ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cantonment

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cantonment-, *cantonment*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cantonment(n) ค่ายทหารชั่วคราว

English-Thai: Nontri Dictionary
cantonment(n) ค่ายพักทหาร, ฐานทัพ

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cantonment (n) kˈæntˈuːnmənt (k a1 n t uu1 n m @ n t)
cantonments (n) kˈæntˈuːnmənts (k a1 n t uu1 n m @ n t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
宿営地[しゅくえいち, shukueichi] (n) cantonment; encampment; etape [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cantonment \Can"ton*ment\, n. [Cf. F. cantonnement.]
   A town or village, or part of a town or village, assigned to
   a body of troops for quarters; temporary shelter or place of
   rest for an army; quarters.
   [1913 Webster]
 
   Note: When troops are sheltered in huts or quartered in the
      houses of the people during any suspension of
      hostilities, they are said to be in cantonment, or to
      be cantoned. In India, permanent military stations, or
      military towns, are termed cantonments.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cantonment
   n 1: temporary living quarters specially built by the army for
      soldiers; "wherever he went in the camp the men were
      grumbling" [syn: {camp}, {encampment}, {cantonment},
      {bivouac}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top