ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bowling alley

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bowling alley-, *bowling alley*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bowling alleyn. กระดานไม้ยาวและแคบสำหรับโยนลูกโบว์ลิ่ง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I want you to take this to the bowling alley and meet us in the store.ฉันต้องการให้นายเอามันไปที่ลานโบว์ลิ่ง และไปพบเราที่สโตร์ Episode #2.1 (2008)
At a bowling alley in van nuys.ลานโบว์ลิ่งที่ถนนแวนนายส์ Brothers of Nablus (2008)
At the bowling alley with my ex, whore."At the bowling alley with my ex, whore." A Vision's Just a Vision (2008)
Look, only if we can go by the bowling alley on the way back.เอาล่ะ ลุกขึ้น มาเถอะ อีกสองรอบแล้วกลับบ้าน Kick-Ass (2010)
And if it's bars, bowling alleys or strip clubs, we'll never find it.และถ้ามันบาร์โบว์ลิ่งหรือคลับ เปลื้องผ้าเราจะไม่พบว่ามัน Jack Reacher (2012)
Oddie, your nightmare... the slaughter of the bowling alley people, is it happening here tonight?การสังหารหมู่ที่โรงโบว์ลิ่ง มันจะเกิดขึ้นคืนนี้เหรอ Odd Thomas (2013)
You think the slaughter of the bowling alley people and Fungus Bob are connected?เธอคิดว่าบ๊อบจะมีส่วนเกี่ยวข้อง กับการสังหารโหดที่ลานโบว์ลิ่งเหรอ Odd Thomas (2013)
Then I went to the bowling alley and stayed there until they closed.แล้วผมก็ไปที่ลานโบว์ลิ่ง แล้วก็อยู่ที่นั่นจนมันปิด Odd Thomas (2013)
Some customers from the bowling alley found him a little after 2:00 a.m.ลูกค้าจากตรอกโรงโบว์ลิ่งพบศพ หลังตีสองเล็กน้อย Nothing But Blue Skies (2014)

Japanese-English: EDICT Dictionary
コズミックボーリング[, kozumikkubo-ringu] (n) bowling in a bowling alley that is lit up like a disco with lots of flashing lights (wasei [Add to Longdo]
ボウリング場;ボーリング場[ボウリングじょう(ボウリング場);ボーリングじょう(ボーリング場), bouringu jou ( bouringu ba ); bo-ringu jou ( bo-ringu ba )] (n) bowling alley [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bowling \Bowl"ing\, n.
   The act of playing at or rolling bowls, or of rolling the
   ball at cricket; the game of bowls or of tenpins.
   [1913 Webster]
 
   {Bowling alley}, a covered place for playing at bowls or
    tenpins.
 
   {Bowling green}, a level piece of greensward or smooth ground
    for bowling, as the small park in lower Broadway, New
    York, where the Dutch of New Amsterdam played this game.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bowling alley
   n 1: a building that contains several alleys for bowling
   2: a lane down which a bowling ball is rolled toward pins [syn:
     {bowling alley}, {alley}, {skittle alley}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top