ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

brandon

B R AE1 N D AH0 N   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -brandon-, *brandon*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Brandon? - What?แบรนดอน อะไร First Blood (1982)
God, Brandon, are you okay?พระเจ้า แบรนดอน มึงเป็นไงบ้างวะ ? American Pie Presents: Band Camp (2005)
I'm Brandon Vandecamp, senior drum major, Beechwood Academy... and the president of the Tall Oaks Council.กูอะ แบรนดอน แวนแคมป์ ดรัมเมเยอร์บีชวู้ดเว้ย และกูเป็นประธานสภาทอลโอ๊ค American Pie Presents: Band Camp (2005)
And then he viciously assaulted Brandon's genitals.อยู่ๆ เขาก็มาทำร้ายพวกเราครับ แล้วกระแทกอัณฑะแบรนดอนครับ American Pie Presents: Band Camp (2005)
ELYSE: No, no hole. BRANDON:ไม่นะ ไม่ ไม่เป็นไรจ๊ะ / ในวันนี้ American Pie Presents: Band Camp (2005)
- Yeah, what if I am? - No, Brandon, that is not what he's doing.ใช่ ถ้าเป็นฉัน ไม่นะ แบรนดอน เขาไม่ได้ท้านาย American Pie Presents: Band Camp (2005)
Okay, Brandon, you're up first.โอเค แบรนดอน เริ่มก่อน American Pie Presents: Band Camp (2005)
NELSON: Okay, Brandon.โอเค แบรนดอน American Pie Presents: Band Camp (2005)
GIRL 3: Now you show him, Brandon.โชว์เขาเลย แบรนดอน American Pie Presents: Band Camp (2005)
Brandon, I think you're a really good drummer, so...แบรนดอน ฉันคิดว่าคุณเป็นมือกลองที่ดีนะ แต่.. American Pie Presents: Band Camp (2005)
LAURIE: I hooked up with Brandon once. Some drummer.ฉันเคยฟันแบรนดอนครั้งหนึ่งส่วนมากมือกลองจะ.. American Pie Presents: Band Camp (2005)
Now, Dr. Choi, Brandon Vandecamp from Beechwood... is our best musician by far... and his father, Landon, is our best donor, also by far.นี่ครับ ดร.ชอย แบรนดอน แวนแคมป์จากบีซวู้ดครับ นี่เป็นนักดนตรีดาวรุ่ง และพ่อของเขา แลนดอน เป็นผู้บริจาคที่สำคัญของเราครับ American Pie Presents: Band Camp (2005)

CMU English Pronouncing Dictionary
BRANDON    B R AE1 N D AH0 N
BRANDON'S    B R AE1 N D AH0 N Z

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top