หรือคุณหมายถึง carsickneß?
Search result for

carsickness

(5 entries)
(0.0365 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -carsickness-, *carsickness*, carsicknes
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา carsickness มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *carsickness*)
English-Thai: Nontri Dictionary
carsickness(n) อาการเมารถ

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
carsickness    (n) (k aa1 s i k n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Autokrankheit {f}carsickness [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top