ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bovine

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bovine-, *bovine*
Possible hiragana form: ぼう゛ぃね
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bovine(adj) เกี่ยวกับวัว
bovine(adj) โง่และช้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bovine(โบ'ไวน์) adj. เกี่ยวกับวัว, เหมือนวัว, เชื่องช้า, เบาปัญญา, อดทน -n. สัตว์จำพวกวัว, See also: bovinity n. ดูbovine

English-Thai: Nontri Dictionary
bovine(adj) คล้ายวัว, อดทน, ดื้อ, เชื่องช้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bovine tuberculosisวัณโรควัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bovine spongiform encephalopathyโรควัวบ้า [TU Subject Heading]
Bovine Typeชนิดที่ได้จากวัว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
One of the first stories that Jane came up with was the revelation that most of the milk in the state of Florida and throughout much of the country was adulterated with the effects of bovine growth hormone with Monsanto I didn't realize how effectively a corporationข่าวเรื่องแรก ๆ ที่เจนขุดคุ้ย คือการเปิดโปงว่านมส่วนใหญ่ ในรัฐฟลอริดา The Corporation (2003)
The scientists within Health Canada looked very carefully at bovine growth hormone and came to very different conclusions than the Food and Drug Administration in the U.S. did.นักวิทยาศาสตร์ของสาธารณสุขแคนาดาตรวจสอบ ฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตของวัวอย่างละเอียดรอบคอบ และได้ข้อสรุปที่แตกต่างจาก อย. The Corporation (2003)
It's bovine. Cow's blood.มันเป็นวัว เลือดวัว About Last Night (2008)
Uh, a bovine replacement is a whole different surgery, like the mechanical valve was a whole different surgery.อู้ว แล้วก็พวกวัว ซึ่งมันเป็นการผ่าตัดที่ค่อนข้างแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง เหมือนกับการเปลี่ยนวาล์เครื่องยนต์ซึ่งเป็นการผ่าตัดที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิง Blink (2010)
To what temperature must you heat beef in order to kill the prion that causes bovine spongiform encephalopathy?ใช้อุณหภูมิเท่าไรกับเนื้อ เพื่อให้มันฆ่าไพรออนได้ ที่ทำให้เกิดโรควัวบ้าได้ The 21-Second Excitation (2010)
Your neurology department loaned me a culture of prions for my research on bovine spongiform encephalopathy.แม่หนูตัวที่ได้กัดคุณทุกสัปดาห์ ได้โปรดเรากำลังรับประทานอาหารนะ The Isolation Permutation (2011)
In order for this zygote to stay firmly ensconced in my uterine wall, my doctor has put me on bovine hormones that are making me extremely nauseous.ถ้าจะให้มันคงอยู่ในผนังมดลูก หมอได้ให้ฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตกับฉัน และมันทำให้ฉันคลื่นไส้ตลอดเวลา On My Way (2012)
Well, he had bovine tuberculosis, as I'm sure he told you.เขาเป็นวัณโรค ผมมั่นใจว่าเขาบอกคุณแล้ว The Imitation Game (2014)
Westec Veterinary Services- for the transporting of bovine semen.Westec Veterinary Services- สำหรับขนส่ง น้ำอสุจิวัว Resurrection (2008)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
bovine

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bovine

WordNet (3.0)
bovine(n) any of various members of the genus Bos
bovine(adj) of or relating to or belonging to the genus Bos (cattle), Syn. bovid
bovine(adj) dull and slow-moving and stolid; like an ox

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Bovine

a. [ LL. bovinus, fr. L. bos, bovis, ox, cow: cf. F. bovine. See Cow. ] [ 1913 Webster ]

1. (Zool.) Of or pertaining to the genus Bos; relating to, or resembling, the ox or cow; oxlike; as, the bovine genus; a bovine antelope. [ 1913 Webster ]

2. Having qualities characteristic of oxen or cows; sluggish and patient; dull; as, a bovine temperament. [ 1913 Webster ]

The bovine gaze of gaping rustics. W. Black. [ 1913 Webster ]

Japanese-English: EDICT Dictionary
BSE[ビーエスイー, bi-esui-] (n) bovine spongiform encephalopathy; BSE [Add to Longdo]
牛海綿状脳症[うしかいめんじょうのうしょう, ushikaimenjounoushou] (n) (See 狂牛病) bovine spongiform encephalopathy; BSE; mad cow disease [Add to Longdo]
狂牛病[きょうぎゅうびょう, kyougyuubyou] (n) bovine spongiform encephalopathy; BSE; mad cow disease [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top