ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

blood-related

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -blood-related-, *blood-related*, blood-relat, blood-relate
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In local news, blood-related crime is on the rise with a staggering one in 10 people being confronted by subsider activity in the last month.ซึ่งเกิดขึ้นกับผู้คน 1ใน10 การเผชิญหน้ากับผู้กลายพันธ์ ได้เกิดขึ้นครั้งแรงเมื่อเดือนที่แล้ว Daybreakers (2009)
We're not blood-related.เกี่ยวกับ เรื่องนี้แหล่ะ Something About 1% (2003)
In local news, blood-related crime is on the rise with a staggering one in 10 people being confronted by subsider activity in the last month.ซึ่งเกิดขึ้นกับผู้คน 1ใน10 การเผชิญหน้ากับผู้กลายพันธ์ ได้เกิดขึ้นครั้งแรงเมื่อเดือนที่แล้ว Daybreakers (2009)
You're blood-related.จากการสายสัมพันธ์ในเลือดของนาย Rose (2010)
So we're not blood-related.และเราก็ไม่ใช่พี่น้องกันจริงๆ Get Gellar (2011)
It's too obvious, that you're not blood-related.เห็นได้ชัดเลยนะ ว่านายไม่ใช่สายเลือดเดียวกัน Episode #1.12 (2013)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
blood-relation (n) blˌʌd-rɪlˈɛɪʃən (b l uh2 d - r i l ei1 sh @ n)
blood-relations (n) blˌʌd-rɪlˈɛɪʃənz (b l uh2 d - r i l ei1 sh @ n z)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 blood-related \blood-related\ adj.
   1. related by blood, i.e. by a common genetic heritage.
 
   Syn: akin(predicate), cognate, consanguine, consanguineous,
     kin(predicate).
     [WordNet 1.5

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 blood-related
   adj 1: related by blood [syn: {akin(p)}, {blood-related},
       {cognate}, {consanguine}, {consanguineous},
       {consanguineal}, {kin(p)}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top