Search result for

canne

(92 entries)
(0.051 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -canne-, *canne*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
canned[ADJ] ที่บรรจุในกระป๋อง
cannery[N] โรงงานบรรจุอาหารกระป๋อง
cannelloni[N] อาหารประเภทพาสต้าชนิดหนึ่งที่ยัดไส้พาสต้าด้วยชีสหรือเนื้อ ราดซ้อสข้างบนแล้วนำไปอบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
canned(แคนดฺ) adj. ซึ่งบรรจุกระป๋อง,ซึ่งบันทึกไว้,เตรียมไว้ล่วงหน้าแล้ว,เมาเสียแล้ว,ถูกคุมขัง
canneln. ถ่านหินเนื้อแน่นและมีน้ำมัน ให้ความร้อนและแสงสว่างโชติช่วง
cannel coaln. ถ่านหินเนื้อแน่นและมีน้ำมัน ให้ความร้อนและแสงสว่างโชติช่วง
cannery(แคน'เนอรี) n. โรงงานอัดกระป๋อง,โรงงานเครื่องกระป๋อง,คุก,ที่คุมขัง
bar code optical scannerเครื่องกราดตรวจรหัสแท่งด้วยแสง <คำแปล>เป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายปากกาแสง (light pen) ใช้ฉายแสงลงไปที่รหัสแท่งที่ต้องการอ่าน เครื่องจะรายงานบนจอภาพในขณะเดียวกันก็ส่งข้อมูลนั้นไปบันทึกในหน่วยความจำ การทำงานจะอยุ่ในราว 100 ตัวอักษรต่อวินาที หรืออาจเร็วกว่านั้น
flatbed scannerเครื่องกราดภาพแบบระนาบหมายถึง เครื่องจับภาพ หรือบางทีก็นิยมเรียกทับศัพท์ว่า "เครื่องสแกนเนอร์ "เครื่องจับภาพแบบระนาบนี้ใช้ได้กับ กระดาษ ขนาดที่ไม่โตกว่า 8.5 x 11 นิ้ว โดยจับคว่ำหน้า ให้ด้านที่มีข้อความ หรือภาพที่ต้องการลงบนแผ่นกระจก ใช้คำสั่งจากคอมพิวเตอร์สั่งให้มีลำแสงผ่าน ก็จะมองเห็นภาพที่เหมือนกับภาพหรือข้อความที่เป็นต้นแบบบนจอภาพ ลักษณะการทำงานจะคล้ายกับเครื่องถ่ายเอกสาร ภาพที่ได้ มานี้ สามารถนำมาตบแต่งแก้ไขได้ จะเก็บลงจานบันทึก ในลักษณะ ของแฟ้มข้อมูล ก็ได้ จะสั่งพิมพ์ออกทางเครื่อง พิมพ์ หรือจะโอนไปแฟ้มข้อมูลอื่นก็ได้
image scannerเครื่องตรวจภาพอุปกรณ์ที่ใช้ในการอ่านภาพหรือข้อความแล้วนำเข้าไปเก็บเป็น "ภาพ " ในหน่วยความจำ เพื่อนำมาใช้ในการประมวลผลต่อไป ดู scanner ประกอบ
optical scannerเครื่องกราดตรวจด้วยแสงหมายถึง เครื่องมือซึ่งใช้แสงกราดตรวจไปทั่วบริเวณที่ต้องการ แล้วนำไปเก็บในหน่วยความจำ มีทั้งแบบระนาบ (flatbed) และแบบมือถือ (handheld) อย่างไรก็ตาม แม้จะสามารถเก็บข้อ ความ (text) ได้ แต่ก็เก็บในลักษณะที่เป็นภาพ ดู scanner ประกอบ
scannerเครื่องกราดตรวจเครื่องกราดภาพตัวกราดตรวจตัวกราดภาพหมายถึง อุปกรณ์ชนิดหนึ่ง ที่ใช้ต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ใช้สำหรับนำข้อความหรือภาพเข้าไปเก็บไว้ในหน่วยความจำได้ ด้วยวิธีการกราดแสงผ่าน คอมพิวเตอร์สามารถนำข้อมูลที่ส่งเข้าไปนั้นมาแก้ไข ปรับแต่ง เพิ่มเติม จัดเก็บและแสดงผลออกมาได้ทั้งทางจอภาพและเครื่องพิมพ์ แต่เดิม เมื่อใช้เครื่องจับภาพอ่านข้อมูลที่เป็นเอกสารเข้าไป คอมพิวเตอร์จะนำไปเก็บในลักษณะของภาพ (image) กล่าวคือไม่สามารถนำข้อความนั้นมาแก้ไขได้ แต่ในปัจจุบัน การพัฒนาได้ก้าวไปไกล ถึงการที่สามารถแปลงตัวอักษรที่เป็นภาพ ให้มีลักษณะเป็นเอกสารที่นำมาแก้ไขตัวสะกดได้ โดยนำมาทำในโปรแกรมประมวลผลคำ (word processing) เครื่องกราดภาพที่นิยมใช้กันอยู่ในปัจจุบันมี 2 แบบคือ แบบระนาบ (flatbed) กับแบบมือถือ (handheld) เช่น แบบที่ใช้ในการอ่านรหัสแท่ง (bar code) ใช้ตามร้านสรรพสินค้า

