ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

chalcocite

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chalcocite-, *chalcocite*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chalcociten. แร่ทองแดงซัลไฟด์

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Chalcocite คาลโคไซต์
แหล่ง - พบในจังหวัดเพชรบูรณ์ สุโขทัย และเชียงราย เป็นแหล่งเล็ก ๆ อยู่กับทองแดงที่จังหวัดลำปาง ประโยชน์ - เป็นสินแร่ทองแดงที่มีค่า เพราะมีเนื้อทองแดงถึงร้อยละ 79.8 [สิ่งแวดล้อม]

Japanese-English: EDICT Dictionary
輝銅鉱[きどうこう, kidoukou] (n) vitreous copper; copper glance; chalcocite [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chalcocite \Chal"co*cite\, n. [Gr. chalko`s brass.] (Min.)
   Native copper sulphide, called also {copper glance}, and
   {vitreous copper}; a mineral of a black color and metallic
   luster. [Formerly written {chalcosine}.]
   [1913 Webster] Chalcographer

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 chalcocite
   n 1: a heavy grey mineral that is an ore of copper [syn:
      {chalcocite}, {copper glance}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top