอในระดับภาค และผมสงสัยว่าคุณจะไปกับผมได้มั้ย Pilot (2009)
Then why do I have to chaperone the ultrasound?แล้วทำใมผมต้องทำอัลตราซาวด์ด้วย? Blink (2010)
- I'm ordering you to chaperone my date with cameron.ฉันสั่งให้เธอไปเป็นเพื่อนฉันในการเดทกับคาเมร่อน Last Tango, Then Paris (2010)
Normal people don't have chaperones or bodyguards or babysitters.คนธรรมดาเขาไม่ต้องมี คนติดตามหรือบอร์ดี้การ์ด หรือว่าพีี่เลี้ยงเด็ก There Goes the Neighborhood (2010)
Hey, I need you to put me down as a chaperone at the dance tonight.เฮ้ ฉันต้องการให้เธอพาฉันไปที่งานเลี้ยง The Last Dance (2011)
Your chaperones will be walking around,คนคุมของเธอจะเดินตรวจดูรอบๆ Careful What U Wish 4 (2011)
Ezra mentioned that he was on the chaperone shift,เอสร่า บอกว่าเขาเคยอยู่ในการเลื่อนคนคุม Careful What U Wish 4 (2011)
I'm the chaperone teacher from hell.ฉันมันครูจากนรกชัดๆ The Birthday (2011)
And I won't be doing a lot of writing seeing as how I'm your sexual chaperone from Marco.แล้วผมก็จะไม่เขียนอะไรที่มันมากไปกว่า การเจอเพื่อนทางเซ็กซ์ของเจ้าสาวจากมาร์โค Something Borrowed (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พี่เลี้ยง[n.] (phīlīeng) EN: nurse ; nursemaid ; governess ; babysitter ; nanny ; chaperone   

CMU English Pronouncing Dictionary
CHAPERONE SH AE1 P ER0 OW2 N
CHAPERONES SH AE1 P ER0 OW2 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
chaperoned (v) ʃˈæpəround (sh a1 p @ r ou n d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anstandsdame {f} | Anstandsdamen {pl}chaperone | chaperones [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
付き添う;付添う[つきそう, tsukisou] (v5u,vi) to attend on; to wait upon; to accompany; to escort and wait on; to chaperone [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 chaperone
   n 1: one who accompanies and supervises a young woman or
      gatherings of young people [syn: {chaperon}, {chaperone}]
   v 1: accompany as a chaperone [syn: {chaperone}, {chaperon}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top