ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

canadian

K AH0 N EY1 D IY0 AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -canadian-, *canadian*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Canadian(n) ชาวแคนาดา
Canadian(adj) ที่เกี่ยวกับประเทศแคนาดา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
canadian(คะเน'เดียน) adj., n. (เกี่ยว) กับแคนาดา (คน, ภาษา, วัฒนธรรมและอื่น ๆ)

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Canadian dollarดอลลาร์แคนาดา [เศรษฐศาสตร์]
Canadian International Development Agencyองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งแคนาดา [การทูต]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Ham sand, Miracle Whip, Canadian on the side.แฮม, วิปครีมมิราเคิล มีเครื่องเคียงด้วยนะ สเต๊คสุกปานกลาง *batteries not included (1987)
I talked to my guy at Lyndon Pharmaceutical, that Canadian firm.ฉันไปคุยกับบริษัทยาลินดอน จากแคนาดาแล้ว Junior (1994)
Canadian moose during mating season.เสียงกวางมูสในฤดูผสมพันธ์ Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
- Martha and I were thinking... of taking a little skiing holiday up in the Canadian Rockies.- มาธากับผมคิดว่า... หลังกลับจากไปเล่นสกี ที่เทือกเชาร็อกกี้ก่อน Jumanji (1995)
Now, Canadian travel says he flew to Montreal, 9 days ago.เจ้าหน้าที่แคนาดาแจ้งมาว่า เขาบินจากมอนเทรียล 9 วันที่แล้ว The Jackal (1997)
British and Canadian troops disembarked on a small beach in the North of F-F.ทหารอังกฤษและแคนาดา เข้ายึดหาดทางเหนือ ของ ฝะ - ฝ. Pan's Labyrinth (2006)
Canadian and mexican border patrols have all the mug shots.ด่านพรมแดนแคนาดากับเม็กซิโก เตรียมพร้อมแล้วครับ Otis (2006)
We have last year's North American champion and holder of the Canadian cup, เรามีปีที่แล้ว แชมป์ทวีปอเมริกาเหนือ และผู้ถือ จากถ้วยแคนาดา Balls of Fury (2007)
The Montral Canadians unfortunately lost a heart-breakerThe Montral Canadians / หัวใจฉีกขาดอย่างน่าเสียดาย... Let the Right One In (2008)
- That ought to get you and the cargo across the Canadian border without a stop.- นายควรมีเอกสารนั่นไว้ และสินค้า ข้ามชายแดนแคนาดาโดยไม่ต้องหยุด Better Half (2008)
Your Highness, they've crossed the Canadian border.ท่านประมุขพวกเขาข้ามพรมแดนคานาดาแล้ว Babylon A.D. (2008)
Canadian ass!ก้นแคนาดาฉันโว้ย! The Love Guru (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
canadianA 19-year-old Canadian broke the world record last month for a nonstop, round-trip swim across the English Channel.
canadianBecause of its origins, Canadian English has features of both American and British English.
canadianCan you tell the difference between an American and a Canadian?
canadianHe was married to a Canadian girl.
canadianI serve pub food to Canadian customers.
canadianIs this Canadian money?
canadianJim is Canadian.
canadianMisako married a Canadian last June.
canadianThe fish are dying, the Canadians say, because of what's known as acid rain.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CANADIAN K AH0 N EY1 D IY0 AH0 N
CANADIANS K AH0 N EY1 D IY0 AH0 N Z
CANADIAN'S K AH0 N EY1 D IY0 AH0 N Z
CANADIANS' K AH0 N EY1 D IY0 AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Canadian (n) kˈənˈɛɪdɪəʳn (k @1 n ei1 d i@ n)
Canadians (n) kˈənˈɛɪdɪəʳnz (k @1 n ei1 d i@ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kanadier { m } (Boot)Canadian (canoe) [Add to Longdo]
Wapiti { m }; Wapitihirsch { m } [ zool. ]Canadian elk [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
1982年憲法[せんきゅうひゃくはちじゅうにねんけんぽう, senkyuuhyakuhachijuuninenkenpou] (n) Constitution Act, 1982 (part of the Canadian Constitution) [Add to Longdo]
カナダ人[カナダじん, kanada jin] (n) Canadian (person) [Add to Longdo]
カナダ人権憲章[カナダじんけんけんしょう, kanada jinkenkenshou] (n) Canadian Charter of Rights and Freedoms [Add to Longdo]
カナディアン[kanadeian] (n, adj-no) Canadian [Add to Longdo]
カナディアンカヌー[kanadeiankanu-] (n) Canadian canoe [Add to Longdo]
カナディアンベーコン[kanadeianbe-kon] (n) Canadian bacon [Add to Longdo]
ジャパカナ[japakana] (n) (See ジャパニーズカナディアン) Japanese Canadian [Add to Longdo]
ジャパニーズカナディアン[japani-zukanadeian] (n) Japanese Canadian [Add to Longdo]
ビクトリア女王誕生日[ビクトリアじょおうたんじょうび, bikutoria jooutanjoubi] (n) Victoria Day (Canadian public holiday) [Add to Longdo]
フレンチカナディアン[furenchikanadeian] (n) French-Canadian [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top