Search result for

canner

(42 entries)
(0.0069 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -canner-, *canner*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cannery[N] โรงงานบรรจุอาหารกระป๋อง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cannery(แคน'เนอรี) n. โรงงานอัดกระป๋อง,โรงงานเครื่องกระป๋อง,คุก,ที่คุมขัง
bar code optical scannerเครื่องกราดตรวจรหัสแท่งด้วยแสง <คำแปล>เป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายปากกาแสง (light pen) ใช้ฉายแสงลงไปที่รหัสแท่งที่ต้องการอ่าน เครื่องจะรายงานบนจอภาพในขณะเดียวกันก็ส่งข้อมูลนั้นไปบันทึกในหน่วยความจำ การทำงานจะอยุ่ในราว 100 ตัวอักษรต่อวินาที หรืออาจเร็วกว่านั้น
flatbed scannerเครื่องกราดภาพแบบระนาบหมายถึง เครื่องจับภาพ หรือบางทีก็นิยมเรียกทับศัพท์ว่า "เครื่องสแกนเนอร์ "เครื่องจับภาพแบบระนาบนี้ใช้ได้กับ กระดาษ ขนาดที่ไม่โตกว่า 8.5 x 11 นิ้ว โดยจับคว่ำหน้า ให้ด้านที่มีข้อความ หรือภาพที่ต้องการลงบนแผ่นกระจก ใช้คำสั่งจากคอมพิวเตอร์สั่งให้มีลำแสงผ่าน ก็จะมองเห็นภาพที่เหมือนกับภาพหรือข้อความที่เป็นต้นแบบบนจอภาพ ลักษณะการทำงานจะคล้ายกับเครื่องถ่ายเอกสาร ภาพที่ได้ มานี้ สามารถนำมาตบแต่งแก้ไขได้ จะเก็บลงจานบันทึก ในลักษณะ ของแฟ้มข้อมูล ก็ได้ จะสั่งพิมพ์ออกทางเครื่อง พิมพ์ หรือจะโอนไปแฟ้มข้อมูลอื่นก็ได้
image scannerเครื่องตรวจภาพอุปกรณ์ที่ใช้ในการอ่านภาพหรือข้อความแล้วนำเข้าไปเก็บเป็น "ภาพ " ในหน่วยความจำ เพื่อนำมาใช้ในการประมวลผลต่อไป ดู scanner ประกอบ
optical scannerเครื่องกราดตรวจด้วยแสงหมายถึง เครื่องมือซึ่งใช้แสงกราดตรวจไปทั่วบริเวณที่ต้องการ แล้วนำไปเก็บในหน่วยความจำ มีทั้งแบบระนาบ (flatbed) และแบบมือถือ (handheld) อย่างไรก็ตาม แม้จะสามารถเก็บข้อ ความ (text) ได้ แต่ก็เก็บในลักษณะที่เป็นภาพ ดู scanner ประกอบ
scannerเครื่องกราดตรวจเครื่องกราดภาพตัวกราดตรวจตัวกราดภาพหมายถึง อุปกรณ์ชนิดหนึ่ง ที่ใช้ต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ใช้สำหรับนำข้อความหรือภาพเข้าไปเก็บไว้ในหน่วยความจำได้ ด้วยวิธีการกราดแสงผ่าน คอมพิวเตอร์สามารถนำข้อมูลที่ส่งเข้าไปนั้นมาแก้ไข ปรับแต่ง เพิ่มเติม จัดเก็บและแสดงผลออกมาได้ทั้งทางจอภาพและเครื่องพิมพ์ แต่เดิม เมื่อใช้เครื่องจับภาพอ่านข้อมูลที่เป็นเอกสารเข้าไป คอมพิวเตอร์จะนำไปเก็บในลักษณะของภาพ (image) กล่าวคือไม่สามารถนำข้อความนั้นมาแก้ไขได้ แต่ในปัจจุบัน การพัฒนาได้ก้าวไปไกล ถึงการที่สามารถแปลงตัวอักษรที่เป็นภาพ ให้มีลักษณะเป็นเอกสารที่นำมาแก้ไขตัวสะกดได้ โดยนำมาทำในโปรแกรมประมวลผลคำ (word processing) เครื่องกราดภาพที่นิยมใช้กันอยู่ในปัจจุบันมี 2 แบบคือ แบบระนาบ (flatbed) กับแบบมือถือ (handheld) เช่น แบบที่ใช้ในการอ่านรหัสแท่ง (bar code) ใช้ตามร้านสรรพสินค้า

