ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bullfight

B UH1 L F AY2 T   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bullfight-, *bullfight*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bullfight[N] กีฬาสู้วัวในสเปน
bullfighter[N] นักสู้วัว
bullfighting[N] การสู้วัว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bullfightn. กีฬาการต่อสู้กับวัวในสเปน, See also: bullfighter n. ดูbullfight bullfighting n. ดูbullfight

English-Thai: Nontri Dictionary
bullfight(n) กีฬาสู้วัว

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bullfightsการสู้วัวกระทิง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bullfightHe wanted to see a bullfight, but his father would not let him go.

CMU English Pronouncing Dictionary
BULLFIGHT B UH1 L F AY2 T
BULLFIGHTS B UH1 L F AY2 T Z
BULLFIGHTER B UH1 L F AY2 T ER0
BULLFIGHTING B UH1 L F AY2 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bullfight (n) bˈulfaɪt (b u1 l f ai t)
bullfights (n) bˈulfaɪts (b u1 l f ai t s)
bullfighter (n) bˈulfaɪtər (b u1 l f ai t @ r)
bullfighters (n) bˈulfaɪtəz (b u1 l f ai t @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
斗牛[dòu niú, ㄉㄡˋ ㄋㄧㄡˊ, / ] bullfighting; (astr.) Big Dipper and Altair, #25,343 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stierkampf {m} | Stierkämpfe {pl}bullfight | bullfights [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
角牛[かくぎゅう, kakugyuu] (n) bullfight [Add to Longdo]
闘牛[とうぎゅう, tougyuu] (n) bullfighting; bullfight [Add to Longdo]
闘牛士[とうぎゅうし, tougyuushi] (n) matador; bullfighter [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bullfight \Bull"fight`\, Bullfighting \Bull"fight`ing\, n.
   a sport of great antiquity, in which men torment, and fight
   with, a bull or bulls in an arena, for public amusement, --
   still popular in Spain, Portugal and Latin American. In the
   Spanish version a matador kills the bull with a sword after
   the bull has been weakened by wounds from small barbed rods,
   and after he has displayed courage and artistic skill in
   causing the bull to charge many times while he stands still
   or nearly still. In some versions the bull is not killed.
   Occasionally the matador is wounded or killed by the bull. --
   {Bull"fight`er}, n.
 
   Syn: corrida.
     [1913 Webster +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bullfight
   n 1: a Spanish or Portuguese or Latin American spectacle; a
      matador baits and (usually) kills a bull in an arena before
      many spectators [syn: {bullfight}, {corrida}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top