ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

catarrh

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -catarrh-, *catarrh*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
catarrh(คะทาร์') n. โรคหวัดที่มีน้ำมูกไหลออกมาก, See also: catarrhal adj. ดูcatarrh catarrhous adj. ดูcatarrh

English-Thai: Nontri Dictionary
catarrh(n) โรคหวัด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
catarrhเยื่อเมือกอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
catarrhal dysenteryโรคบิดสปรู [มีความหมายเหมือนกับ sprue ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
catarrhal inflammationการอักเสบเยื่อเมือก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Catarrhal Stageระยะแรกของโรคที่มีน้ำมูกใสและจาม [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กำเดา[N] catarrhal fever, Syn. ไข้กำเดา, Example: รากกรุงเขมา ใช้แก้ดีรั่ว ดีล้น ดีซ่าน บำรุงอวัยวะเพศให้แข็งแรง แก้ลมโลหิตและกำเดา แก้โรคตา ขับปัสสาวะ แก้บวมน้ำ แก้ทางเดินปัสสาวะอักเสบ, Thai definition: แพทย์แผนโบราณเรียกไข้ชนิดหนึ่งที่เกิดจากหวัด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กำเดา[n.] (kamdao) EN: epistaxis ; nosebleed ; nasal catarrh   FR: saignement de nez [m] ; épistaxis [f]
กำเดา[n.] (kamdao) EN: catarrhal fever   FR: fièvre catarrhale [f]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
catarrh (n) kˈətˈaːr (k @1 t aa1 r)

Japanese-English: EDICT Dictionary
カタル性[カタルせい, kataru sei] (adj-no) catarrhal [Add to Longdo]
カタル性肺炎[カタルせいはいえん, kataru seihaien] (n) (See 気管支肺炎) catarrhal pneumonia [Add to Longdo]
胃カタル[いカタル, i kataru] (n) gastric catarrh [Add to Longdo]
胃炎[いえん, ien] (n) gastritis; gastric catarrh [Add to Longdo]
加答児(ateji)[カタル, kataru] (n,adj-no) (uk) catarrh (dut [Add to Longdo]
狭鼻猿類[きょうびえんるい, kyoubienrui] (n,adj-no) catarrhine (primate of infraorder Catarrhini having nostrils that are close together, esp. the Old World monkeys of family Cercopithecidae) [Add to Longdo]
腸カタル[ちょうカタル, chou kataru] (n) enteritis; intestinal catarrh [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Catarrh \Ca*tarrh"\, n. [L. catarrhus, Gr. ?, ?, a running down,
   rheum, fr. ?; kata` down + ? to flow. See {Stream}.] (Med.)
   An inflammatory affection of any mucous membrane, in which
   there are congestion, swelling, and an altertion in the
   quantity and quality of mucus secreted; as, catarrh of the
   stomach; catarrh of the bladder.
   [1913 Webster]
 
   Note: In America, the term catarrh is applied especially to a
      chronic inflammation of, and hypersecretion fron, the
      membranes of the nose or air passages; in England, to
      an acute influenza, resulting a cold, and attended with
      cough, thirst, lassitude, and watery eyes; also, to the
      cold itself.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 catarrh
   n 1: inflammation of the nose and throat with increased
      production of mucus

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top