Search result for

burrs

(169 entries)
(0.0253 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -burrs-, *burrs*, burr
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา burrs มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *burrs*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
burr[N] การลงเสียงหนักบนเสียง r ในภาษาอังกฤษ
burr[N] เมล็ดพืชมีหนามมักติดตามเสื้อผ้า, Syn. bur
burro[N] ลาตัวเล็ก
burrow[VT] ทำให้เป็นรูหรือโพรง, See also: มุด, หลบ, ซ่อน, ซุก, แอบ, Syn. dig
burrow[N] รู, Syn. tunnel, hole

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
burr(เบอร์) n. เสี้ยน,มีดตัด,เครื่องขูดแงะฟัน,เครื่องขูดแงะกระดูก,ส่วนที่ยื่นที่หยาบ หัวที่เป็นขนปัด
burr drilln. สว่านเจาะ,เครื่องเจาะฟัน
burro(เบอ'โร) n. ลาเล็ก,ลา
burrow(เบอ'โร) {burrowed,burrowing,burrows} n. โพรง -v. เจาะรู,เจาะโพรง
burrstonen. ดูburstone
burryadj. มีหนามมาก,ยู่ยี่,ขรุขระ,มีเสียงห้าวในลำคอ

English-Thai: Nontri Dictionary
burrow(n) หลุม,โพรง,รู
burrow(vt) ขุดหลุม,ขุดโพรง,เจาะรู,หลบ,ซ่อน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
saburraกลิ่นปาก (เหม็น) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bur; burrผลมีหนามรูปตะขอ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
burr; burผลมีหนามรูปตะขอ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
burrowรูชอนไช [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
burrow porosityรูชอนไชพรุน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Burrowing พวกขุดรูหรือฝังตัว
สิ่งมีชีวิตหน้าดินที่ดำรงชีวิตโดยการฝังตัว หรือขุดรูอยู่ตามพื้น ท้องน้ำสภาพต่างๆ เช่น พื้นทราย หรือพื้นโคลน เช่น ปูก้ามดาบ ปูลม [สิ่งแวดล้อม]
Burrรูปเป็นหนามแหลม [การแพทย์]
Burr Cellsเซลล์รูปร่างผิดปกติ,เซลล์รูปเคียว [การแพทย์]
Burrowร่องลึก,เป็นโพรง [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
burr (n ) ครีบที่เหลืออยู่ เมื่อเวลาหล่อโลหะ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
They burried him in a family plot where he would be with them when their time came.พวกเขาฝังบุตรชายในที่ดินของครอบครัว ที่ซึ่งเขาจะได้อยู่กับพวกเขา เมื่อเวลาของพวกเขามาถึง The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Said goodbye to one friend and burried another.กล่าวอำลา เพื่อนคนหนึ่ง และฝังศพอีกคนหนึ่ง The Curious Case of Benjamin Button (2008)
He'll be burried right next to your mother.เขาจะถูกฝังไว้ข้างๆแม่ของเธอ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Burrows and Scofield have been transferred to...เบอร์โรกับสกอล์ฟิลด์ถูกย้ายไปที่... Breaking and Entering (2008)
You're going to use your security code to access the records for prisoner transfers and tell me where they sent Michael Scofield and Lincoln Burrows.ใช้รหัสผ่านของคุณ ไปเอาข้อมูลการย้ายตัวนักโทษมา และบอกมาว่าเขาส่งตัวไมเคิล สกอฟิลด์ กับลินคอล เบอร์โรวส์ไปที่ไหน Breaking and Entering (2008)
