ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cash account

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cash account-, *cash account*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cash accountบัญชีเงินสด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cash accountบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด, Example: บัญชีเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับลูกค้าที่ต้องการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยชำระเงินค่าซื้อหลักทรัพย์เต็มจำนวนด้วยเงินสด โดยบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้าให้แก่ผู้ลงทุนนั้น จะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติวงเงินในการซื้อขายหลักทรัพย์ที่เหมาะสมกับฐานะการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ ซึ่งผู้ซื้อจะต้องชำระเงินค่าซื้อหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ซื้อขายหลักทรัพย์ [ตลาดทุน]
Cash accountบัญชีเงินสด [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The cash account has been inactive for years, but yesterday, your husband made a deposit of 1, 115 Euros.แต่เมื่อวานนี้ สามีของคุณ นำเงินมาฝากจำนวน 1, 115 ยูโร The Three Bears (2012)
Pavel Medved... his cash account was a dead end.พาเวล เหม็ดเว้ด... บัญชีเงินสดของเขามันเดี้ยงไปแล้ว The Three Bears (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัญชีเงินสด[banchī ngoensot] (n, exp) EN: cash account

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kassenbuch { n }cash account book [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cash \Cash\ (k[a^]sh), n. [F. caisse case, box, cash box, cash.
   See {Case} a box.]
   A place where money is kept, or where it is deposited and
   paid out; a money box. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      This bank is properly a general cash, where every man
      lodges his money.            --Sir W.
                          Temple.
   [1913 Webster]
 
      [pounds]20,000 are known to be in her cash. --Sir R.
                          Winwood.
   [1913 Webster]
 
   2. (Com.)
    (a) Ready money; especially, coin or specie; but also
      applied to bank notes, drafts, bonds, or any paper
      easily convertible into money.
    (b) Immediate or prompt payment in current funds; as, to
      sell goods for cash; to make a reduction in price for
      cash.
      [1913 Webster]
 
   {Cash account} (Bookkeeping), an account of money received,
    disbursed, and on hand.
 
   {Cash boy}, in large retail stores, a messenger who carries
    the money received by the salesman from customers to a
    cashier, and returns the proper change. [Colloq.]
 
   {Cash credit}, an account with a bank by which a person or
    house, having given security for repayment, draws at
    pleasure upon the bank to the extent of an amount agreed
    upon; -- called also {bank credit} and {cash account}.
 
   {Cash sales}, sales made for ready, money, in distinction
    from those on which credit is given; stocks sold, to be
    delivered on the day of transaction.
 
   Syn: Money; coin; specie; currency; capital.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cash account
   n 1: an account with a securities brokerage whose transactions
      are settled on a cash basis [ant: {margin account}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top