English-Thai: Nontri Dictionary
cannery(n) โรงงานเครื่องกระป๋อง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Canneriesโรงงานบรรจุอาหารกระป๋อง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He dumped jimmy at the cannery.เขาทิ้งจิมมี่ไว้ที่บาร์ Snap (2009)
we should get back to the cannery. It's not safe here.เราต้องกลับไปที่บาร์นั่น ที่นี่ไม่ปลอดภัยเลย Splash (2009)
If they went to the cannery and we weren't there, they wouldn't know where to find us.ถ้าพวกเขาไปที่บาร์แล้วไม่พบเราที่นั่น เขาจะไม่รู้ว่าจะหาเราได้ที่ไห Splash (2009)
- No, he was at the cannery.ไม่ค่ะ จิมมี่อยู่ที่บาร์ Splash (2009)
I woke up at the cannery.ฉันฟื้นขึ้นมา Splash (2009)
How did I get to the cannery?ฉันมาอยู่ที่บาร์ได้ยังไง Splash (2009)
Then, Wakefield gives him a lift to The Cannery instead of killing him 'cause-แล้วเวคฟิล ก็พาเขาไปส่ง ถึงที่แคเนอรี่ แทนที่จะฆ่าเขา Gasp (2009)
Okay, but then he sleeps through The Cannery bloodbath.โอเค แล้วตอนที่เกิดเหตุการต่อสู้เลือดนองที่แคนเนอรี่ เขาก็หลับไม่รู้เรื่อง Gasp (2009)
The cannery bludgeoning or the bar beating.กับการทุบหรือว่าการตี Dex Takes a Holiday (2009)
- the cannery body was a dump.-ศพที่โรงงานปลากระป๋องไม่ได้เป็นคนเศร้า Dex Takes a Holiday (2009)
We were famous for sardines until the day the Baby Brent Sardine Cannery closed for good.เรามีชื่อเสียงมากในเรื่อง "ปลาซาร์ดีน"... จนเมื่อวันนึง โรงงานปลากระป๋อง "เบบี้ เบรนท์" ปิดตัวลงอย่างถาวร Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)
I work at the cannery on Pacific... and weekends as a housekeeper at the Royal Hawaiian.ฉันทำงานบรรจุ อาหารกระป๋องที่แปซิฟิค... แล้วตอนสุดสัปดาห์ทำงานเป็น แม่บ้านที่รอยัล ฮาวายเอี้ยน Pilot (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สแกนเนอร์[n.] (sakaēnnoē) EN: scanner   FR: scanner [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CANNER    K AE1 N ER0
CANNERY    K AE1 N ER0 IY0
CANNERIES    K AE1 N ER0 IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cannery    (n) (k a1 n @ r ii)
canneries    (n) (k a1 n @ r i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
CTスキャナー[シーティースキャナー, shi-tei-sukyana-] (n) CT scanner [Add to Longdo]
イメージスキャナー;イメージスキャナ[, ime-jisukyana-; ime-jisukyana] (n) {comp} image scanner [Add to Longdo]
オプティカルスキャナ[, oputeikarusukyana] (n) {comp} optical scanner [Add to Longdo]
カラーイメージスキャナ[, kara-ime-jisukyana] (n) {comp} graphics scanner [Add to Longdo]
カラースキャナー[, kara-sukyana-] (n) colour scanner (color) [Add to Longdo]
シートフィードスキャナ[, shi-tofi-dosukyana] (n) {comp} sheet-fed scanner [Add to Longdo]
スキャナー(P);スキャナ[, sukyana-(P); sukyana] (n) scanner; (P) [Add to Longdo]
ドラムスキャナ[, doramusukyana] (n) {comp} drum scanner [Add to Longdo]
ハンディスキャナ[, handeisukyana] (n) {comp} handy scanner [Add to Longdo]
ハンドヘルドスキャナ;ハンドヘルドスキャナー[, handoherudosukyana ; handoherudosukyana-] (n) {comp} hand-held scanner; handheld scanner [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
スキャナ[すきゃな, sukyana] scanner [Add to Longdo]
フラットベットスキャナ[ふらっとべっとすきゃな, furattobettosukyana] flatbed scanner [Add to Longdo]
光学式スキャナ[こうがくしきすきゃな, kougakushikisukyana] optical scanner [Add to Longdo]
光学式走査器[こうがくしきそうさき, kougakushikisousaki] optical scanner [Add to Longdo]
走査器[そうさき, sousaki] scanner [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top