ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

call-in

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -call-in-, *call-in*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา call-in มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *call-in*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
call-in[N] รายการที่ให้ผู้ชมหรือผู้ฟังโทรเข้าไปแสดงความคิดเห็น, Syn. phone-in

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
call-in(คอล'อิน) n. การสนทนาทางโทรศัพท์เพื่อกระจายเสียง adj. เกี่ยวกับการสนทนาทางโทรศัพท์ที่กระจายเสียง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She's missed two of her scheduled call-ins.เธอไม่ได้รับสาย 2 สาย Keep Your Enemies Closer (2013)
Whether you're watching TV right now?- Ja. "Call-in Show" auf Kabel 4. Free Rainer (2007)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  call-in
      n 1: a telephone call to a radio station or a television station
           in which the caller participates in the on-going program

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top