ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

canones

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -canones-, *canones*, canone
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
canoness(แคน'นะนิส) n. คริสเตียนหญิงที่ยึดถือวินัยศาสนา
canon(แคน'เนิน) n. วินัยศาสนา, ศีล, มาตรการ, หลักการ, คัมภีร์พระ, Syn. law
canon lawn. วินัยศาสนา (โดยเฉพาะของโรมันคาทอลิก), See also: canon-lawyer n. ดู canon law
canonic(คะนอน'นิค, -เคิล) adj. เกี่ยวกับวินัยศาสนา, เป็นที่ยอมรับ, แท้จริง, เกี่ยวกับแบบที่ง่ายที่สุดหรือได้มาตรฐาน, See also: cannonicals n. เสื้อคลุมพิธีศาสนา, canonicity n. ดู canonic
canonical(คะนอน'นิค, -เคิล) adj. เกี่ยวกับวินัยศาสนา, เป็นที่ยอมรับ, แท้จริง, เกี่ยวกับแบบที่ง่ายที่สุดหรือได้มาตรฐาน, See also: cannonicals n. เสื้อคลุมพิธีศาสนา, canonicity n. ดู canonic
canonicate(แคน'นิสท) n. ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับวินัยศาสนา
canonise(แคน'นะไนซ) { canonized, canonised, canonizeingcanonising, canonizes, canonises } vt. ประกาศให้เป็นนักบุญ (saint) , ยกย่องว่าประเสริฐ, ถือว่าศักดิ์สิทธิ์, ถือว่าถูกต้องแท้จริง, จัดอยู่ในบทหนังสือฉบับแท้ของพระคัมภีร์ไบเบิล., See also: canonisation n. ดูcanoniz
canonize(แคน'นะไนซ) { canonized, canonised, canonizeingcanonising, canonizes, canonises } vt. ประกาศให้เป็นนักบุญ (saint) , ยกย่องว่าประเสริฐ, ถือว่าศักดิ์สิทธิ์, ถือว่าถูกต้องแท้จริง, จัดอยู่ในบทหนังสือฉบับแท้ของพระคัมภีร์ไบเบิล., See also: canonisation n. ดูcanoniz

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
canon(n) หลักการทั่วไป, Syn. rule, principle
canonic(adj) ซึ่งเป็นที่ยอมรับ, Syn. canonical, accepted
canonic(adj) ที่เกี่ยวกับหลักทางศาสนา, Syn. canonical
canonise(vt) ประกาศอย่างเป็นทางการว่าเป็นนักบุญ, Syn. canonize, saint, sanctify
canonize(vt) ประกาศอย่างเป็นทางการว่าเป็นนักบุญ, Syn. canonise, saint, sanctify
canonical(adj) ซึ่งเป็นที่ยอมรับ, Syn. canonic, accepted
canonical(adj) ที่เกี่ยวกับหลักทางศาสนา, Syn. canonic

English-Thai: Nontri Dictionary
canon(n) ศีล, วินัยศาสนา, ข้อบัญญัติศาสนา
canonical(adj) เกี่ยวกับบัญญัติของพระ, ตามบัญญัติของวัด
canonize(vt) ยกย่องเป็นนักบุญ, แต่งตั้งให้เป็นนักบุญ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
canon lawsประมวลกฎหมายโรมันเกี่ยวกับศาสนา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Canon of Proportionบัญญัติส่วนสัด [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
canonicalแบบบัญญัติ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
canonical formรูปแบบบัญญัติ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
canonical form of a matrixรูปแบบบัญญัติของเมทริกซ์ [ มีความหมายเหมือนกับ canonical matrix และ normal form of a matrix ] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
canonical matrixเมทริกซ์แบบบัญญัติ [ มีความหมายเหมือนกับ canonical form of a matrix และ normal form of a matrix ] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
canons of inheritanceหลักกฎหมายว่าด้วยการตกทอดของทรัพย์มรดก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
canonฉบับแท้ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
canonกติกาสงฆ์, กฎของคณะสงฆ์, สังฆาณัติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Canon lawวินัยทางศาสนา [TU Subject Heading]
