ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bolter

B OW1 L T ER0   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bolter-, *bolter*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา bolter มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *bolter*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bolter(โบล'เทอะ) n. ม้าที่มักจะหลุดจากบังเหียนเสมอ

CMU English Pronouncing Dictionary
BOLTER    B OW1 L T ER0

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausreißer {m}bolter [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bolter \Bolt"er\, n.
   One who bolts; esp.:
   (a) A horse which starts suddenly aside.
   (b) A man who breaks away from his party.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bolter \Bolt"er\, n.
   1. One who sifts flour or meal.
    [1913 Webster]
 
   2. An instrument or machine for separating bran from flour,
    or the coarser part of meal from the finer; a sieve.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bolter \Bolt"er\, n.
   A kind of fishing line. See {Boulter}.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top