Before Burrows and Scofield were allegedly transferred to Arlington, someone posted their bail.มีคนประกันตัวพวกเขาออกไป ฉันอยากรู้มันเป็นใคร Breaking and Entering (2008)
where are Michael Scofield and Lincoln Burrows?ไมเคิล สกอลฟิล์ด กับ ลิงค์คอน แบร์โรว อยู่ที่ไหน? Breaking and Entering (2008)
Get some burritos or something.ไปซื้อของกินมาเลย Pineapple Express (2008)
Burroughs, Scofield, Bagwell.เบอร์โร่ สโคฟิลด์ แบ็คเวล Under & Out (2008)
Burrows will eventually reach out if he wants his son back.เบอร์โรว์จะต้องกลับมาทันทีถ้าเขาอยากได้ลูกชายคืน Hell or High Water (2008)
Scofield, Mahone, Burrows.สกอฟิลด์ Scylla (2008)
Burrows is still in Panama.มาโฮน โบโรว์ Scylla (2008)
where are Michael Scofield and Lincoln Burrowsไมเคิล สกอฟิลด์กับลินคอล์น เบอร์โรวส์อยู่ไหน Shut Down (2008)
I know that you bailed out Scofield and Burrows.ฉันรู้ว่านายประกันตัวสกอฟิลด์กับเบอร์โรวส์ออกมา Shut Down (2008)
Where are Michael Scofield and Lincoln Burrows?ไมเคิล สโคฟิลด์กับลินค์คอล์น โบร์โรวส์ อยู่ที่ไหนเหรอ? Shut Down (2008)
Where are Michael Scofield and Lincoln Burrows?บอกมา ไมเคิล สโคฟิลด์ กับลินค์คอล์น เบอร์โรวส์อยู่ที่ไหน Shut Down (2008)
Don't move, Burrows.อย่าขยับ เบอร์โรวส์ Shut Down (2008)
Lincoln Burrows.ลินคอล์น เบอร์โรวส์ Eagles and Angels (2008)
We work for the Company, Burrows. We don't need cops.เราทำงานให้เดอะ คัมพานี เบอร์โรวส์ เราไม่ต้องการตำรวจหรอก Eagles and Angels (2008)
Scofield, Burrows...สคอฟิลด์, เบอรโรว์.. Eagles and Angels (2008)
That means Lincoln Burrows is here. Why?นั่นหมายความว่าลินคอล์น เบอโรว์ก็อยู่ที่นี่ ทำไม? Safe and Sound (2008)
Supermax and Burrows and Scofield.ซูปเปอร์แม๊กซ์และเบอโรว์และสโคฟิลด์ Five the Hard Way (2008)
If Scofield and Burrows are working with the government, we've got a much bigger problem than one bureaucrat at homeland security.และเบอโรว์ทำงานให้กับรัฐบาล เรามีปัญหาใหญ่มากกว่า แค่ข้าราขการคนเดียวที่กระทรวงความมั่นคงฯ Five the Hard Way (2008)
How much for Scofield and Burrows?ค่าตัวสโกฟิลด์และเบอร์โรวเท่าไหร่ The Price (2008)
Burrows was in the car.เบอร์โรว์อยู่ในรถ The Price (2008)
And draft a press release, photographs, criminal records, everything we have on Scofield, Burrows, all of them.และกระจายข่าว รูปถ่าย, ประวัติ ของสโคฟิลด์, เบอร์โรว์, มันทุกคน Greatness Achieved (2008)
Now, where are Scofield and Burrows?ทีนี้ สโคฟิลด์กับเบอร์โรว์ อยู่ไหน Greatness Achieved (2008)
We could move Scylla tomorrow if we wanted, but now that Wyatt's eliminated Scofield and Burrows, there's no need.เราย้ายซิลล่าได้ในพรุ่งนี้ แต่ไวแอ็ตจัดการ สโคฟิลด์กับเบอร์โรว์ไปแล้ว เราเลยไม่จำเป็นต้องย้าย Greatness Achieved (2008)
Scofield and Burrows are dead?สโคฟิลด์กับเบอร์โรว์ ตายแล้วเหรอ? Greatness Achieved (2008)
