หรือคุณหมายถึง candy-aß?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

candy-ass

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -candy-ass-, *candy-ass*, candy-as
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
candy-ass[SL] คนขี้กลัว

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You get back here, you old pious, candy-ass sidewinder!กลับมานะ ตาพระใจเสาะ Blazing Saddles (1974)
Look at you in those candy-ass monkey suits.ดูคุณอยู่ในชุดสูทธลิงและขนมหวานเหล่านั้น The Blues Brothers (1980)
Look at yourself, you candy-ass-- - Man, you shut the fuck up.ทำไมแกไม่หุบปากวะ Nothing to Lose (1997)
Candy-ass trucker hat!สนุกจนตายเลยมั้ยละ Epic Movie (2007)
Listen, I don't know what little fried corn-on-the-cob town you're from, or what candy-ass vampires you're with, but this is Dallas, baby.ฟังนะ ฉันไม่รู้ว่าอะไรทั้งนั้น ว่าใครทอดข้าวโพด บน ซัง จากที่ที่คุณมา หรือว่าเกี่ยวกับแวมไพร์กับคุณ แต่นี่คือ ดอลาส เด็กน้อย Never Let Me Go (2009)
That god will bring cass back to life again and smite you, you candy-ass skirt.ที่พระเจ้าให้ชีวิตกับแคสอีกครั้ง แล้วทำลายนาย สาวน้อยเอ๊ย Free to Be You and Me (2009)
Candy-ass pickpocket tryin' to bust my chops.ไอ้หน้าหวานจอมล้วงกระเป๋าพยายามแกล้งผม Red Letter Day (2013)
Who's he calling a candy-ass?เค้าเรียกใครว่าไอ้หน้าหวาน Red Letter Day (2013)
Man, sit your candy-ass down.ไอ้โสดออนซวย Furious 7 (2015)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Weichei {n}; Waschlappen {m}; Memme {f} [ugs.]candy-ass [Am.] [coll.] [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top