ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

calcification

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -calcification-, *calcification*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
calcification(n) สภาพที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง (คำเป็นทางการ), See also: การไม่พัฒนา, Syn. unchanging stage

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
calcification(แคลซิฟิเค'เชิน) n. การเปลี่ยนเป็นหินปูนหรือแคลเซี่ยมคาร์บอเนต,การกลายเป็นกระดูก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
calcificationการมีแคลเซียมเกาะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
calcification๑. การแทนที่ด้วยปูน๒. การสะสมสารคาร์บอเนต [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Calcificationหินปูนเกาะ,การแข็งตัวของกระดูก,หินปูนจับ,การมีหินปูน,หินปูนมาจับ,การเกาะของแคลเซียม,การพอกตัวของแคลเซี่ยม,การจับเกาะของแคลเซียมที่กระดูก,มีแคลเซี่ยมมาหุ้ม,การเกิดหินปูนจับ,หินปูนเกาะจับ,การมีแคลเซี่ยม,การเติมแคลเซียม,มีหินปูนจับ [การแพทย์]
Calcificationการเปลี่ยนเป็นกระดูก [การแพทย์]
Calcification, Boneแคลเซียมเกาะที่กระดูก [การแพทย์]
Calcification, Dystrophicหินปูนจับ [การแพทย์]
Calcification, Intracranialการมีหินปูนในช่องกะโหลกศีรษะ [การแพทย์]
Calcification, Intracranial, Pathologicหินปูนภายในช่องกะโหลกศีรษะในโรคต่างๆ [การแพทย์]
Calcification, Intracranial, Physiologicหินปูนภายในช่องกะโหลกศีรษะในภาวะปกติ [การแพทย์]
Calcification, Medialหินปูนเกาะจับในผนังชั้นกลาง [การแพทย์]
Calcification, Metastaticแคลเซี่ยมไปจับในที่ห่างไกลออกไป [การแพทย์]
Calcification, Normalแคลซิฟิเคชันปกติ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
CT shows one more calcification near the superior pyramid on the left kidney.ซีที แสดงอย่างหนึ่งมากกว่ามาตราฐาน ใกล้ส่วนสำคัญที่สุดบนไตข้างซ้าย Lucky Thirteen (2008)
Calcification on the left radius.ขอแนะนำได้มั๊ยว่า สาเหตุการตาย น่าจะไม่ถูกพบในนั้นแน่ The Proof in the Pudding (2010)
There's calcification on the left radius.เหยื่อไม่ได้ตายด้วยโรคกระดูกเสื่อม ใช่ แม้แต่ผมก็บอกได้ The Proof in the Pudding (2010)
There's still unexplained calcification on a radius bone.แต่ถ้าคุณไม่ต้องการความจริง The Proof in the Pudding (2010)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verkalkung {f} | Verkalkungen {pl}calcification | calcifications [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Calcification \Cal`ci*fi*ca"tion\
   (k[a^]l`s[i^]*f[i^]*k[=a]"sh[u^]n), n. (Physiol.)
   The process of change into a stony or calcareous substance by
   the deposition of lime salt; -- normally, as in the formation
   of bone and of teeth; abnormally, as in calcareous
   degeneration of tissue.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 calcification
   n 1: a process that impregnates something with calcium (or
      calcium salts)
   2: tissue hardened by deposition of lime salts
   3: an inflexible and unchanging state; "the calcification of
     negotiations"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top