Burrows can be hard to handle.เป็นเรื่องที่ลำบาก Boxed In (2008)
More and more of these glacier-fed rivers are merging together and burrowing though the surface.ธารน้ำแข็งละลายเพิ่มขึ้นทุกที สายน้ำไหลมารวมกัน เข้าสู่โพรงน้ำแข็ง Home (2009)
I think its burrow is two blocks down. If you go past...คิดว่าโพรงของมันอยู่แถวๆ นี้แหละ ลองย้อนกลับไปดู Up (2009)
What's Burrows doing at the fence?ทำไมเบอโรวมายืนทำอะไรข้างรั้ว Prison Break: The Final Break (2009)
I like how you burritoed me in the sofa cushions.ฉันชอบวิธีที่คุณม้วนตัวฉันบนท้าวแขนโซฟานะ Up in the Air (2009)
You fight one bean, you fight the whole burrito, huh?จะกัดกับหมาตัวหนึ่ง\ ต้องกัดกับหมาทั้งซอยงั้นสิ Wrong Turn 3: Left for Dead (2009)
All my neighbors heard it happen, so they quickly left their microwaved burritos... and their expensive jars of moisturizer... and their racy pay-per-view movies... and they hurried outside, excited to see what all the ruckus was about.เพื่อนบ้านฉันทั้งหมดได้ยินว่าเกิดอะไรขึ้น พวกเขาเลยรีบทิ้งเบอรริโต้ที่อุ่นจากไมโครเวฟ จากกระปุกครีมบำรุงผิวราคาแพง Look Into Their Eyes and You See What They Know (2009)
I was feeling guilty the whole time, and her perfume smelled a bit like a burrito. And you are, easily, the sexiest, most exciting womanand her perfume smelled a bit like a burrito. most exciting woman Did You Hear About the Morgans? (2009)
Maybe she just smells like a burrito.Maybe she just smells like a burrito. Did You Hear About the Morgans? (2009)
They also have a nasty habit of burrowing into people and taking over their minds.มันชอบฝังตัวเองในร่างมนุษย์ และควบคุมจิตใจ Ben 10: Alien Swarm (2009)
Mr. Burrows.คุณเบอร์โรว์ The Mother Lode (2009)
23, I have Lincoln Burrows and two male suspects in custody.23 ฉันได้ตัวลินคอร์น เบอร์โรว์แล้ว และมีชายต้องสงสัย 2 คนอารักขาอยู่ VS. (2009)
Mr. Burrows.คุณเบอโล่ว์ The Mother Lode (2009)
Mrs. Burrows has the item, and the only way to get it is to kill her.คุณนายเบอโร่ว์มีของ The Mother Lode (2009)
Burrows!เบอร์โรว์ส! S.O.B. (2009)
Oh, that brings you full circle, doesn't it, Burrows?ถ้างั้นก็ครบวงจรเลย ใช่มั๊ย, เบอร์โรวส์ S.O.B. (2009)
You're wasting time, Burrows.นายกำลังเสียเวลาไปเปล่าๆนะ เบอร์โรว์ส S.O.B. (2009)
Burrows?โบโรว S.O.B. (2009)
When Burrows brings Scylla back to us,เมื่อโบโรว์เอาซิลล่ากลับมาให้เรา S.O.B. (2009)
Burrows is on my ass.เบอร์โรว์จึ้ก้นผมอยู่,คุณไม่เป็นไรน่ะ? S.O.B. (2009)
If Burrows doesn't call in the next five minutes, you're going downtown.ถ้า เบอโร ไม่โทรมาใน 5 นาทีนี้ นายต้องไป ดาวทาวน์ S.O.B. (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คุ้ยหา[V] dig, See also: delve, burrow, hollow out, Example: หมาจรจัดชอบมาคุ้ยหาเศษขยะที่ถังหน้าบ้านจนเลอะเทอะไปหมด, Thai definition: ใช้มือ เท้า หรือสิ่งอื่นตะกุยขึ้นมา