English-Thai: Nontri Dictionary
canned(adj) อัดกระป๋อง,บรรจุกระป๋อง
cannery(n) โรงงานเครื่องกระป๋อง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cannel coalถ่านหินเทียน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
cannel shaleหินดินดานเนื้อถ่านหิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Canned beefเนื้อวัวกระป๋อง [TU Subject Heading]
Canned cornข้าวโพดกระป๋อง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Canned cornข้าวโพดกระป๋อง [TU Subject Heading]
Canned crab meatเนื้อปูกระป๋อง [TU Subject Heading]
Canned fishปลากระป๋อง [TU Subject Heading]
Canned fish industryอุตสาหกรรมปลากระป๋อง [TU Subject Heading]
Canned fishery productsผลิตภัณฑ์ประมงกระป๋อง [TU Subject Heading]
Canned foodsอาหารกระป๋อง [TU Subject Heading]
Canned foods industryอุตสาหกรรมอาหารกระป๋อง [TU Subject Heading]
Canned fruitผลไม้กระป๋อง [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
canned (adj ) สำเร็จรูป

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He got canned from all his ads and went into hiding.แน่ล่ะ มีเรื่องมีราว คนฮือฮากัน แล้วก็โดนไล่ออก Scandal Makers (2008)
Now, I love Jean but she buys all this canned food in case of a hurricane or something and she never eats it.ตอนนี้,ฉันรักยีน... แต่เธอซื้ออาหารกระป๋อง สำหรับกรณีเกิดพายุหรือบางอย่าง... ..และเธอไม่เคยกินมันเลย Nights in Rodanthe (2008)
Then with her bare fingers, she snatches a set of cannelloni out of the pot of boiling water, and she cries,แล้วก็ใช้นิ้วเปลือยๆนี่แหละ หยิบคานาโลนี่ออกมาจากหม้อที่เดือดปุดไ แล้วก็ร้อง Julie & Julia (2009)
Cheap shot. Canned pineapple?เมาแบบประหยัด สัปปะรดกระป๋องล่ะครับ Sir Lancelot's Litter Box (2009)
He dumped jimmy at the cannery.เขาทิ้งจิมมี่ไว้ที่บาร์ Snap (2009)
we should get back to the cannery. It's not safe here.เราต้องกลับไปที่บาร์นั่น ที่นี่ไม่ปลอดภัยเลย Splash (2009)
If they went to the cannery and we weren't there, they wouldn't know where to find us.ถ้าพวกเขาไปที่บาร์แล้วไม่พบเราที่นั่น เขาจะไม่รู้ว่าจะหาเราได้ที่ไห Splash (2009)
- No, he was at the cannery.ไม่ค่ะ จิมมี่อยู่ที่บาร์ Splash (2009)
I woke up at the cannery.ฉันฟื้นขึ้นมา Splash (2009)
How did I get to the cannery?ฉันมาอยู่ที่บาร์ได้ยังไง Splash (2009)
Then, Wakefield gives him a lift to The Cannery instead of killing him 'cause-แล้วเวคฟิล ก็พาเขาไปส่ง ถึงที่แคเนอรี่ แทนที่จะฆ่าเขา Gasp (2009)
Okay, but then he sleeps through The Cannery bloodbath.โอเค แล้วตอนที่เกิดเหตุการต่อสู้เลือดนองที่แคนเนอรี่ เขาก็หลับไม่รู้เรื่อง Gasp (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
canneAnyhow, just why is it that I have to be sent out in the middle of the night to buy a canned drink?
canneBill was canned from his job last week.
canneCanned food doesn't interest her.
canneHe gave me a select brand of canned goods.
canneI wonder whether he'll make it here on time tomorrow. Want to bet a canned drink on it?
canneThe film scooped up three awards at the Cannes film festival.
canneThey canned the fruits to preserve them.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อาหารกระป๋อง[N] canned food
ผลไม้กระป๋อง[N] canned fruit
เครื่องกระป๋อง[N] canned food, See also: canned goods, tinned goods, tinned food, Syn. อาหารกระป๋อง, Example: เขาใส่บาตรด้วยเครื่องกระป๋องหลายชนิดทั้งคาวและหวาน, Count unit: กระป๋อง
ปลากระป๋อง[N] canned fish, See also: tinned fish, Example: ก่อนที่เขาจะออกเดินทางไปยังค่ายทหาร แม่ของเขาได้จัดเตรียมปลากระป๋องไปให้เขาด้วยหลายกระป๋องทีเดียว, Count unit: กระป๋อง, Thai definition: อาหารสำเร็จรูปจำพวกปลาบรรจุกระป๋อง
