ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

blotter

B L AA1 T ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -blotter-, *blotter*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blottern. กระดาษซับ, บันทึกประจำวันของตำรวจ

English-Thai: Nontri Dictionary
blotter(n) กระดาษซับหมึก, สมุดบันทึกเหตุการณ์

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, the first thing she did was put a crime blotter type column in the newspaper.สิ่งแรกที่เธอทำ คือเอาบันทึกอาชญากรรมของตำรวจ มาลงคอลัมน์หนังสือพิมพ์ Pay It Forward (2013)
2--this incident and only this incident was omitted from Wanda Sullivan's crime blotter column, and 3--pregnant pause to ratchet up dramatic tension-- if you go down Ferndale Road half a mile, that's where Wade Burke worked at his family's carpet business.ที่ไม่มีอยู่ในคอลัมน์อาชญากรรม ของวานด้า ซัลลิแวน และ 3-- สตรีไม่ควรฟังเพราะจะทำให้เกิดความเครียด ถ้าคุณขับไปตามถนนเฟิร์นเดลอีกครึ่งไมล์ Pay It Forward (2013)
Garcia, we need you to check the crime blotter column for July 18th.การ์เซีย พวกเราอยากให้คุณตรวจสอบ คอลัมภ์อาชญากรรมเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม Pay It Forward (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
BLOTTER B L AA1 T ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
blotter (n) blˈɒtər (b l o1 t @ r)
blotters (n) blˈɒtəz (b l o1 t @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verunstalter { m } | Verunstalter { pl }blotter | blotters [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Blotter \Blot"ter\ (bl[o^]t"t[~e]r), n.
   1. One who, or that which, blots; esp. a device for absorbing
    superfluous ink.
    [1913 Webster]
 
   2. (Com.) A wastebook, in which entries of transactions are
    made as they take place.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 blotter
   n 1: absorbent paper used to dry ink [syn: {blotting paper},
      {blotter}]
   2: the daily written record of events (as arrests) in a police
     station [syn: {blotter}, {day book}, {police blotter}, {rap
     sheet}, {charge sheet}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top