มุด[V] duck, See also: burrow, go through, dive, Syn. ลอด, ผลุบ, Example: ขโมยอาจจะมุดเข้าไปขโมยไข่ของเราทางรูเล็กๆ นี้ก็ได้, Thai definition: เอาหัวลอดเข้าไป, เอาหัวดำลงไป
กระซิก[V] snuggle up, See also: stand or sit or lie close to, lean upon, curl up, burrow, Syn. เบียด, กระแซะ, กระซิกกระซวย, Ant. ถอย, Example: เธอกระซิกเข้าไปหาเขา, Thai definition: ค่อยเบียดเข้าไป
ชอน[V] burrow, See also: worm, Thai definition: ไชคดเคี้ยวเข้าไปในดินหรือสิ่งอื่น
ชอนไช[V] burrow, See also: warm, Thai definition: ไชคดเคี้ยวเข้าไปในดินหรือสิ่งอื่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชอน[v.] (chøn) EN: burrow ; worm   FR: percer ; trouer ; fouir
มุด[v.] (mut) EN: duck ; burrow ; go through ; crawl underneath ; dive ; thrust   FR: s'enfoncer dans ; plonger ; se cacher sous

CMU English Pronouncing Dictionary
BURR    B ER1
BURRY    B ER1 IY0
BURRO    B ER1 OW0
BURRI    B UH1 R IY0
BURROW    B ER1 OW0
BURRIS    B ER1 AH0 S
BURRUS    B UH1 R AH0 S
BURRES    B ER1 Z
BURRER    B ER1 ER0
BURROS    B ER1 OW0 Z
BURROLA    B UH0 R OW1 L AH0
BURROUS    B ER1 AH0 S
BURROWS    B ER1 OW0 Z
BURRUSS    B UH1 R AH0 S
BURRITT    B ER1 IH2 T
BURRAGE    B ER1 IH0 JH
BURRITO    B ER0 IY1 T OW0
BURRISS    B ER1 AH0 S AH0 Z
BURRIER    B ER1 IY0 ER0
BURRILL    B AO1 R AH0 L
BURRELL    B ER0 EH1 L
BURRESS    B ER1 AH0 S
BURRIDGE    B AO1 R IH0 JH
BURRITOS    B ER0 IY1 T OW0 S
TAMBURRI    T AA0 M B UH1 R IY0
BURROWES    B ER1 OW2 Z
TAMBURRO    T AA0 M B UH1 R OW0
BURROWER    B ER1 OW0 ER0
BURROUGH    B ER1 OW0
BURRIGHT    B AO1 R AY0 T
BURROUGHS    B AH1 R OW0 Z
BURROUGHS    B ER1 OW0 Z
BURROWING    B ER1 OW0 IH0 NG
BURROWERS    B ER1 OW0 ER0 Z
BURRINGTON    B ER1 IH0 NG T AH0 N
TAMBURRINO    T AA0 M B UH0 R IY1 N OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
burr    (n) (b @@1 r)
burrs    (n) (b @@1 z)
burrow    (v) (b uh1 r ou)
burrows    (v) (b uh1 r ou z)
burrowed    (v) (b uh1 r ou d)
burrowing    (v) (b uh1 r ou i ng)
Burry Port    (n) - (b uh1 r i - p oo t)
burr-drill    (n) - (b @@1 - d r i l)
kookaburra    (n) (k u1 k @ b uh r @)
burr-drills    (n) - (b @@1 - d r i l z)
kookaburras    (n) (k u1 k @ b uh r @ z)
rabbit-burrow    (n) - (r a1 b i t - b uh r ou)
rabbit-burrows    (n) - (r a1 b i t - b uh r ou z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bohrer {m}burr; bur [Add to Longdo]
Entgraten {n}burr removing [Add to Longdo]
Entgrater {m}deburrer [Add to Longdo]
Esel {m}burros [Add to Longdo]
Grat {m}; Spritzgrat {m}burr [Add to Longdo]
Kaninchenbau {m}; Kaninchenhöhle {f}; Bau {m}; Höhle {f}burrow; rabbit burrow [Add to Longdo]
Klette {f} [bot.] | Kletten {pl}bur; burdock; burr | burs [Add to Longdo]
Packesel {m}pack mule; packhorse; burro [Add to Longdo]
