ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

canaliculus

   
3 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -canaliculus-, *canaliculus*, canaliculu
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
canaliculusn. ท่อเล็ก ๆ -pl. canaliculi

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Canaliculus \Can`a*lic"u*lus\, n.; pl. {Canaliculi}. [L.]
   (Anat.)
   A minute canal.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 canaliculus
   n 1: a small canal or duct as in some bones and parts of plants

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

canaliculus

 


  

 
canaliculus
 • n. ท่อเล็ก ๆ -pl. canaliculi [Hope]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top