ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

carling

K AA1 R L IH0 NG   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -carling-, *carling*, carl
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
carling(คาร'ไลน์,-ลิง) n. ชื่อตรงสั้น

CMU English Pronouncing Dictionary
CARLING    K AA1 R L IH0 NG
CARLING'S    K AA1 R L IH0 NG Z

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Carline \Car"line\, Carling \Car"ling\n. [Cf. F. carlingur, Sp.
   Pg., & It. carlinga.] (Naut.)
   A short timber running lengthwise of a ship, from one
   transverse desk beam to another; also, one of the cross
   timbers that strengthen a hath; -- usually in pl.
   [1913 Webster]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

carling ( K AA1 R L IH0 NG)

 


  

 
carling
 • (คาร'ไลน์,-ลิง) n. ชื่อตรงสั้น [Hope]
 • /K AA1 R L IH0 NG/ [CMU]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top