Wurzelnuss {f}burr walnut [Add to Longdo]
entgratento burr; to remove burr [Add to Longdo]
entgratet {adj}deburred [Add to Longdo]
grabento sink; to burrow [Add to Longdo]
verbargburrowed [Add to Longdo]
verbergen | verbergendto burrow | burrowing [Add to Longdo]
verscharren | verscharrend | verscharrtto bury | burying | burried [Add to Longdo]
Darüber ist längst Gras gewachsen.That's dead and burried (over and done with). [Add to Longdo]
Der lachende Hans [ornith.]Kookaburra; Laughing Jackass [Add to Longdo]
Haubenliest [ornith.]Blue-winged Kookaburra [Add to Longdo]
Jägerliest [ornith.]Laughing Kookaburra [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
くっつき虫;くっ付き虫[くっつきむし, kuttsukimushi] (n) (See ひっつき虫) burr (prickly seeds or seedheads that stick to fur and clothes) [Add to Longdo]
ひっつき虫;引っ付き虫[ひっつきむし, hittsukimushi] (n) (See くっつき虫) burr (prickly seeds or seedheads that stick to fur and clothes) [Add to Longdo]
カエリ;かえり[, kaeri ; kaeri] (n) burr (of a machined edge) [Add to Longdo]
バリ;ばり[, bari ; bari] (n) burr (e.g. on a machined edge) [Add to Longdo]
ブリート;ブリトー[, buri-to ; burito-] (n) burrito (spa [Add to Longdo]
掘り進む[ほりすすむ, horisusumu] (v5m) to burrow through; to dig through [Add to Longdo]
穴堀梟[あなほりふくろう;アナホリフクロウ, anahorifukurou ; anahorifukurou] (n) (uk) burrowing owl (Athene cunicularia) [Add to Longdo]
笑い川蝉;笑い翡翠;笑翡翠[わらいかわせみ;ワライカワセミ, waraikawasemi ; waraikawasemi] (n) (uk) laughing kookaburra (Dacelo novaeguineae) [Add to Longdo]
巣穴;巣孔[すあな, suana] (n) nesting hole; burrow; den [Add to Longdo]
足無井守;足無し井守[あしなしいもり;アシナシイモリ, ashinashiimori ; ashinashiimori] (n) (uk) caecilian (any burrowing legless amphibian of the order Gymnophiona) [Add to Longdo]
無足類[むそくるい, musokurui] (n) (obsc) (See 足無井守) caecilian (any burrowing legless amphibian of the order Gymnophiona) [Add to Longdo]
木村蜘蛛[きむらぐも;キムラグモ, kimuragumo ; kimuragumo] (n) (uk) Heptathela kimurai (species of burrowing spider) [Add to Longdo]
裸蛇[はだかへび, hadakahebi] (n) (obsc) (See 足無井守) caecilian (any burrowing legless amphibian of the order Gymnophiona) [Add to Longdo]
[いが;かさ, iga ; kasa] (n) burr; bur; (chestnut) case; (pine) cone [Add to Longdo]
毬栗[いがぐり, igaguri] (n) chestnut in its burr [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
地洞[dì dòng, ㄉㄧˋ ㄉㄨㄥˋ, ] a dug-out; a burrow [Add to Longdo]
毛口[máo kǒu, ㄇㄠˊ ㄎㄡˇ, ] metal filings (e.g. from a drill or lathe); burr [Add to Longdo]
蝼蛄[lóu gū, ㄌㄡˊ ㄍㄨ, / ] mole cricket; Gryllolaptaptidae, family of burrowing insects of order Orthoptera (a serious agricultural pest) [Add to Longdo]
蝼蛄科[lóu gū kē, ㄌㄡˊ ㄍㄨ ㄎㄜ, / ] Gryllolaptaptidae family of burrowing insects of order Orthoptera; mole crickets [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top