Canonical correlation (Statistics)สหสัมพันธ์แคนอนิคอล (สถิติ) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You've broken the law, not to mention the ethical canon of our profession.คุณทำลายกฎ ไม่พูดถึง หลักจรรยาบรรณของอาชีพเรา Basic Instinct (1992)
Alright, we'd like to invite Mr.Diggory to light the canonเอาหละ ขอเชิญ มิสเตอร์ดิกกอรี่จุดปืนใหญ่ได้ Harry Potter and the Goblet of Fire (2005)
You may begin at the sound of the canonเริ่มการแข่งขันหลังเสียงปืนใหญ่ Harry Potter and the Goblet of Fire (2005)
On the sound of the canon....ฟังเสียงสัญญาณจากปืนใหญ่... ... Harry Potter and the Goblet of Fire (2005)
It's an epistle. Noncanonical.เป็นคำสอน แต่ไม่ใช่ทางศาสนา The Constant Gardener (2005)
Twenty-percent interest under church canon is usury.ดอกเบี้ยร้อยละ 20 ... ...ภายใต้กฎหมายของโบถ... ...ผิดกฎการให้ยืมเงิน An American Haunting (2005)
He charged a rate of interest that was just a little higher than church canon.เขาคิดอัตราดอกเบี้ย สูงกว่าที่โบถตั้งไว้นิดเดียวเอง An American Haunting (2005)
A year later, several extremists are tried, found guilty and executed while a memorial is built to canonize their victims.ปีต่อมา, บรรดานักเคลื่อนไหวถูกสอบสวน พบว่ามีความผิดและถูกประหาร... ...ขณะที่อนุสรณ์สถานถูกสร้างขึ้น เพื่อระลึกถึงเหยื่อในเหตุการณ์ V for Vendetta (2005)
- But maybe they'll canonize me for being so selfless.- แต่เขาอาจจะยกย่องว่าฉันเป็นคนดี ไม่เห็นแก่ตัวก็ได้ Juno (2007)
That pope benedict canonized him when he did.ที่pope benedictได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่าเขาเป็นนักบุญ New Haven Can Wait (2008)
That George Winston song. Pachelbel Canon?เพลงของจอร์จ วินสตัน 'แคนนอน' ของ พาเชลเบล? My Sassy Girl (2008)
All canons, fire! Fire!ปืนใหญ่ทุกกระบอกยิง ยิงเข้าไป Storm Over Ryloth (2009)
The Catholic church thanks Camerlengo for his selfless act and demands his immediate canonization.ฉันมีโอกาสมาก คืนนี้เพื่อลบ. พฤษภาคมอยู่เท่านั้น เนื่องจากคุณไม่มีอาวุธ, Angels & Demons (2009)
[ ♪ Canon and Gigue in D Major:[ * Canon and Gigue in D Major: When in Rome (2010)
Fire all forward canons.ระดมยิงปืนใหญ่ด้านหน้าทั้งหมด Cat and Mouse (2010)
And let the canons reset to a full charge.รีเซ็ทปืนใหญ่ แล้วชาร์จให้เต็มซะ Cat and Mouse (2010)
Torpedoes and anti-aircraft canons, Sir.ตอร์ปิโดกับปืนใหญ่ต่อต้านอากาศยานครับ Cat and Mouse (2010)
Loose canons like Martin, they represent that threat.คนที่ไร้หลักการอย่างมาร์ติน พวกเขาเป็นภัยคุกคาม 3.0 (2012)
Yeah, he can be a loose canon.ใช่เขาอาจจะหลวมแคนนอน Rush (2013)
After showing such kindness to a guttersnipe like Leigh Emerson, you deserved to be canonized.ก็หลังจากเมตตา คนชั้นต่ำอย่างลีห์ อีเมอร์สัน คุณพ่อสมควรได้เป็นนักบุญนะคะ The Name Game (2013)
Oh. He should be canonized.โอ้ เขาน่าจะได้ยกย่องเป็นนักบุญนะ Boy Parts (2013)
A Canon...ที่ช็อตไฟฟ้า Criminal (2016)
Where is he playing? - At Bar Bastille.- Im Canon de la Bastille. Inspector Maigret (1958)
He's probably halfway to the canyon by now!Der ist bestimmt schon halb im Canon! The Big Country (1958)
I'll take a sweep out toward the canyon.Ich reite Richtung Canon. The Big Country (1958)
