ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

build-up

B IH1 L D AH2 P   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -build-up-, *build-up*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
build-upn. การเสริมกำลัง,การพัฒนา

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Power's fluctuating at critical levels. [alerts wail] Colonel, I'm detecting a massive build-up of energyพลังงาน อยู่ในจุดอันตรายแล้ว ผู้การ ,ผมตรวจจับ พลังงานจำนวนมากได้ Air: Part 1 (2009)
Before the build-up of co2 kills us.ก่อนที่ คาร์บอนฯ จะฆ่าพวกเราทั้งหมด Air: Part 1 (2009)
Before the build-up of co2 kills us.ก่อนที่มันจะสร้างคาร์บอนไดออกไซด์มาฆ่าเรา Air: Part 3 (2009)
There's no sign of head trauma, though I am seeing some fluid build-up near the lungs.ไม่มีวี่แววของการบาดเจ็บที่ศรีษะ แต่ผมเห็นของเหลว บางอย่างถูกสร้างขึ้น ใกล้กับปอดของเขา Consequences (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
BUILD-UP B IH1 L D AH2 P

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
build-up (n) bˈɪld-ʌp (b i1 l d - uh p)
build-ups (n) bˈɪld-ʌps (b i1 l d - uh p s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erhitzung {f}build-up (heat); heat build-up [Add to Longdo]
Wärmeaufbau {m}build-up (heat) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
群肝の;村肝の[むらぎもの;むらきもの, muragimono ; murakimono] (n) (arch) (pillow word for 心) (See 群肝・むらぎも) amassed feeling; build-up (of thoughts) [Add to Longdo]
軍事増強[ぐんじぞうきょう, gunjizoukyou] (n) military build-up [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 buildup \build"up\, build-up \build-up\n.
   1. the act of building up an accumulation.
 
   Syn: build-up.
     [WordNet 1.5]
 
   2. the events, such as advertising or publicity, causing
    increased interest in some coming event. The buildup to
    Superbowl XXIV was the most intense of the series.
    [PJC]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top