ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bleating

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bleating-, *bleating*, bleat
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
goats bleating ) He is a goatherd.เจ้ายืนอยู่เบื้องหน้า แดเนอรีส สตอร์มบอร์น แห่งตระกูลทาร์แกเรียน The Laws of Gods and Men (2014)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bleating (v) blˈiːtɪŋ (b l ii1 t i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yōu, ㄧㄡ, ] bleating of the deer #5,287 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bleat \Bleat\, v. i. [imp. & p. p. {Bleated}; p. pr. & vb. n.
   {Bleating}.] [OE. bleten, AS. bl?tan; akin to D. blaten,
   bleeten, OHG. bl[=a]zan, pl[=a]zan; prob. of imitative
   origin.]
   To make the noise of, or one like that of, a sheep; to cry
   like a sheep or calf.
   [1913 Webster]
 
      Then suddenly was heard along the main,
      To low the ox, to bleat the woolly train. --Pope
   [1913 Webster]
 
      The ewe that will not hear her lamb when it baas, will
      never answer a calf when he bleats.   --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bleating \Bleat"ing\, a.
   Crying as a sheep does.
   [1913 Webster]
 
      Then came the shepherd back with his bleating flocks
      from the seaside.            --Longfellow.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bleating \Bleat"ing\, n.
   The cry of, or as of, a sheep. --Chapman.
   [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top