A coyote couldn't slip through that canyon.Durch den Canon kommt nicht mal ein Kojote unbemerkt. The Big Country (1958)
If you don't show yourself at the entrance to the canyon, men are going to be killed.Wenn Sie sich nicht am Rande des Canon zeigen, werden eine Menge Leute sterben. The Big Country (1958)
Need that cannon pretty bad.Ich brauche den Canon-Weitwinkel. Gimme Shelter (1970)
We must reach Eagle Creek in one night and half a day. This will be hard, especially for old folk and children.Wir müssen bis morgen Mittag im Canon vom Eagle Creek sein. Ulzana (1974)
It looks like a canyon from here, but in fact it's a hell of a maze...Das gefällt mir nicht! Das sieht aus wie ein einziger Canon. Ulzana (1974)
Wyler Canyon, in an hour.Im Wyler-Canon, in einer Stunde. Against All Odds (1984)
The word inscribed on the inside. "Canon. "Die Gravur innen auf dem Ring, 'Canon'... Beg, Borrow or Steele (1986)
A Canon E-X, and I just bought a little Olympus.Eine Canon EX, und gerade hab ich mir eine Olympus gekauft. White Palace (1990)
They had the party on Canyon Avenue.In der Canon-Avenue. Unlawful Entry (1992)
- I don't know. Can I drive? - Oh, Cybill.Durch den Canon fahren, mit meinem neuen... How Can I Call You My Ex-Husbands If You Won't Go Away? (1995)
Pachelbel Canon?- Pachelbel Canon? My Sassy Girl (2001)
The Jinx of Payrock Canyon. That's a really good book.Der Fluch von Peyrock-Canon ist ein echt gutes Buch. Undertow (2004)
Canon...Canon... Sorry, Ari (2006)
- Let me show you something.- Wenn Sie von hier in eine "Canon" gehen, und dann Drehung in die Fünfte. Step Up 2: The Streets (2008)
[ PACHELBEL'S "CANON" PLAYING ](PACHELBELS "CANON" LÄUFT) Bride (2008)
Did I tell you that I bought the last Canon EOS model with all the lenses?Ich hab mir die neueste Canon EOS gekauft. The Big Picture (2010)
He's cast you all as archetypal characters From hitchcock's canon.Er hat euch alle eingeteilt als archetypische Charaktere von Hitchcocks Canon. Mr. Yin Presents (2010)
Come on, sil, just tell Ade how bad Cannon was, please?Komm schon Sil, erzähl Ade einfach bitte wie schlecht Canon war. Clark Raving Mad (2010)
It's a Canon.Das ist eine Canon. Summerland (2010)
[ STRING TRIO PLAYING "PACHELBEL'S CANON" ](STREICHER SPIELEN "PACHELBEL'S CANON") Finale (2011)
(SPEAKING LATIN)Acceptasne electionem de te canonice factam in Summum Pontificem? Wisdom of the Holy Spirit (2011)
(SPEAKING LATIN)Acceptasne electionem de te canonice factam in Summum Pontificem? Wisdom of the Holy Spirit (2011)
He was killed in bedel canyon.Er wurde im Bedell Canon getötet. Shark Week (2012)
Try the Canon of the Holy VirginVersucht es doch mit dem Canon an die Heilige Jungfrau... The Horde (2012)
We have been summoned to a meeting of the Board of Directors of Canon-Ebersole. The investment firm.- Wir wurden zu einem Meeting des Vorstandes von Canon-Ebersole beordert. The Rat Race (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หลักคำสอน(n) doctrine, See also: canon, established principle, Syn. คำสอน, คำสั่งสอน, Example: พระพุทธเจ้ามีหลักคำสอนที่ให้ความนิยม และให้เกียรติผู้ให้มากกว่าผู้รับ
