ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

brindled

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -brindled-, *brindled*, brindl, brindle
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
brindled(adj) ซึ่งมีลาย

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
brindled (j) brˈɪndld (b r i1 n d l d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[luò, ㄌㄨㄛˋ, / ] brindled ox; clear; eminent, #133,581 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
斑牛[まだらうし, madaraushi] (n) brindled (spotted) ox [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Brindled \Brin"dled\, a. [A dim. form of brinded.]
   Having dark streaks or spots on a gray or tawny ground;
   brinded. "With a brindled lion played." --Churchill.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 brindled
   adj 1: having a grey or brown streak or a pattern or a patchy
       coloring; used especially of the patterned fur of cats
       [syn: {brindled}, {brindle}, {brinded}, {tabby}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top