อาหารกระป๋อง[N] canned food, See also: tinned food, Example: เพื่อนในวงสนทนาเริ่มลดอาหารบางอย่างลง เช่น เนื้อสัตว์ และอาหารกระป๋อง, Count unit: กระป๋อง, Thai definition: อาหารที่บรรจุกระป๋อง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารกระป๋อง[n. exp.] (āhān krapǿng) EN: canned food ; tinned foods   FR: nourriture en conserve [f] ; nourriture en boîte [f]
ใบ[n.] (bai) EN: [classifier : leaves (of trees); round and hollow objects (hats, cups, glasses, bowls, tin-cans, eggs, fruit, bags, wallets); small documents (tickets, certificates, leaflets)]   FR: [classificateur : feuilles (arbres et plantes); objets ronds et creux (chapeaux, coupes, bols, cannettes, oeufs, fruits); petits documents (billets, tickets, certificats)]
แคน[n.] (khaēn) EN: [classifier : soda cans]   FR: [classificateur : cannettes de soda]
ไข่เป็ด[n. exp.] (khai pet) EN: duck egg ; duck's egg   FR: oeuf de canne [m]
คัน[n.] (khan) EN: stick ; bow ; rod ; wand ; handle ; long handle ; beam ; bar   FR: bâton [m] ; manche [m] ; canne [f]
คันเบ็ด[n.] (khanbet) EN: fishing rod ; fishing stick   FR: canne à pêche [f]
โค้กแคน[n. exp.] (khōk khaēn) EN: can of Coke   FR: canette de Coke [f] = cannette de Coke [f]
เครื่องกระป๋อง[n. exp.] (khreūang krapǿng) EN: canned food ; canned goods ; tinned goods ; tinned food   FR: conserve [f] ; aliment en conserve [m]
กระป๋อง[n.] (krapǿng) EN: [classifier : soda cans]   FR: [classificateur : cannettes, boîtes de conserve]
ลคุฬ[n.] (lakhun) FR: canne [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CANNED    K AE1 N D
CANNES    K AE1 N
CANNES    K AE1 N Z
CANNER    K AE1 N ER0
CANNEY    K AE1 N IY0
CANNERY    K AE1 N ER0 IY0
CANNELL    K AE1 N AH0 L
CANNEDY    K AE1 N AH0 D IY0
CANNELLA    K AA0 N EH1 L AH0
CANNELTON    K AE1 N AH0 L T AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Cannes    (n) (k a1 n)
canned    (v) (k a1 n d)
cannery    (n) (k a1 n @ r ii)
canneries    (n) (k a1 n @ r i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
CTスキャナー[シーティースキャナー, shi-tei-sukyana-] (n) CT scanner [Add to Longdo]
イメージスキャナー;イメージスキャナ[, ime-jisukyana-; ime-jisukyana] (n) {comp} image scanner [Add to Longdo]
オプティカルスキャナ[, oputeikarusukyana] (n) {comp} optical scanner [Add to Longdo]
カネロニー(P);カネローニ;カネロニ[, kaneroni-(P); kanero-ni ; kaneroni] (n) canneloni (ita [Add to Longdo]
カラーイメージスキャナ[, kara-ime-jisukyana] (n) {comp} graphics scanner [Add to Longdo]
カラースキャナー[, kara-sukyana-] (n) colour scanner (color) [Add to Longdo]
キャンドソフトウェア[, kyandosofutouea] (n) {comp} canned software [Add to Longdo]
キャンドルーチン[, kyandoru-chin] (n) {comp} canned routine [Add to Longdo]
シーチキン[, shi-chikin] (n) canned tuna (from sea chicken, orig. a brand name) [Add to Longdo]
シートフィードスキャナ[, shi-tofi-dosukyana] (n) {comp} sheet-fed scanner [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
戛纳[Jiá nà, ㄐㄧㄚˊ ㄋㄚˋ, / ] Cannes (France) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
スキャナ[すきゃな, sukyana] scanner [Add to Longdo]
フラットベットスキャナ[ふらっとべっとすきゃな, furattobettosukyana] flatbed scanner [Add to Longdo]
光学式スキャナ[こうがくしきすきゃな, kougakushikisukyana] optical scanner [Add to Longdo]
光学式走査器[こうがくしきそうさき, kougakushikisousaki] optical scanner [Add to Longdo]
走査器[そうさき, sousaki] scanner [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

  canne [kan]
     baton; cane; stick
     fishing rod
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top