ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bowyer

B OW1 Y ER0   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bowyer-, *bowyer*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bowyer(โบ`เยอะ) n. คนขายธนู

CMU English Pronouncing Dictionary
BOWYER    B OW1 Y ER0

Japanese-English: EDICT Dictionary
弓作成[ゆみさくせい, yumisakusei] (n) bowyery; bow making; bowcraft [Add to Longdo]
弓師[ゆみし, yumishi] (n) bow maker; bowyer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bowyer \Bow"yer\, n. [From {Bow}, like lawyer from law.]
   [1913 Webster]
   1. An archer; one who uses bow.
    [1913 Webster]
 
   2. One who makes or sells bows.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top