หรือคุณหมายถึง canoneß?
Search result for

canoness

(4 entries)
(0.0357 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -canoness-, *canoness*, canones
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา canoness มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *canoness*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
canoness(แคน'นะนิส) n. คริสเตียนหญิงที่ยึดถือวินัยศาสนา

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stiftsdame {f}canoness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Canoness \Can"on*ess\, n. [Cf. LL. canonissa.]
   A woman who holds a canonry in a conventual chapter.
   [1913 Webster]
 
   {Regular canoness}, one bound by the vow of poverty, and
    observing a strict rule of life.
 
   {Secular canoness}, one allowed to hold private property, and
    bound only by vows of chastity and obedience so long as
    she chose to remain in the chapter.
    [1913 Webster] canonic

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

canoness

 


  

 
canoness
 • (แคน\'นะนิส) n. คริสเตียนหญิงที่ยึดถือวินัยศาสนา [Hope]
 


Similar ENGLISH words suggested by aspell:
canniness, canines, canons, Canon's, canon's, cannons, corniness, Cannes, Cannon's, canings, cannon's, canoes, Cantonese, canniness's, Janine's, caning's, canoe's, Camoens's, Capone's, Janene's

Similar GERMAN words suggested by aspell:
Cannes, Canons, Canon

Similar FRENCH words suggested by aspell:
canonnes, canonnés, canonnez, canonnées, canonne, canonné, canonnais, canonner, canonnée, canonnai, canotez

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top