อลัชชี(n) sham monk, See also: immoral monk, monk who transgresses the canons, Example: เขาเป็นเพียงอลัชชีที่อาศัยผ้าเหลืองประพฤติผิดเท่านั้น, Thai Definition: นักพรตหรือภิกษุผู้มักประพฤติละเมิดพระพุทธบัญญัติ, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดินปืน[dinpeūn] (n, exp) EN: gunpowder  FR: poudre à canon [ f ]
ดินประสิว[dinprasiū] (n) EN: saltpeter ; potassium nitrate ; gunpowder  FR: salpêtre [ m ] ; poudre à canon [ f ] ; nitrate de potassium [ m ]
กติกาสงฆ์[katikā song] (n, exp) EN: canon
กระบอก[krabøk] (n) EN: [ classifier : pipes, tubes, cylinders, firearms (guns ...) ]  FR: [ classificateur : tubes, cylindres, canons ]
กระบอกปืน[krabøk peūn] (n, exp) EN: gun barrel  FR: canon de fusil [ m ]
ปืนต่อสู้อากาศยาน[peūn tøsū ākātsayān] (n, exp) EN: anti-aircraft gun ; anti-aircraft gun ; anti-aircraft fire ; flak  FR: canon antiaérien [ m ]
ปืนใหญ่[peūnyai] (n) EN: cannon ; artillery ; ordnance  FR: canon [ m ] ; pièce d'artillerie [ f ] ; artillerie [ f ]
พระไตรปิฎก[Phratraipidok] (n, prop) EN: Pali Buddhist scripture ; Tripitaka (Sanskrit) ; Tipitaka (Pali) ; Buddhist Scriptures ; The Three Baskets  FR: Canon bouddhique pali [ m ] ; tipitaka (pali) [ m ] ; tripitaka (sanskrit) [ m ] ; triple corbeille [ f ]
ไตรปิฎก[Traipidok] (n, prop) EN: Tipitaka ; Tripitaka ; Triple Basket ; Pali Canon

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CANON K AE1 N AH0 N
CANONS K AE1 N AH0 N Z
CANONIC K AH0 N AA1 N AH0 K
CANON'S K AE1 N AH0 N Z
CANONIE K AE1 N AH0 N IY0
CANONICO K AA0 N OW0 N IY1 K OW0
CANONIZE K AE1 N AH0 N AY2 Z
CANONICAL K AH0 N AA1 N AH0 K AH0 L
CANONIZED K AE1 N AH0 N AY2 Z D
CANONIZATION K AE2 N AH0 N AH0 Z EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
canon (n) kˈænən (k a1 n @ n)
canons (n) kˈænənz (k a1 n @ n z)
canonize (v) kˈænənaɪz (k a1 n @ n ai z)
canonical (j) kˈənˈɒnɪkl (k @1 n o1 n i k l)
canonized (v) kˈænənaɪzd (k a1 n @ n ai z d)
canonizes (v) kˈænənaɪzɪz (k a1 n @ n ai z i z)
canonizing (v) kˈænənaɪzɪŋ (k a1 n @ n ai z i ng)
canonization (n) kˌænənaɪzˈɛɪʃən (k a2 n @ n ai z ei1 sh @ n)
canonizations (n) kˌænənaɪzˈɛɪʃənz (k a2 n @ n ai z ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[diǎn, ㄉㄧㄢˇ, ] canon; dictionary #7,448 [Add to Longdo]
佳能[Jiā néng, ㄐㄧㄚ ㄋㄥˊ, ] Canon (Japanese company) #10,205 [Add to Longdo]
教规[jiào guī, ㄐㄧㄠˋ ㄍㄨㄟ, / ] canon; religious rules #75,584 [Add to Longdo]
巴利[Bā lì, ㄅㄚ ㄌㄧˋ, ] Pali, language of Theravad Pali canon; Barry (name); Gareth Barry (1981-), English footballer #104,570 [Add to Longdo]
轮唱[lún chàng, ㄌㄨㄣˊ ㄔㄤˋ, / ] round (music); canon #156,632 [Add to Longdo]
圣经贤传[shèng jīng xián zhuàn, ㄕㄥˋ ㄐㄧㄥ ㄒㄧㄢˊ ㄓㄨㄢˋ, / ] lit. holy scripture and biography of sage (成语 saw); refers to Confucian canonical texts #362,246 [Add to Longdo]
巴利文[Bā lì wén, ㄅㄚ ㄌㄧˋ ㄨㄣˊ, ] Pali, language of Theravad Pali canon #445,087 [Add to Longdo]
典籍[diǎn jí, ㄉㄧㄢˇ ㄐㄧˊ, ] canonical text [Add to Longdo]
十吋口炮[shí cùn kǒu pào, ㄕˊ ㄘㄨㄣˋ ㄎㄡˇ ㄆㄠˋ, ] ten inch caliber canon [Add to Longdo]
千经万卷[qiān jīng wàn juǎn, ㄑㄧㄢ ㄐㄧㄥ ㄨㄢˋ ㄐㄩㄢˇ, / ] lit. a thousand sutras, ten thousand scrolls; fig. the vast Buddhist canon [Add to Longdo]
次经[cì jīng, ㄘˋ ㄐㄧㄥ, / ] non-canonical text; dubious classic text; Apocrypha [Add to Longdo]
汤加里罗[Tāng jiā lǐ luó, ㄊㄤ ㄐㄧㄚ ㄌㄧˇ ㄌㄨㄛˊ, / ] Tongariro, volcanonic area on North Island, New Zealand [Add to Longdo]
集部[jí bù, ㄐㄧˊ ㄅㄨˋ, ] non-canonical text; Chinese literary work not included in official classics; apocryphal [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beobachtungsnormalform { f }observable canonical form [Add to Longdo]
Heiligsprechung { f }canonization [Add to Longdo]
Jordannormalform { f } [ math. ]Jordan canonical form [Add to Longdo]
Kanon { m } [ mus. ]canon [Add to Longdo]
Kirchenrecht { n }canon law [Add to Longdo]
Normalform { f }canonical form; normal form [Add to Longdo]
Regelungsnormalform { f }controllable canonical form [Add to Longdo]
Stiftsdame { f }canoness [Add to Longdo]
Stiftsherr { m } | Stiftsherren { pl }canon | canons [Add to Longdo]
anerkannt; rechtmäßig; autorisiert { adj }canonical [Add to Longdo]
anerkannt machento canonicalize [Add to Longdo]
heilig sprechen | er/sie wurde heilig gesprochen | er/sie wurde heilig gesprochento canonize | he/she was canonized; | he/she was elevated to sainthood [Add to Longdo]
kanonisch { adj }canonical [Add to Longdo]
kanonisches Rechtcanon law [Add to Longdo]
vorschriftsmäßig { adj }canonical [Add to Longdo]
vorschriftsmäßig machen; in vorschriftsgemäße Form bringento canonicalize [Add to Longdo]
vorschriftsmäßig { adv }canonically [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カノン[kanon] (n) (1) canon; (2) (abbr) (also written as 加農) (See カノン砲) cannon (dut [Add to Longdo]
カノン法[カノンほう, kanon hou] (n) canon law [Add to Longdo]
キヤノン[kiyanon] (n) Canon; (P) [Add to Longdo]
チベット大蔵経[チベットだいぞうきょう, chibetto daizoukyou] (n) Tibetan Buddhist canon [Add to Longdo]
外典[がいてん;げてん;げでん(ok), gaiten ; geten ; geden (ok)] (n, adj-no) (1) (See 正典) Apocrypha (i.e. as opposed to the Biblical canon); (2) { Buddh } (usu. げてん) (See 内典) non-Buddhist writings (esp. Confucian writings) [Add to Longdo]
基準形式[きじゅんけいしき, kijunkeishiki] (n) (obs) { comp } (See 正準形式) canonical format [Add to Longdo]
教会法[きょうかいほう, kyoukaihou] (n) canon law [Add to Longdo]
教典[きょうてん, kyouten] (n) scriptures; canon; teaching guide [Add to Longdo]
正経[せいきょう, seikyou] (n) canon of Scripture [Add to Longdo]
正準形式[せいじゅんけいしき, seijunkeishiki] (n) { comp } canonical format [Add to Longdo]
正典[せいてん, seiten] (n) canon (i.e. the Biblical canon) [Add to Longdo]
正典化[せいてんか, seitenka] (n, vs) canonization (in a textual sense) [Add to Longdo]
大蔵経[だいぞうきょう, daizoukyou] (n) the Tripitaka (complete Buddhist canon) [Add to Longdo]
追複曲[ついふくきょく, tsuifukukyoku] (n) (musical) canon [Add to Longdo]
道蔵[どうぞう, douzou] (n) Dao Zang; Taoist canon [Add to Longdo]
輪唱[りんしょう, rinshou] (n, vs) trolling; singing in a circular canon; round [Add to Longdo]
列聖[れっせい, ressei] (n, vs) canonization (i.e. establishment of sainthood) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
基準形式[きじゅんけいしき, kijunkeishiki] canonical format [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top